BAM rapporteert gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 17 miljoen, handhaaft verwachting gehele jaar

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 09/05/2019 08:24
• Opbrengsten toegenomen met 11% door stijging van 20% in Bouw en Vastgoed
• Bouw en Vastgoed: sterk kwartaal, gesteund door hoge Nederlandse woningverkopen
• Infra: resultaat teruggehouden door Nederland en België
• Pps: solide prestatie, maar geringere bijdrage door ontbreken van overdracht projecten
• Handelswerkkapitaal-efficiency verbeterd, gedreven door sterk eerste kwartaal
(x € miljoen, tenzij anders aangegeven)
Kerncijfers
Eerste kwartaal 2019 Eerste kwartaal 2018** Boekjaar 2018
Opbrengsten 1.590 1.430 7.208
Gecorrigeerd* resultaat vóór belastingen 16,8 23,7 153,2
Orderportefeuille (ultimo) 12.800 12.100 12.700
Handelswerkkapitaal-efficiency -9,0% -10,6% -8,8%
Eerste kwartaal 2019 gebaseerd op IFRS 16. De toepassing van IFRS 16 heeft geen materieel effect op bovengenoemde kerncijfers.
* Vóór herstructurering, bijzondere waardeverminderingen.
** Herzien voor toepassing van IFRS 15.
Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep: ‘De omstandigheden in de meeste van onze markten ontwikkelden zich in het eerste kwartaal van 2019 overeenkomstig onze verwachtingen. Het resultaat weerspiegelde de trage start van het jaar bij Infra en het ontbreken van desinvesteringen van pps-projecten, waartegenover sterke resultaten bij Bouw en Vastgoed in Nederland stonden. Bij het OpenIJ-project zeesluis IJmuiden was sprake van € 3,8 miljoen extra kosten voor BAM. De voorbereidingen voor het afzinken van het tweede caisson in de tweede helft van het jaar liggen op koers.
We bleven gefocust op de balans tussen risico en beloning in onze projectenportefeuille en de kwaliteit van onze orderportefeuille is verder verbeterd. Inmiddels zagen wij de positieve effecten van ons hernieuwde handelswerkkapitaal-programma en onze financiële positie blijft solide. Nu het nieuwe Executive Committee operationeel is, versnellen wij de uitvoering van onze strategie en verbeteren wij de discipline en zorgvuldigheid ten aanzien van onze activiteiten. Met betrekking tot Brexit blijft BAM de ontwikkelingen nauwgezet monitoren.
Wij herhalen ons vooruitzicht voor het gehele jaar 2019, dat wij uitgaan van bedrijfsopbrengsten van ongeveer € 7 miljard en streven naar een verdere verbetering van de marge van het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen binnen de strategische bandbreedte van 2 tot 4 procent.’

Kernpunten
De sector Bouw en Vastgoed kende een sterke bijdrage. De Nederlandse woningverkopen stegen tot 951 (eerste kwartaal 2018: 528), vooral als gevolg van verkoop aan institutionele investeerders. BAM verwacht een gematigde toename van het aantal woningverkopen voor geheel 2019. Stappen zijn gezet om de prestatie in België te verbeteren. De activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland presteren goed.
BAM rapporteert gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 17 miljoen, handhaaft verwachting gehele jaar
Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik
Telefoon (030) 659 89 88
Postbank 2903344 / ABN AMRO bank ’s-Gravenhage 43.00.08.97

HANDELSBERICHT EERSTE KWARTAAL 2019
Persbericht, 9 mei 2019, blad 2 van 2
Het door het seizoenspatroon beïnvloede lage resultaat van de sector Infra bleef achter door Nederland, inbegrepen de extra kosten bij zeesluis IJmuiden, en België. Bij BAM International verbeterde de projectenpijplijn. Het Verenigd Koninkrijk kende een robuust kwartaal.
In de sector Pps presteerde de portefeuille goed, zonder dat er projecten werden overgedragen aan de joint venture met PPGM. In april werd het Pulse-consortium, waarvan BAM deel uitmaakt, door de Cross River Rail Delivery Authority geselecteerd om voorkeursaanbieder te worden voor het Cross River Railmetroproject in Brisbane, Australië.
De handelswerkkapitaal-efficiency ratio verbeterde tot -9,0% (ultimo 2018: -8,8%).

Het optimaliseren van
het werkkapitaal is topprioriteit en heeft momentum. Het bankensyndicaat heeft - zoals verwacht - de financiering van het project zeesluis IJmuiden in maart hervat.
Wijziging boekhoudkundige richtlijnen BAM heeft met ingang van 1 januari 2019 IFRS 16 (Leaseovereenkomsten) toegepast. De aanpassing heeft geen materieel effect op de kerncijfers in het eerste kwartaal 2019. BAM zal het effect van de toepassing van IFRS 16 rapporteren in de balans voor het eerste halfjaar van 2019.

Live audiowebcast
Op 9 mei 2019 vindt om 10.00 uur CET een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan
worden gevolgd via een live audiowebcast (www.bam.com).

tijd 09.11
De Midcap 777,39 -7,68 -0,97% BAM EUR 3,95 -24,8ct vol. 757.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL