Antea Groep, Nieuwe zuurstofleiding tussen Temse en Zelzate (ArcelorMitttal)

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 05/12/2018 08:50
Tegen juni 2019 wil Air Liquide een nieuwe ondergrondse zuurstofleiding, tussen Temse en de terreinen van ArcelorMittal in Gent, in gebruik nemen. Met deze 35 km lange leiding wordt ArcelorMittal aangesloten op het bestaande zuurstofnetwerk van Air Liquide. Deze leiding bespaart het bedrijf in de toekomst een 100-tal dagelijkse vrachtwagenritten.

In oktober 2018 zijn de werken gestart voor de aanleg van de zuurstofleiding (diameter 40 cm) over het grondgebied van 9 Oost-Vlaamse gemeenten. Het grootste gedeelte wordt in open sleuf aangelegd waarbij voorafgaand een 20 meter brede werkstrook in het Vlaamse landschap wordt afgebakend. Belangrijke (gewest)wegen worden via onderboringen sleufloos gekruist. Grotere zones worden middels de techniek van het horizontaal gestuurd boren tevens sleufloos overbrugd. Dit betreft kruisingen met natuur- en bosgebieden, belangrijke waterwegen (Zuidlede, Moervaart), een spoorweg in Waasmunster en het bedrijfsterrein van ArcelorMittal in Gent. In totaal gaat het over negen horizontaal gestuurde boringen. De langste gestuurde boring zal uitgevoerd worden onder het ArcelorMittal-terrein, waarbij een leidingenstreng van meer dan 1.600 m in één keer in een vooraf gevormd boorgat ingetrokken zal worden.

Antea Group werd in november 2016 door Air Liquide en ArcelorMittal aangesteld voor de uitvoering van het volledige studiepakket. Wij stonden tevens in voor de opmaak van prijsaanvraagdocumenten en het assisteren van de bouwheren bij de selectie van de aannemers. De nodige vergunningen werden tijdig verkregen. Hierdoor werden de werken na het bouwverlof 2018 aan de aannemers toegewezen. De werken zelf werden effectief in oktober aangevat. In juni 2019 is de leiding operationeel.

In België
Op 28 februari 2018 keurde het Waalse parlement een nieuw decreet goed dat voor het merendeel van haar bepalingen op 1 januari 2019 in werking zal treden.
Het oude decreet van 5 december 2008 zal hiermee opgeheven worden. In dit nieuw decreet worden de genererende feiten gedefinieerd die aanleiding geven tot de verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Wij vatten alvast de belangrijkste nieuwigheden samen in bijgevoegde fiche.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL