Aandelen New Sources Energy Germany B.V. verkocht en overgedragen.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 21/12/2017 17:09
New Sources Energy N.V. heeft vandaag de door haar gehouden aandelen in het geplaatst kapitaal New Sources Energy Germany B.V. (“NSE Germany”) overgedragen aan de Stichting vereffening NSE Germany B.V. (“de Stichting”) en is teruggetreden als bestuurder van NSE Germany.

Met de overdracht van de aandelen NSE Germany aan de onafhankelijke Stichting is een einde gemaakt aan de risico’s die verbonden zijn aan de onduidelijke investeringen in de solarparken door NSE Germany en haar dochter Zoneco GMBH. Voorafgaand aan de overdracht van de aandelen van NSE Germany is de statutaire naam gewijzigd in Zoneco Nederland B.V..

In 2016 zijn meerdere persberichten uitgebracht waarbij onduidelijkheid is ontstaan over de eventuele verwerving en exploitatie van een of meerdere solarparken in Duitsland door NSE Germany en haar Duitse dochter vennootschap Zoneco GMBH. De status van de mogelijke overname en financiering van solarparken door NSE is onbekend. Aangezien naar bekend dit de enige activiteiten van New Sources Energy N.V. en haar deelneming zouden kunnen zijn, is het van groot belang om over de juiste informatie te beschikken aangaande de inbreng van deze activiteiten.

Nu de kernvragen aangaande de mogelijke eigendom en financiering van de Duitse solarparken door NSE Germany niet beantwoord kunnen worden, is op 2 november 2017 aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) verzocht om in te stemmen met de desinvestering van NSE Germany.

De BAVA heeft op 2 november 2017 ingestemd met de overdracht van de 100% deelneming New Sources Energy Germany, aan de Stichting. De totale overnameprijs voor de aandelen NSE Germany, bedraagt € 1,- ( één euro). NSE hield 100% van het aandelenkapitaal in NSE Germany, die op haar beurt 100% van het aandelenkapitaal in de vennootschap naar Duits recht Zoneco GmbH houdt. NSE Germany zal samen met de Duitse vennootschap Zoneco GmbH worden overgedragen, zodat nader onderzoek gedaan kan worden naar het vermogen van deze vennootschappen. De eventuele opbrengst van deze vennootschappen zal in een later stadium worden uitgekeerd aan de rechthebbenden.

Het nieuwe bestuur, bestaande uit de heren R. Huis in ’t Veld, Mr. G.J. Houweling en A.M. Mirck, zal de komende maanden zich inzetten voor de totstandkoming van de jaarrekeningen over de verstreken boekjaren en de informatievoorziening aan aandeelhouders en toezichthouders.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einde

Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL