CTAC, uit het jaarverslag .

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 04/04/2019 07:01
Update lopend juridisch geschil
Zoals eerder gemeld is Ctac verwikkeld in een juridisch geschil met een klant over de afwikkeling van de uitvoering van een in juli 2016 gesloten contract. In 2018 is een voor Ctac nadelig (en bovendien onnavolgbaar) tussenvonnis gewezen over de verplichtingen van de klant en de waarde van de door Ctac verrichte prestaties.
Momenteel ligt aan de rechtbank de vraag voor of door de klant aanvullend aanspraak kan worden gemaakt op schade en, indien dit het geval is, op welk bedrag.
De claim van de zijde van de klant beloopt circa EUR 6 miljoen waarvan circa EUR 5 miljoen betrekking heeft op een geëiste schadevergoeding omdat de klant besloot de werkzaamheden door een andere partij te laten verrichten. De claim van de zijde van Ctac jegens deze klant beloopt EUR 1,1 miljoen. De standpunten zijn door partijen reeds uitvoerig schriftelijk onderbouwd.
Ctac heeft zich hierbij op het standpunt gesteld dat een schadeclaim, zo die al rechtsgeldig is, krachtens de met de klant gesloten overeenkomst, gemaximeerd
is op EUR 1,25 miljoen. Aanvullend heeft de advocaat van Ctac de rechtbank verzocht om haar standpunten omtrent de schadevergoeding middels een pleidooi
nader toe te lichten. De klant heeft daartegen verweer gevoerd. De rechtbank heeft dit verzoek om pleidooi toch toegewezen, reden waarom het eindvonnis pas
aan het einde van 2019 wordt verwacht.
In de tussentijd worden de mogelijkheden onderzocht om de eventuele schade te verhalen.
Ctac heeft, na uitvoerig deskundig advies te hebben ingewonnen, besloten om tot een correctie van EUR 1,5 miljoen over te gaan op de omzet die betrekking heeft op de prestaties die onder het contract zijn verricht. Ctac heeft inzake een eventuele terugbetalingsverplichting van deze omzet in februari 2019 een bedrag van EUR 600.000 in Escrow gestort bij haar huisbankier ABN AMRO. Ctac is tot het oordeel gekomen dat, met inachtneming van de bepalingen in IAS 37, de schadeclaim niet verwerkt dient te worden in de cijfers, aangezien de waarde van de ‘single most likely outcome’ op nihil wordt ingeschat. Derhalve is dit item in de jaarrekening verwerkt als contingent liability.
Als de rechtbank in 2019 tot een andere (conclusieve) uitspraak komt, dan zal Ctac opnieuw beoordelen of verdere actie en vorming van een voorziening
noodzakelijk is.
Los daarvan mag duidelijk zijn dat Ctac het vervolg van de procedure in eerste aanleg en het hoger beroep met vertrouwen tegemoet ziet.

REACTIE XEA.nl

ICT geschillen zijn algemeen. In het contract staat meestal tekort zaken beschreven, MAAR in de meeste contract staat dat er wekelijks evaluatie is met de klant over de voortgang en het reeds gemaakte (lees programma) en zeker meerdere malen per maand bij complexe oplossingen. Hierbij (lees in die bijeenkomsten leverancier & klant) geven beide aan of zij akkoord/tevreden zijn e/o voldoende de opdracht in goede samenwerking afhandelen.
Dus ligt de schuld niet bij 1 partij, maar bij meerdere partijen.
Bij Overheden betreft het vaak meerdere partijen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL