Resultaten ABN AMRO over 2006: div. van 1,10 naar 1,15

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 08/02/2007 07:16
Periodewinst bedraagt EUR 4.780 mln, stijging van 7,6% ten opzichte van 2005. Dividend wordt
verhoogd en nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen van EUR 1 mrd aangekondigd
• Bedrijfsresultaat 14,5% hoger over heel 2006
o Operationele baten toegenomen met 19,6% door de integratie van Antonveneta en autonome groei in alle regio’s, ondersteund door een sterke performance van Global Markets
o Operationele bedrijfslasten gestegen met 21,9% voornamelijk door de integratie van Antonveneta
o Periodewinst Antonveneta van EUR 413 mln in lijn met prognose van EUR 400 mln
o Nettowinstgroei van 7,6%, lager dan bedrijfsresultaatgroei als gevolg van EUR 1,2 mrd toename in voorzieningen door integratie van Antonveneta en toegenomen particuliere leningportfolio
o Rendement op eigen vermogen 20,7% (doelstelling was 20%)
• Gestegen periodewinst met 21,4% in het vierde kwartaal tot EUR 1.386 mln
o Operationele baten gestegen met 4,2% (exclusief de diverse winsten in het derde en vierde kwartaal) gedreven door de BU’s Nederland, Global Clients en Azië
o Operationele bedrijfslasten gestegen met 2,6%, exclusief herstructureringsvoorziening van EUR 123 mln
o Verkoop van Bouwfonds afgerond; positief effect op de periodewinst van EUR 371 mln
• Strikt kapitaalbeheer, verhoogd dividend over 2006 en nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen in eerste helft 2007
o Tier 1 ratio in vierde kwartaal verbeterd tot 8,45% en core tier 1 ratio tot 6,18%
o Voorstel om dividend over heel 2006 te verhogen van EUR 1,10 naar EUR 1,15
o Aankondiging nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van EUR 1 mrd, afgerond voor 30 juni 2007
• 2007, een jaar waarin de maatregelen hun vruchten zullen afwerpen:
o De winst per aandeel (WPA) is de graadmeter voor onze performance in 2007. Doelstelling voor 2007 is een WPA van tenminste EUR 2,30 (exclusief belangrijke desinvesteringen en herstructureringsvoorzieningen). De focus is op verbetering van het bedrijfsresultaat.

Verklaring van de voorzitter
“Het jaar 2006 kan het best worden omschreven als een winstgevend overgangsjaar. Het is het jaar waarin de nieuwe groepsstructuur is ingevoerd, Antonveneta met succes is geïntegreerd in onze groep en de activiteiten
van alle bedrijfsonderdelen verder op onze strategische focus, het middensegment van de markt, zijn afgestemd. De voortgaande groei van de winst per aandeel stelt ons in staat om voor te stellen het dividend over heel 2006 te verhogen van EUR 1,10 naar EUR 1,15. Dankzij het gedisciplineerde kapitaalbeheer zijn onze vermogensratio’s verbeterd, zodat wij vandaag ook een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen kunnen aankondigen. We zijn ervan overtuigd dat 2007 een jaar zal zijn waarin de getroffen maatregelen hun vruchten zullen afwerpen. Voor de groep betekent dit een WPA van tenminste EUR 2,30 (exclusief belangrijke desinvesteringen en herstructureringsvoorzieningen). De focus is op verbetering van het bedrijfsresultaat.”

Kerncijfers groep
(in miljoenen euro's)
2006 2005 mut in % mut in % 2 K4 2006 K3 2006 mut in % mut in % 2 K4 2005 mut in % mut in % 2
Totaal operationele baten 22.658 18.946 19,6 19,1 5.893 5.745 2,6 3,3 5.000 17,9 21,6
Totaal operationele bedrijfslasten 15.774 12.935 21,9 21,6 4.156 3.932 5,7 6,6 3.363 23,6 27,6
Bedrijfsresultaat 6.884 6.011 14,5 13,9 1.737 1.813 -4,2 -3,9 1.637 6,1 9,3
Waardeveranderingen 1.855 635 192,1 185,4 509 587 -13,3 -12,8 281 81,1 85,0
Bedrijfsresultaat voor belastingen 5.029 5.376 -6,5 -6,4 1.228 1.226 0,2 0,3 1.356 -9,4 -6,4
Operationele nettowinst 4.171 4.256 -2,0 -1,4 983 1.061 -7,4 -6,3 1.274 -22,8 -18,5
Beëindigde bedrijfsactiviteiten 609 187 403 81 47
Periodewinst 4.780 4.443 7,6 8,2 1.386 1.142 21,4 22,4 1.321 4,9 9,4
Nettowinst besch. voor aandeelhouders 4.715 4.382 7,6 8,3 1.359 1.137 19,5 20,6 1.296 4,9 9,3
Winst per aandeel (in euro's) 2,50 2,43 2,9 0,72 0,60 20,0 0,70 2,9
Efficiency ratio 69,6% 68,3% 70,5% 68,4% 67,3%
1) alle cijfers zijn exclusief consolidatie effect van de tot de groep behorende niet financiële belangen (zie appendix 2 van het Engelstalige volledige persbericht)
2) tegen constante valutakoersen (zie appendix 2 van het Engelstalige volledige persbericht).

Onze prioriteiten voor 2007
Zoals hierboven aangegeven, zullen we in 2007 de vruchten plukken van eerder genomen maatregelen. Dit houdt voor ons een WPA in van ten minste EUR 2,30 (exclusief belangrijke desinvesteringen en herstructureringsvoorzieningen), vooral te bereiken door verbetering van het bedrijfsresultaat.
De verbetering van het bedrijfsresultaat zal bereikt worden door enerzijds onze baten te verhogen en anderzijds onze inspanningen gericht op het verbeteren van de efficiency op te voeren.

Reactie XEA.nl
Met deze cijfers mag je thuiskomen, vinden wij.

Maar zoals wij al positief keken naar de cijfers van KPN, zullen ook wel bij "de bank" de 1e dag onze lezers hun winst kunnen halen.
Bij KPN hebben ze nog dik onder de EUR 11 kunnen kopen.
Dat is de winst van onze lezers.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL