Inzaai van vanggewassen na maïs

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

12/09/2019 07:14
Telers van snijmaïs op zand- en lössgrond zijn verplicht vanggewassen in te zaaien. Dat moet voor 1 oktober. Gelijkzaai is volgens onderzoeker Brigitte Kroonen de beste methode van inzaai.

Vanggewassen moeten, nadat maïs geoogst is, de nog resterende hoeveelheid stikstof in de bodem opnemen. Zo wordt voorkomen dat stikstof uitspoelt. Op zand- en lössgrond is de inzaai van vanggewassen op maïsland verplicht. Je kunt kiezen uit verschillende gewassen, zoals bladkool, bladrammenas, diverse grassoorten, Japanse haver, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe.

Gelijkzaai
De inzaai is gebonden aan regels. Vanaf 2019 moeten die vanggewassen voor 1 oktober ingezaaid zijn en ze mogen niet voor 1 februari in het volgende jaar ondergewerkt worden. Dat kan lastig zijn omdat de snijmaïs soms pas na 1 oktober geoogst wordt. Als dat het geval is, moet je eerder zaaien: gelijkzaai of onderzaai.

Bij gelijkzaai wordt het vanggewas tegelijk met de maïs ingezaaid, bij onderzaai wordt het vanggewas pas gezaaid als de maïs knniehoog is. Wageningen UR-onderzoeker Brigitte Kroonen deed onderzoek naar vanggewassen in maïs. In het artikel ‘Zaaien in de mais’ in vakblad LandbouwMechanisatie zegt ze de voorkeur te hebben voor gelijkzaai. De kans dat een vanggewas dan slaagt is wat groter en investeringen zijn beperkt. In het artikel gaat het vakblad nader in op de manier waarop je gelijkzaai het beste kunt uitvoeren.

Onderwerken
Een tweede artikel ‘Versnipperd : systeemvergelijking groenbemester bewerken’ gaat het vakblad in op de manier waarop je groenbemesters kunt onderwerken. Voordat je ze onderwerkt, is het goed de groenbemesters te verkleinen. Daarvoor zijn verschillende machines beschikbaar. Het vakblad noemt onder meer een cambridegrol, rotorkopeg, schijveneg, klepelmaaier en messenrollen. Aan elke methode kleven voor- en nadelen.

In het artikel worden drie verschillende messenrollen, een cultivator met schijven en een klepelmaaier vergeleken. Die machines moesten een goed ontwikkeld mengsel van Alexandrijnse klaver, twee soorten bladrammenas, niger en zomerwikke bewerken op kleigrond in de Flevopolder.

De artikelen in LandbouwMechanisatie zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op LandbouwMechanisatie aanmaken.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL