Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Gemalto accelerates IoT adoption and innovation in Japan

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 03/04/2017 07:11
Amsterdam, Apr. 3, 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leader in digital security, announces it has been selected by SoftBank Corp. ("SoftBank") as a partner for On-Demand Connectivity (ODC) services enabling both consumer and industrial machine-to-machine (M2M) IoT connectivity and deployment of value added applications and services. Under the collaboration, Gemalto will supply its Remote SIM Provisioning platform, allowing SoftBank to remotely manage initial connectivity and subscriptions throughout the device's lifecycle. This will give the Japan based mobile network operator a competitive edge in connecting expanding digital devices, such as connected cars, wearables, traffic monitoring systems, or smart meters. Gemalto's subscription management platform also eliminates logistics hurdles for OEMs, mobile operators and service providers, and enhances the user experience over the long haul.

IoT has been experiencing great momentum in Japan since the formation of the IoT Acceleration Consortium. According to the Japan External Trade Organization (JETRO), domestic IoT revenue is forecast to reach US$130 billion[1] this year, with a compound annual growth rate (CAGR) of 11%. JETRO expects IoT expenditures and investments in Japan to cross the US$100 billion mark by 2018, growing at a 17% CAGR.The present top-spending sectors are manufacturing, transportation, and utilities.

"Gemalto is a tier one strategic partner with whom we have worked on many other successful innovative projects. With the industry fast moving to IoT, Gemalto's rich and wide-ranging portfolio of IoT products and solutions made it a natural choice for us," said Hironobu Tamba, Division Head, Service Platform Strategy & Development Division of Softbank. "As the number of connected devices grows each day, and the demand for flexibility and seamless user experience soars, we believe ODC is a game-changer for the telecommunications industry."

"SoftBank is a global leader and key innovator in the mobile and IOT ecosystem," said Sashidhar Thothadri, Senior Vice President, Mobile Services & IoT, South Asia & Japan at Gemalto. "We are very excited to be selected by SoftBank for this prestigious program and with our experience of deploying more than 20 projects worldwide, we are confident of delivering a solid platform to boost new revenue streams and create a unique and valuable experience for customers."

Gemalto versnelt IoT-integratie en -innovatie in Japan
Amsterdam, 3 april 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider in digitale beveiliging, kondigt aan dat het door SoftBank Corp. ("SoftBank") werd uitgekozen als partner voor On-Demand Connectivity-diensten (ODC) die IoT-connectiviteit en -uitrol van toepassingen en diensten met toegevoegde waarde mogelijk maken voor zowel consumenten- als industriële M2M-systemen (machine-to-machine). Het partnerschap houdt in dat Gemalto zijn Remote SIM Provisioning-platform ter beschikking stelt, waardoor SoftBank initiële verbindingen en inschrijvingen op afstand kan beheren gedurende de levensduur van het toestel. Dit geeft de Japanse mobiele-netwerkoperator een competitief voordeel als het aankomt op het verbinden van steeds meer digitale toestellen, zoals verbonden auto's, wearables, verkeersmonitoringsystemen of slimme meters. Gemalto's inschrijvingsbeheerplatform maakt een einde aan logistieke hordes voor OEM's, mobiele operatoren en dienstenleveranciers, en verbetert de gebruikerservaring op lange termijn.

Sinds de oprichting van het IoT Acceleration Consortium, zit IoT in Japan in de lift. Volgens de Japan External Trade Organization (JETRO) zullen de binnenlandse IoT-inkomsten dit jaar naar verwachting oplopen tot US$130 miljard[1], met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 11% (compound annual growth rate, CAGR). JETRO verwacht dat de IoT-uitgaven en -investeringen in Japan tegen 2018 de kaap van US$100 miljard zullen overschrijden, groeiend met een CAGR van 17%. De sectoren die momenteel het meeste uitgeven zijn de productie-, transport- en nutssectoren.

"Gemalto is een strategische partner van de hoogste orde waarmee we al hebben samengewerkt voor vele andere succesvolle en innovatieve projecten. Aangezien de sector met rasse schreden vooruitgaat wat IoT betreft, was Gemalto's rijke en brede portefeuille van IoT-producten en -oplossingen voor ons de logische keuze," zegt Hironobu Tamba, Division Head, Service Platform Strategy & Development Division bij SoftBank. "Het aantal verbonden toestellen groeit elke dag en de vraag naar flexibiliteit en naadloze gebruikerservaringen stijgt zienderogen, dus wij geloven absoluut dat ODC een echte doorbraak kan betekenen voor de telecommunicatiesector."

"SoftBank is een wereldwijde leider en belangrijke innovator in het mobiele en IoT-ecosysteem," zegt Sashidhar Thothadri, Senior Vice President, Mobile Services & IoT, South Asia & Japan bij Gemalto. "Wij zijn zeer blij dat we door SoftBank zijn geselecteerd voor dit prestigieuze programma. Aangezien we wereldwijd al meer dan 20 projecten hebben uitgerold, hebben we er het volste vertrouwen in dat we een degelijk platform kunnen aanbieden, om nieuwe inkomstenstromen aan te boren en een unieke en waardevolle ervaring te creëren voor de klanten."
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL