BAM realiseert Back-in-shape-programma en formuleert update strategie

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 18/02/2016 07:51
 Back-in-shape-programma succesvol voltooid binnen vijf kwartalen
 Gecorrigeerd resultaat 2015 verbeterd, gesteund door Infra; achtergebleven door utiliteitsbouw in Nederland
 Positieve kasstroom door desinvesteringen vastgoed en verbetering handelswerkkapitaal
 Hogere orderportefeuille door verwerving meerjarige infraprojecten, kwaliteit instroom verbetert
 Dividendvoorstel van 2 cent per aandeel
 Update strategie 2016-2020: ‘Building the present, creating the future’
(x € miljoen, tenzij anders aangegeven)
Boekjaar 2015
Boekjaar 2014
Opbrengsten
7.423
7.314
Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen*
88,2
62,2
Herstructurering
-38,6
-68,8
Bijzondere waardeverminderingen
-39,1
-115,8
Eenmalige pensioenbate
2,8
-
Nettoresultaat
10,2
-108,2
Orderportefeuille (ultimo)
11.500
10.300
* Vóór herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en eenmalige pensioenbate.
Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep: ‘Ik ben verheugd over de grote stappen die wij in 2015 hebben gezet bij de succesvolle implementatie van het Back-in-shape-programma. Door samenwerking van onze 21.500 medewerkers hebben we de ambitieuze doelen gerealiseerd. Onze jaarresultaten tonen aan dat wij onze prestatie ten goede hebben gekeerd, en er is meer potentieel te ontsluiten.
Met de update van onze strategie voor 2016-2020 – ‘Building the present, creating the future’ – zullen wij de prestatie van onze huidige projectenportefeuille en activiteitenportfefeuille verder versterken en ons positioneren voor toekomstige mogelijkheden. In een kwetsbare macro-economische omgeving stellen wij ons tot doel om de winstgevendheid en de kapitaalefficiëntie te verbeteren door ‘dingen beter te doen’. Dit betekent een meer gedisciplineerde focus op marktsegmenten en projecten, waar wij onze schaalgrootte en expertise kunnen inzetten als kritische succesfactor. Ten tweede zullen wij onze bedrijfsportefeuille vormgeven richting ‘betere dingen doen’ door het rationaliseren van onze proposities en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor opdrachtgevers. Ten derde zullen wij investeren in digitalisering om een marktleider te zijn in hoe wij bouwen en wat wij bouwen – ‘nieuwe dingen doen’. Ons doel is tegen in 2020 een tweecijferig rendement op het werkzaam vermogen (return on capital employed) te behalen.
Het jaar 2016 zal er een zijn van versterking, waarin wij topprioriteit geven aan de implementatie van ‘Building the present, creating the future’. We treffen voorbereidingen voor verdere herstructurerings-maatregelen voor Bouw en vastgoed in Nederland om de winstgevendheid in de komende kwartalen te herstellen. Het afbouwen van de risico’s uit de projectvoorraad zal eind 2016 grotendeels zijn voltooid. Voor het volledige jaar 2016, verwachten wij dat het gecorrigeerd resultaat voor belastingen hoger is dan het niveau van 2015. Wij houden rekening met een herstructureringslast van circa € 20 miljoen, vooral voor de Nederlandse activiteiten.’

zie meer op
http://www.bam.eu/sites/default/files/domain-606/documents/bam-2016-02-18-q4-2015-nl-persbericht-606-1455775782582100221.pdf
Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik

tijd 09.09
BAM EUR 5,064 +6ct vol. 530.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL