Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Antea Groep, Innovatie- en projectmanagement ter ondersteuning van Maritieme Toegang

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 10/09/2017 08:54
Maritieme Toegang beheert de vaarwegen naar de Vlaamse havens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, alsook de kunstwerken en eigendommen gelegen langs die maritieme toegangswegen. Met het project “verwerven van digitale hoogtemodellen in kustgebieden met een innovatief sensorplatform en geavanceerde verwerkingstechnieken – Hydrografie 2.0” wordt een snellere, efficiëntere en goedkopere dienstverlening beoogt. De komende 4 jaar staat Antea Group dit project bij, waarbij onze deskundigheid op het gebied van innovatie- en projectmanagement wordt ingeschakeld. Dit zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering van de opdracht.

Hydrografische peilingen zijn 3D metingen die toelaten om de topografie van de zeebodem en de bodem van rivieren in beeld te brengen. Het uitvoeren van hydrografische peilingen kampt momenteel met twee grote uitdagingen:
•Het karteren van uitgestrekte gebieden vereist meerdere peildagen of meerdere peilschepen. Het verzamelen en verwerken van bathymetrische gegevens is duur en arbeidsintensief. Hierdoor wordt het bereik van een peilgebied beperkt.
•Het karteren van intergetijdengebieden is ingewikkeld. Bathymetrische peilingen worden best uitgevoerd bij hoog water. Laser-altimetrische metingen (LIDAR) dienen uitgevoerd te worden bij laag water én optimale weercondities. Het combineren van de resultaten van beide meettechnieken tot één gebiedsdekkende kaart met de bodemligging is kostbaar.

Om deze uitdagingen op te lossen gaat Maritieme Toegang op zoek naar innovatieve oplossingen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL