Bekaert: Full Year Results 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 01/03/2019 08:25
Jaarresultaten 2018:
Bekaert boekt € 210 miljoen onderliggende EBIT op hogere omzet
Hoofdpunten1
Bekaert boekte +8,9% organische omzetgroei in 2018, goed voor een geconsolideerde omzet van € 4,3 miljard. De groei werd gedeeltelijk tenietgedaan door ongunstige wisselkoersschommelingen (-2,5%) en desinvesteringen (-1,3%), wat resulteerde in een omzetstijging van +5,1%. De gezamenlijke omzet overschreed voor het eerst de kaap van € 5 miljard na een groei van +5,5% jaar-op-jaar.
De organische geconsolideerde groei was enerzijds het resultaat van volumegroei (+2,2%) – gedreven door een sterke vraag in de wereldwijde automobielmarkten die grotendeels werd tenietgedaan door een beduidende daling in zaagdraadverkoop en een vertraging in industriële staaldraadmarkten – en anderzijds van het gezamenlijke effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijsmix (+6,6%).
De aanhoudende volatiliteit van walsdraadprijzen, handelsspanningen en -beleidswijzigingen, groeiende prijsdruk, hoger dan verwachte opstartkosten gerelateerd aan verschillende grote uitbreidingsprogramma’s, en verlieslatende zaagdraadactiviteiten (€ -9 miljoen in vergelijking met een winstgevende business vorig jaar: € +21 miljoen), hebben onze margeperformantie in 2018 aangetast. Samen met maatregelen die we hebben genomen om bepaalde verlieslatende vestigingen te sluiten en om de winstgevendheid van andere zwakker presterende businesses te herstellen, hebben we een reeks provisies en afwaarderingen opgenomen in de financiële resultaten van 2018. Enkele aanpassingen beïnvloedden de onderliggende EBIT (€ -15 miljoen) terwijl andere geboekt werden als eenmalige elementen in de gerapporteerde EBIT (€ -63 miljoen).
De onderliggende EBIT bedroeg € 210 miljoen, aan een marge op omzet van 4,9%. Onderliggende EBITDA bedroeg € 426 miljoen, -14% lager in vergelijking met vorig jaar en resulterend in een marge van 9,9%. De gerapporteerde EBIT werd significant beïnvloed door eenmalige aanpassingen en bedroeg € 147 miljoen aan een marge van 3,4%.
We hebben met succes acties uitgevoerd om onze nettoschuldpositie te verbeteren. De nettoschuld bedroeg € 1 153 miljoen bij jaareinde 2018, hetzij een daling van € -186 miljoen tegenover 30 juni 2018 en onveranderd ten opzichte van jaareinde 2017. De nettoschuld op onderliggende EBITDA verbeterde van 3,1 (30 juni 2018) tot 2,7 bij jaareinde 2018.
- Geconsolideerde omzet van € 4,3 miljard (+5,1%) en gezamenlijke omzet van € 5,1 miljard (+5,5%)
- Onderliggende marge op omzet van € 585 miljoen (13,6% marge) tegenover € 704 miljoen (17,2% marge)
- Onderliggende EBIT van € 210 miljoen (4,9% marge) versus € 301 miljoen (7,3% marge) in 2017
- EBIT van € 147 miljoen (3,4% marge) tegenover € 318 miljoen (7,8% marge)
- Onderliggende EBITDA van € 426 miljoen (9,9% marge) tegenover € 497 miljoen (12,1% marge)
- Onderliggende ROCE van 8,0% in vergelijking met 11,2%
- € 198 miljoen investeringen in materiële vaste activa tegenover € 273 miljoen in 2017
- Nettoschuld van € 1 153 miljoen. Nettoschuld op onderliggende EBITDA was 2,7, hoger dan vorig jaar (2,3).
- Het resultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van Bekaert bedroeg € 40 miljoen, een daling tegenover € 185 miljoen in 2017
- EPS (winst per aandeel): € 0,70 tegenover € 3,26
De Raad van Bestuur zal aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2019 voorstellen een brutodividend per aandeel uit te keren van 70 eurocent. In lijn met het dividendbeleid van de onderneming weerspiegelt de voorgestelde, tijdelijke dividendverlaging het lagere perioderesultaat en de hoge schuldgraad van de onderneming.


1 Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers voor het boekjaar 2017.

Vooruitzichten
Het businessklimaat vertoont een dalende tendens in verschillende sectoren als gevolg van meer gesloten markten en uitgestelde investeringen. We gaan ervan uit dat de toegenomen economische en politieke onzekerheid de groei in de meeste delen van de wereld enigszins zal afremmen in 2019. We zijn vooral voorzichtig over de onzekerheid die door Brexit veroorzaakt zou kunnen worden in onze markten, en in de verdere ontwikkelingen van handelsspanningen wereldwijd.
Onze acties op de business-elementen binnen onze controle:
- We lossen de opstartproblemen in de verschillende uitbreidingsprogramma’s op en zullen in toenemende mate de voordelen van deze investeringen zien in de loop van 2019. Onze resultaten zullen niet langer aangetast zijn door de verlieslatendheid en de eenmalige elementen gerelateerd aan de sluiting van de vestigingen in Italië en Costa Rica.
- Door ernstige prijserosie in de zaagdraadmarkten verwachten we geen significante bijdrage van deze activiteiten in 2019 en hebben we het merendeel van de betrokken materiële en immateriële activa afgeschreven in de financiële jaarrekening van 2018.
- Ondanks de economische vertraging in China, aangezwengeld door internationale handelsspanningen, lijkt de huidige performantie van het rubberversterkingsplatform de gevolgen ervan te compenseren dankzij herwonnen prijszettingsvermogen en marktaandeel.
- Bridon-Bekaert Ropes Group toont een verbetering van de onderliggende businessprestaties, in lijn met het winstherstelprogramma dat in uitvoering is.
- Samen met klanten en leveranciers nemen we acties om de verwachte risico’s van een no deal Brexit op te vangen.
- Hoewel de transformatieprogramma’s ons de voorbije jaren hebben geholpen om de performantie te verbeteren, zijn we er niet in geslaagd de verwachte incrementele kosteffecten te genereren in 2018. Gezien de marktomstandigheden en de ontgoochelende resultaten van 2018 zullen we van nabij de nodige verbeteringsacties bekijken teneinde onze kostenstructuur te verlagen en onze performantie te verhogen.
- In 2019 zullen we acties blijven ondernemen om cash te genereren en onze nettoschuldgraad te verlagen. We voorzien onze investeringen in materiële vaste activa te beperken tot een bedrag tussen € 130 en 150 miljoen, tegenover bijna € 200 miljoen in 2018.
Samen met de publicatie van de 2018 jaarresultaten kondigt Bekaert vandaag belangrijke organisatorische en leiderschapsswijzigingen aan die ons in staat moeten stellen om wendbaarder en meer klantgericht te zijn en om Bekaerts businessperformantie te herstellen.
Vanuit het huidige perspectief en op voorwaarde dat er zich geen uitzonderlijke, onvoorziene omstandigheden zoals een grootschalige recessie voordoen, verwachten we een stabiele omzet in 2019. We blijven ervan overtuigd dat onze versnelde transformatie-drive en de verbeteringsmaatregelen die we nemen ons in staat zullen stellen om de onderliggende EBIT-marge opnieuw boven 7% te brengen op de middellange termijn.

zie & lees verder op
https://hugin.info/133955/R/2236906/881126.pdf

Bekaert kondigt organisatorische en leiderschapswijzigingen aan
Bekaert kondigt vandaag belangrijke wijzigingen aan om een meer klantgerichte organisatiefocus te verzekeren en Bekaerts business-performantie te versterken.

1- Organisatiestructuur en Leiderschap
Een nieuwe organisatiestructuur treedt vandaag in werking en bestaat uit vier Business Units en vier Globale Functionele Domeinen. Het nieuwe Bekaert Group Executive (BGE), onder leiding van Matthew Taylor, CEO, zal focussen op waardegroei en een hoger prestatieniveau.
Business Units:
- De Business Unit Rubberversterking (in dienst van industrieën die staalkoord, hieldraad, slangendraad en transportbandversterking gebruiken) zal ad interim geleid worden door Lieven Larmuseau, in afwachting van de benoeming van een Divisie-CEO Rubberversterking.
- De Business Unit Staaldraadtoepassingen (voor industriële, landbouw-, consumenten-, en bouwmarkten, met een brede waaier aan staaldraadproducten en –toepassingen) zal onder leiding staan van Stijn Vanneste, Divisie-CEO Staaldraadtoepassingen.
- De Business Unit Specialty Businesses (waaronder bouwproducten, staalvezeltechnologieën, verbrandingstechnologie en zaagdraad) komt onder de leiding van Jun Liao, Divisie-CEO Specialty Businesses.
- Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG, waaronder de kabel- en advanced cords businesses) blijft onder leiding van Brett Simpson, CEO van BBRG.
De business units dragen globale P&L verantwoordelijkheid voor strategie en oplevering binnen hun bevoegdheden en beschikken over toegewezen productiefaciliteiten en commerciële en technologie- teams binnen hun respectievelijke organisatie. Dit zal hen helpen een aanpak te ontwikkelen waarin de klant centraal staat en die afgestemd is op de specifieke noden en dynamieken in hun markten.

Globale Functies:
- Frank Vromant blijft CFO ad interim tot de benoeming van een nieuwe, permanente Chief Financial Officer.
- Rajita D’Souza blijft Chief Human Resources Officer.
- Curd Vandekerckhove werd benoemd als Chief Operations Officer.
- Een recruteringsproces loopt voor de invulling van de nieuwe rol van Chief Strategy Officer.
De functies zullen de rol vervullen van strategische business partners, verantwoordelijk voor het aanleveren van specifieke expertise en diensten doorheen de Groep, zodat de business kan rekenen op de juiste deskundigheid om korte- en langetermijn doelstellingen waar te maken.

zie & lees verder op
https://hugin.info/133955/R/2236909/881129.pdfBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL