Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Acomo rapporteert de besluiten van de Algemene Vergadering van

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 04/05/2017 07:33
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), gehouden op 25 april 2017, heeft de jaarrekening over het boekjaar 2016 vastgesteld en het voorstel aangenomen waarmee het dividend 2016 is vastgesteld op € 1,15 per aandeel. Na aftrek van het interim-dividend 2016 van € 0,40 per aandeel dat werd uitgekeerd in augustus 2016 resteert een slotdividend van € 0,75 per aandeel, betaalbaar in contanten onder aftrek van 15% dividendbelasting. De ex dividend datum was 27 april 2017. Op 11 mei 2017 wordt het dividend betaalbaar gesteld.
Tijdens de AVA zijn verder de volgende voorstellen aangenomen:
• Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gevoerde beleid respectievelijk uitgevoerde toezicht daarop.
• De herbenoeming van de heer J. Niessen als lid van de Raad van Commissarissen.
• Het benoemen van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant van Acomo voor het boekjaar 2017.
• Het aanwijzen van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden als het bevoegde orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal.
• Het autoriseren van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden tot het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen.
• Het wijzigen van de statuten van Amsterdam Commodities N.V. gericht op de invoering van een ‘one-tier board’.
• Het benoemen van de huidige leden van de Raad van Commissarissen tot niet-uitvoerend bestuurder
met inachtneming van het huidige rooster van aftreden.
• Het accorderen van de beloning van de niet-uitvoerende bestuurders.
Acomo zal op 20 juli 2017 de halfjaarcijfers 2017 publiceren.
De Raad van Bestuur



Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL