OMZET SLIGRO FOOD GROUP IN 2017 € 2.969 MILJOEN

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 03/01/2018 08:32
De omzet van Sligro Food Group over 2017 beliep € 2.969
miljoen, een toename van 5,6% ten opzichte van de omzet
ad € 2.813 miljoen in 2016.
De totale omzet kan als volgt worden verdeeld:
x € miljoen
Q4 t/m Q4
2017 2016 2017 2016
Foodservice 591 536 2.141 1.986
Foodretail 212 210 828 827
Totaal 803 746 2.969 2.813
Bij Foodservice beliep de totale omzetgroei 7,8% (Q4: 10,4%).
De autonome toename van de omzet beliep 3,0% (Q4: 2,5%).
In de cijfers van Foodservice is het voorlopige netto omzet
effect in december vanuit de samenwerkingsovereenkomst
met HEINEKEN en de overname van de Groothandelsactiviteiten
van HEINEKEN van € 15 miljoen meegenomen.

Bij Foodretail beliep de totale omzettoename 0,1% (Q4:
0,8%). De toename van de identieke consumentenomzet van
EMTÉ bedroeg 0,2% (Q4: 1,9%).
Voor de Groep beliep de autonome groei 2,1% (Q4: 2,0%).
Zowel het boekjaar 2017 als dat van 2016 omvat 52 weken.
Op 25 januari 2018 vóór beurs publiceert Sligro Food Group
haar volledige jaarresultaten.
Veghel, 3 januari 2018
Namens Sligro Food Group

tijd 09.39
Sligro EUR 40,00 -25ct vol. 5.385Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL