Verslag AVA van Ctac van 16 mei j.l.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 17/05/2018 06:21
Om ca. 14.00 uur opende de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur dhr. G. v.d.Weerdhof (1966) de Algemene Vergadering van Aandeelhouders CTAC. Dat was een verfrissing en liet weten dat hij een strenge Bestuurder was, vlot stuurde hij alle agenda punten door de vergadering en ca. 16.00 uur sloot hij dan ook een goed lopende vergadering.
Waar wij in de rondvraag wel lieten weten dat de AVA geen haast klus moet zijn.
Na de vergadering hadden we 't daar nog even over met hem en toen hoorde hij dat er meestal maar een handjevol vragenstellers zijn en daar zal hij in het vervolg rekening mee houden.
Nogmaals de nieuwe voorzitter een aanwinst voor CTAc en de aandeelhouders.

Een frisse start van hem en hopelijk ook voor de aandeelhouders, want zoals de CFO al vertelde, 2017 had CTAc de AEX niet verslagen.
De voorzitter nam de gebruikelijke stukken door o.a. dat er per 18 april j.l. 12.655.648 aandelen CTAc uitstonden en aanwezig waren 6.963.564 aandelen =55,02%. Van het totaal uitstaande aandelen aantal zit ca. klein 57,5% bij grootaandeelhouders.
Op onze vraag, hoe gaat U om met hen?
Kwam van de CFO het volgende antwoord, wij nodigen sommige uit en dan vertellen zij waar & hoe wij bezig zijn, maar meer informatie krijgen zijn niet. Elke aandeelhouder is voor CTAc hetzelfde.
Maar in de rondvraag kwam van 1 grootaandeelhouder de vraag, kunnen de cijfers van Q1 & Q 3 niet wat eerder komen? Daarop bevestigde de CFO dat hij met zijn mensen zijn best zal gaan doen omdat met 1 week te versnellen.

Daarna kreeg de CEO H.Hilgerdenaar 't woord en deed dat op zijn bekende vlotte & duidelijke manier. Hij nam in vogelvlucht het jaar 2017 door. CTAc is geen product Company, maar een die voor oplossingen zorgt voor & met de Klant.
wij hebben 3 Domeinen, want in de Retail is steeds een soort renovatie plan bezig. Daar zorgt CTAc voor met
- Cloud Services in NL/B.
- Resourcing in Nl/B
- Consulting in NL/B

In Frankrijk doen wij alleen detachering(SAP, + Winshuttle en licenties Winshuttle)
CTAc heeft veel specialisme in veel markten van de ICT.
CTAC helpt haar klanten (ca. 400 die in Nederland voor 83%, België 15% en Frankrijk 2% zitten).

De omzet was in 2017 wat gedaald, 1 oorzaak was dat een deel van het personeel aan de ontwikkeling van IP (Intellectuel Property) hadden gewerkt en dus niet bij de klanten bezig waren. Hierdoor miste CTAC ca. EUR 2 miljoen aan gedraaide uren omzet. Daarvan is EUR 1,4 miljoen geactiveerd, EUR 0,3 miljoen in de V&W en EUR 0,3 miljoen aan gemiste marges.

CTAC's nieuwe concept = 1 woning met veel kamers. CTAC is de reisleider in het huis met 1 deur, enabler en arcelerator.
CTAc wil meer naar IP uit eigen koker. Dat = eenmalig iets bouwen en later bij meerdere klanten dat kunnen inzetten/gebruiken zoals met ons XV. Die wordt nu bij Action in alle winkel gebruikt met een contract van 5 jaar. Ook hebben wij iPAAS en Fit4Woco en hiermee ontzorgen wij de klanten.
De huidige markt kun je niet zonder Partner en samenwerkingen en daar gebuiken SAP en Microsoft systemen voor. Sales Force gebruiken wij niet, dat is een ander soort Cloud.

De nieuwe Strategie werd later door de CEO ook nog doorgenomen.
Het samen met de klant zoeken naar voor hen de "juiste oplossingen"!
In Manufactoring & Real Estate, Retail, Wholesale alles in Cloud + SAP en wat de klant(en) vra(a)gt(en).

Wij(Ctac) proberen bij/voor de klanten te innoveren voor/naar de toekomstige verwachtingen(lees strategie) van hun bedrijf. En daar slagen goed in. Zo voegt CTAC met haar processen toegevoegde waarden aan het bedrijf van de klant toe in combinatie van "Frontoffice & Backoffice"!

CTAc streven is een omzet van EUR 100 miljoen en een marge van 8%.

CTAC heeft voor elke klant een eigen oplossing en die proberen wij doormiddel van soms verschillende systemen aan te passen.

De CFO dhr D. v.d Werf gaf aan dat april 2017 voor een dipje zorgde en de inzet van eigen personeel voor IP, zodoende was de omzet gedaald in 2017. Maar je moet soms EERST investeren, voor de winstgevendheid kan verbeteren. Het uurtje factuurtje systeem willen wij verbeteren door eigen IP te gebruiken bij meerdere klanten tegelijk. Hierdoor zal in 2018 in Q3 de eerste resultaten van de ontwikkeling van de IP naar buiten komen.
De laatste IP hebben we samen met/voor twee klanten opgezet, dus was er slechts een beperkt financieel risico. Verdere uitleg kwam helder & duidelijk over. Frankrijk blijft voor zorgen zorgen, maar er loopt nu een proces en dat kan wel eens uitlopen naar 7 jaar.
Wij moeten nog voor onderhoud zorgen en daarom bouwen wij Frankrijk niet uit en doen daar alleen detachering.

De Accountant BDO gaf ook uitleg over de werkzaamheden die zijn doen. Daar kwamen ook vragen over en die werden netjes uitgelegd door de heer Schrijver.
De BDO Nederland ondersteunt haar controleurs bij CTAC in België & Frankrijk.
Op onze vraag, had CTAC het probleem Frankrijk niet kunnen delen :"samen" met de accountant", zei de CFO neen. CTAc is daar zelf verantwoordelijk voor en CTAC wil een onafhankelijke accountant hebben.

Het dividend wordt 8 ct per aandeel over 2017, dat kan contant of naar keuze in aandelen worden opgenomen. De keuze periode begint op 18 mei a.s. en eindigt op 1 juni 2018
De omwisseling verhouding stocks zal op 6 juni na sluiting van de beurs bekend gemaakt worden. Bij contant wordt dividendbelasting ingehouden. De betaling en afrekening van fracties zal op 13 juni geschieden.

Mevr. E. Karsten (1954) werd weer voor 4 jaar herbenoemd tot 2022.

Als de winstgevendheid eens gaat versnellen, dan zullen veel instappers van het eerste uur(CTAC bestond in 2017 25 jaar) eens wat vrolijker gaan kijken. Er waren verschillende oude gedienden van 't eerste uur aanwezig.
De Slager uit Rosmalen misten wij wel, ook een eerste uur instapper. Hij moet nog wachten mee uitstappen is ons advies.

Na de AVA was het nog even napraten onder 't genot van 1 hapje en drankje.

’s-Hertogenbosch, 16 mei 2018
Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.

Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) maakt bekend dat tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 16 mei 2018 het volgende is besloten:

Agendapunt 4a – Vaststellen van de jaarrekening 2017
De jaarrekening over 2017 is vastgesteld.

Agendapunt 4c – Bepaling van de winstbestemming over 2017
Het voorstel om over boekjaar 2017 (keuze)dividend uit te keren van € 0,08 per gewoon aandeel is aangenomen.

Agendapunt 4d – Goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde beleid en tevens decharge van de raad van bestuur
Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van bestuur decharge verleend.

Agendapunt 4e – Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uit-
geoefende toezicht op het beleid, tevens decharge van de raad van commissarissen
Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van commissarissen decharge verleend.

Agendapunt 5 – Samenstelling raad van commissarissen
Overeenkomstig het voorstel is besloten om mevrouw Liesbeth Karsten te herbenoemen tot commissaris voor een termijn van vier jaar.

Agendapunt 6 – Benoeming van de onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening van de vennootschap over boekjaar 2018
Overeenkomstig het voorstel is BDO Audit & Assurance B.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die voor het boekjaar 2018 de jaarrekening van Ctac controleert.

zie verder op
https://www.ctac.nl/Investor-relations/Jaarverslagen/Jaarverslag-2017-(1).pdf

tijd 12.46
CTAc EUR 3,43 vol. 25.097

Er was een vraag n.a.v. het keuze dividend binnen gekomen.
De keuze periode zal aanvangen op 18 mei en eindigen op 1 juni 2018
De omwissel verhouding zal op 6 juni a.s. na sluiting van de handel op Euronext Amsterdam worden vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle verhandelde aandelen van CTAC gedurende de dagen 4,5, en 6 juni 2018. De nieuwe aandelen zijn weer dividend gerechtigd over het boekjaar 2018.

Dit is de tekst uit de bijlage die voor de AVA werd uitgereikt(lag allemaal op de stoel).Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL