Duurzame tomatenteelt met een substraat van houtvezels

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 02/01/2019 11:50
Een demonstratieproject van belichte trostomaten moet laten zien dat het mogelijk is fossielvrij en economisch rendabel tomaten te telen. Als substraat wordt houtvezel gebruikt.

In het project 'Totaalconcept duurzame belichte tomatenteelt' dat in augustus van start is gegaan, moet duidelijk worden of het mogelijk is tomaten fossielvrij te telen. Dat fossielvrij komt tot uitdrukking in de manier waarop het klimaat wordt aangestuurd. Latente warmte en warmteoverschotten uit belichting wordt zoveel mogelijk teruggewonnen. Opvallend is het aangepaste substraat, schrijft vakblad Onder Glas in het artikel ‘Met nieuw substraatsysteem en voeding op maat gewasgroei sturen’.

Warmte oogsten
De tomaten in het demonstratieproject, dat wordt uitgevoerd op het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk, worden 18 uur belicht met een hybride groeilichtinstallatie met SON-T en LED-belichting. Omdat een belichte tomatenteelt in de winter veel vocht en warmte produceert, wordt die warmte met een combinatie van een actief ontvochtigingssysteem en een warmtepomp zoveel mogelijk geoogst. Uit berekeningen blijkt dat je daarmee in de winter bijna helemaal in de warmtebehoefte van het gewas kunt voorzien.

Houtvezelmat
Opvallend is het afwijkend substraat. Planten staan in kunststofboxen die met een houtvezelmat is gevuld. In tegenstelling tot steenwol, houden houtvezels minder water vast. De vezels hebben een lager poriënvolume dan steenwol. Onderin de box zit een rond filter, waar de wortels niet door kunnen groeien zodat ze niet in de drainwaterafvoer terecht kunnen komen. Op de box zit een deksel met beluchtingsgaatjes, dat extra verdamping voorkomt. De gaatjes zorgen voor de aanvoer van lucht.

De box is een gesloten systeem. Micro-organismen breken de houtvezels af. De vrijkomende CO? zorgt met zuurstof dat er een gunstig microklimaat voor de wortels ontstaat. Een bijkomend voordeel van houtvezels is dat ze composteerbaar zijn. Het is dus toepasbaar in een een duurzame teelt.

Opname voedingselementen
Een aandachtspunt in het onderzoek is de regulering van het klimaat, de afstemming van de watergift en de samenstelling van het voedingswater. Door de hogere luchtvochtigheid bij deze teeltmethode is de opname van water en voeding lager. De opname van bepaalde voedingselementen is daardoor minder. In het onderzoek wordt gekeken of je dit op kunt lossen met een hogere EC, zodat de plant voldoende voedingselementen opneemt. Omdat het substraat een lagere waterbuffer heeft, kun je ook sneller schakelen met watergift en EC.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL