Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Oranjewoud 1ste kwartaar cijfers

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 30/05/2017 07:24
Forse stijging operationeel en netto resultaat; sterke verbetering solvabiliteit
Positief resultaat in 2016 krijgt een sterk vervolg in het eerste kwartaal van 2017
Gouda, 29 mei 2017
? Netto omzet met 0,9% fractioneel toegenomen naar € 442,9 miljoen (2016: € 439,0 miljoen)
? Operationeel resultaat (Ebitda) fors gestegen naar € 9,0 miljoen (2016: € 4,4 miljoen)
? Netto resultaat eveneens fors verbeterd naar € 0,1 miljoen positief (2016: € 6,0 miljoen negatief)
? Orderportefeuille duidelijk gekrompen tot € 3,1 miljard (2016: € 3,3 miljard), met name door de productie op het metro project in Riyad, Saoedi-Arabië
? Solvabiliteit 17,1% (eerste kwartaal 2016: 14,1%; ultimo 2016: 16,8%)
Informatie over de vennootschap
Oranjewoud N.V. (Oranjewoud) richt zijn activiteiten op Advies- en ingenieursdiensten, Railsystemen, Civiele infrastructuur, Internationale infrastructuur en railsystemen, Techniek en gebouwen en Overig, de segmenten van de Groep.
Oranjewoud is een toonaangevend partner bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, recreëren en reizen. Oranjewoud heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water.
De markt
Verbetering van de performance kenmerkt de cijfers van het eerste kwartaal 2017 voor het segment Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group). Antea Group Nederland wist zijn leidende positie en marktaandeel in de verschillende business sectoren te behouden. In Frankrijk is het operationeel resultaat sterk gestegen, nadat in 2016 een reorganisatie is ingezet en kosten-reducerende maatregelen zijn getroffen. Antea Group USA realiseerde een beperkte verbetering van het operationeel resultaat in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Tevens is verdere voortgang geboekt bij het diversifiëren van de opdrachtgeversportfolio, waardoor de afhankelijkheid van de olie- en gassector verder afnam.
Het segment Railsystemen (Strukton Rail) realiseerde een hogere omzet dan in de vergelijkbare periode van het voorgaande jaar. Deze hogere omzet is met name afkomstig uit de Nederlandse markt, maar ook in Scandinavië en Italië zijn hogere volumes gerealiseerd dan in het eerste kwartaal van 2016. Ook het operationeel resultaat laat een stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is met name het gevolg van de hogere productie in Nederland en een betere performance in Zweden en Italië.
Bij het segment Civiele infrastructuur (Strukton Civiel) lag de omzet beperkt lager dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar, dit als gevolg van de afronding van de realisatiefase van een aantal grote projecten in 2016. Het operationeel resultaat in het eerste kwartaal van 2017 ligt beperkt boven het operationeel resultaat in het eerste kwartaal van 2016.
De omzet van het segment Internationale infrastructuur en railsystemen (Strukton International) ligt een fractie onder de gerealiseerde omzet in het eerste kwartaal van het vorige boekjaar. Dit omdat de piek van de productie van het metro project in Riyad (Saoedi-Arabië) in 2016 is bereikt. De voortgang van dit project in Riyad verloopt volgens planning.
Ten opzichte van het eerste kwartaal 2016 realiseerde het segment Techniek en gebouwen (Strukton Worksphere) een beperkt lagere omzet in het eerste kwartaal van 2017. Dit is het gevolg van een lagere productie bij de business unit projecten door het doorschuiven van een aantal projecten naar een later moment in het boekjaar (timing). De orderportefeuille is goed gevuld.
In het segment Overig, bestaande uit Sport en Detachering, is het operationeel resultaat (Ebitda) van Detachering fors verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.
Toelichting op omzet en resultaat
De ontwikkeling van de omzet en het – operationeel - resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door seizoeneffecten. Traditioneel ontwikkelen de omzet en het resultaat in het kalenderjaar zich in het tweede halfjaar sterker dan in het eerste halfjaar. Dit seizoenpatroon is met name evident in de segmenten Railsystemen, Civiele infrastructuur, Internationale infrastructuur en railsystemen en Techniek en gebouwen alsmede bij Sport (segment Overig).
Balans en kasstromen
De solvabiliteit ultimo het eerste kwartaal 2017 is 17,1%. Ultimo het eerste kwartaal 2016 was de solvabiliteit 14,1%. De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.
Oranjewoud N.V. is per 31 maart 2017 compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen convenanten. Dit geldt voor alle convenanten binnen de Groep.
Vooruitzichten
De directie van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2017.

tijd 14.17
Oranjewoud EUR 5,59 onv. vol. 945
Een aandeel dat spoedig verwisselt zal worden door Strukton.
Dit hebben wij in de laatste twee AVA's voorgesteld en daar lijkt nu aan gewerkt te worden. Strukton heeft een eigen boekhouding en kan dus zo doorgeschoven worden.
Sanderink Holding kan dan de voorfinanciering terug halen van EUR 30 miljoen en met de rest (uit de beursgang Strukton) kunnen de zittende Oranjewouders tegen verlaagde inschrijving mee doen. Of heeft Oranjewoud een andere oplossing?
In de komende AVA zullen wij het management weer aan de tand voelen.

tijd 15.47
Nog geen datum voor de AVA.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL