Accsys Technologies PLC (“Accsys”) Annual General Meeting Statement.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 30/09/2019 09:50
Accsys, the fast growing and eco friendly company that combines chemistry and technology to create high performance, sustainable wood building products, announces the following trading update in advance of its Annual General Meeting, to be held at 11.45 a.m. (UK time) today.
For the five months to 31 August 2019, Accsys is pleased to report a 40% increase in total revenue compared to the same period last year to €35.8m (2018: €25.6m). The increase has been driven by Accoya® sales volumes which increased by 33% to 22,916 cubic meters in the period, together with an improved product mix and the effect of price increases from January 2019 which resulted in a 43% increase in Accoya® revenue to €32.6m (2018: €22.8m). This significant year on year growth for the period has benefited from the contribution of the third Accoya® reactor which only commenced operations during the second quarter of the previous financial year but which has operated at full capacity in the current financial period.
Our increased sales volumes have driven further gross profit growth in the period. We are targeting further gross profit growth in the short to medium term given anticipated beneficial changes to our product and related sales price mix. Demand for Accoya® wood remains strong with all customers remaining on allocation as production is constrained by our current capacity levels.
The preliminary design and planning in respect of the fourth Accoya® reactor in Arnhem is progressing well. Once operational, the fourth reactor will provide much needed additional capacity to satisfy the growing demand for Accoya®. We expect to provide a further update later this financial year as to the anticipated costs, funding arrangements and the timing for the construction of the new reactor.
During the period, demand for Tricoya® panels has remained strong, with sales limited by Accoya® production capacity ahead of the Hull plant being completed. We now expect the Tricoya® plant in Hull to be operational in the second half of the 2020 calendar year with construction progressing and the previously reported issues concerning civil engineering works being addressed. The delay is expected to result in overall project costs for the project being significantly higher than initially expected and we are discussing the associated funding arrangements with our project partners noting that a portion of this is likely to be paid by Accsys. A further update on the Hull Tricoya® project will be made in due course when discussions are at a more advanced stage.
Notwithstanding the overall increase in project costs, there is no impact on the
expected long term profitability of the Tricoya® plant, with gross margins of approximately 40% achievable once the plant reaches near capacity levels over the next few years.

We are pleased by the continuing discussions with a potential partner concerning the construction of a new Accoya® plant in the USA. We are also progressing through the feasibility study being undertaken with PETRONAS Chemicals Group Berhad concerning the possible construction of a Tricoya® plant in Malaysia, with a conclusion likely to come after the Hull Tricoya® plant becomes operational.
A search for a new CEO is progressing well and we look forward to making a further announcement in that regard shortly.
Accsys Technologies PLC
(“Accsys”)
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Accsys, de snelgroeiende en duurzame chemische technologiegroep die hoogwaardige en duurzame houtbouwproducten maakt, geeft een trading update. Deze gaat vooraf aan de jaarlijks algemene vergadering van aandeelhouders die Accsys vandaag om 11.45 uur (Engelse tijd) wordt gehouden.
Accsys is verheugd te kunnen melden dat de totale omzet in de vijf maanden tot 31 augustus 2019 met 40% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot € 35,8 mln. (2018: € 25,6 mln). De stijging is te danken aan de verkoopvolumes van Accoya® die in deze periode met 33% stegen tot 22.916 kubieke meter, samen met een verbeterde productmix en het effect van prijsverhogingen vanaf januari 2019, wat resulteerde in een toename van de Accoya® omzet met 43% tot € 32,6 mln. (2018: € 22,8 mln.). Deze significante jaar tot jaar groei voor deze periode is het gevolg van de bijdrage van de derde Accoya® reactor, die pas in het tweede kwartaal van het vorige boekjaar in bedrijf is gegaan, maar die in de huidige financiële periode op volle capaciteit heeft gewerkt.
Onze toegenomen verkoopvolumes hebben geleid tot verdere groei van de brutowinst in deze periode. We richten ons op verdere groei van de brutowinst op korte tot middellange termijn, gezien de verwachte gunstige wijzigingen in ons product en de bijbehorende verkoopprijsmix. De vraag naar Accoya® hout blijft sterk. Alle klanten blijven op allocate omdat de productie wordt beperkt door onze huidige capaciteitsniveaus.
Het voorlopige ontwerp en de planning met betrekking tot de realisatie van een vierde Accoya®
reactor in Arnhem verlopen vlot. Eenmaal operationeel zal de vierde reactor de nodige extra capaciteit leveren om aan de groeiende vraag naar Accoya® te kunnen voldoen. We verwachten later dit boekjaar een verdere update te geven over de verwachte kosten, de financieringsregelingen en de timing voor de bouw van de nieuwe reactor.
Gedurende deze periode bleef de vraag naar Tricoya® panelen groot met een verkoop die werd beperkt door de productiecapaciteit van Accoya® voorafgaand aan de voltooiing van de Hull fabriek. We verwachten nu dat de Tricoya® fabriek in Hull in het tweede helft van het kalenderjaar 2020 operationeel zal zijn. De bouw van de fabriek vordert en de eerder gemelde problemen met civieltechnische werkzaamheden worden aangepakt. Verwacht wordt dat de vertraging ertoe zal leiden dat de totale projectkosten significant hoger zullen zijn dan aanvankelijk verwacht. We bespreken de gerelateerde financieringsregelingen met onze projectpartners en merken op dat een deel hiervan waarschijnlijk door Accsys zal moeten worden betaald. Een verdere update van het Tricoya® project in Hull zal te zijner tijd worden gedaan wanneer de besprekingen in een meer gevorderd stadium zijn.

Ondanks de algemene toename van de projectkosten heeft dit geen invloed op de verwachte winstgevendheid op lange termijn van de Tricoya® fabriek, met brutomarges van ongeveer 40% die haalbaar zijn, zodra de fabriek de komende jaren de maximale capaciteitsniveaus bereikt.
We zijn verheugd over het vervolg van de discussies met een potentiële partner betreffende de bouw van een nieuwe Accoya® fabriek in de VS. We boeken ook voortgang met de haalbaarheidsstudie, die samen met de PETRONAS Chemicals Group Berhad wordt uitgevoerd, over de mogelijke bouw van een Tricoya® fabriek in Maleisië, waarvan de conclusie wordt verwacht nadat de Tricoya® fabriek in Hull in werking is getreden.
De werving van een nieuwe CEO vordert goed en we kijken ernaar uit om binnenkort hierover een aankondiging te doen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL