Corbion achieves gold sustainability rating from Ecovadis

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 07/09/2018 15:51
Corbion, the leading supplier of biobased food and biochemical ingredients, today announces it has achieved a gold rating in its latest Ecovadis assessment. The independent review, whose findings have just been released, put Corbion in the top three percent of all suppliers audited worldwide across a wide range of industries.

2018 was the third year in which Corbion's CSR practices have been evaluated by Ecovadis, and the gold rating is the culmination of consistent improvements across all the themes assessed: fair business practices, sustainable procurement, labor practices and the environment.

"This is great news both for us internally and for our customers," says Diana Visser, Corbion's sustainability director. "While sustainability has been a cornerstone of our business for over a hundred years, its importance and value to customers has soared in recent years. Subjecting ourselves to Ecovadis's rigorous independent scrutiny demonstrates clearly how committed we are to ongoing improvements in CSR."

Ecovadis evaluated Corbion's policies, actions and results across all its production facilities worldwide, and the company scored particularly highly in the areas of environment and labor practices.

"Since we achieved our silver rating last year, we've conceived and implemented several new initiatives, which are already bearing fruit," continues Visser. "This is particularly the case in sustainable procurement, which is a key focus area for Corbion as it raises the bar across the whole supply chain and delivers further assurance to customers and consumers that their CSR expectations are being met by everyone."

Corbion's participation in Ecovadis began with a request from a single customer. Since then, it has become an integral part of its dealings with many more. Over this time, an increasing number of customers in the food, agrochemicals, pharmaceutical and HPC industries has requested access to Corbion's Ecovadis scorecard through the Ecovadis platform, strengthening the transparency and collaboration that underpin all Corbion's partnerships.

"The Ecovadis recognition supports our entire business strategy of Creating sustainable growth," says Marcel Wubbolts, Corbion's CTO. "By reducing our reliance on non-renewable resources, addressing the needs of a growing population and taking care of our people, business partners and the planet, we
really do create long-term sustainable growth. It's a journey, and recognition like this is an important milestone in that journey."

Ends

tijd 17.28
Corbion EUR 27,18 +14ct vol. 26.128

Corbion, de toonaangevende leverancier van biobased voedsel en biochemische ingrediënten, kondigt vandaag aan dat het een gouden beoordeling heeft gekregen in haar nieuwste Ecovadis-beoordeling. De onafhankelijke beoordeling, waarvan de bevindingen net zijn vrijgegeven, plaatst Corbion in de top drie procent van alle leveranciers die wereldwijd worden gecontroleerd in een breed scala van industrieën.

2018 was het derde jaar waarin de CSR-praktijken van Corbion werden geëvalueerd door Ecovadis en de goudbeoordeling is het resultaat van consistente verbeteringen voor alle beoordeelde thema's: eerlijke handelspraktijken, duurzame inkoop, arbeidsomstandigheden en het milieu.

"Dit is geweldig nieuws voor ons intern en voor onze klanten", zegt Diana Visser, Corbion's directeur duurzaamheid. "Hoewel duurzaamheid al meer dan honderd jaar een hoeksteen van ons bedrijf is, is het belang en de waarde voor onze klanten in de afgelopen jaren enorm toegenomen." Door onszelf te onderwerpen aan het rigoureuze onafhankelijke onderzoek van Ecovadis, blijkt duidelijk hoezeer wij ons inzetten voor voortdurende verbeteringen in CSR. "

Ecovadis evalueerde het beleid, de acties en de resultaten van Corbion in al zijn productiefaciliteiten over de hele wereld, en het bedrijf scoorde met name hoog op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.

"Sinds we vorig jaar onze zilveren rating haalden, hebben we verschillende nieuwe initiatieven bedacht en geïmplementeerd, die al hun vruchten afwerpen," vervolgt Visser. "Dit is met name het geval bij duurzaam inkopen, wat een belangrijk aandachtsgebied is voor Corbion, omdat het de lat in de hele toeleveringsketen opheft en consumenten en consumenten nog meer zekerheid biedt dat iedereen aan hun MVO-verwachtingen voldoet."

Corbion's deelname aan Ecovadis begon met een verzoek van een enkele klant. Sindsdien is het een integraal onderdeel geworden van zijn omgang met veel meer. In deze periode heeft een toenemend aantal klanten in de voedings-, agrochemische, farmaceutische en HPC-industrieën via het Ecovadis-platform om toegang tot de Ecovadis-scorecard van Corbion gevraagd, ter versterking van de transparantie en samenwerking die de basis vormen voor alle samenwerkingsverbanden van Corbion.

"De erkenning door Ecovadis ondersteunt onze hele bedrijfsstrategie van Creating Sustainable Growth", zegt Marcel Wubbolts, CTO van Corbion. "Door onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen te verminderen, tegemoet te komen aan de behoeften van een groeiende bevolking en zorg te dragen voor onze mensen, zakenpartners en de planeet, creëren we echt een duurzame groei op lange termijn." Het is een reis, en erkenning als deze is een belangrijke mijlpaal in die reis."

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
10 sept. EUR 27,44 28.757 334 EUR 27,44 45.757 396 17.35.18
Om 17.34.12 uur EUR 27,62 ziet U precies 17.000 sts in de 5 spookmunten.
11 sept. EUR 27,52 48.959 308 EUR 27,60 59.453 377 17.35.07
12 sept. EUR 27,52 25.493 310 EUR 27,66 34.422 387 17.35.23
Om 17.33.59 EUR 27,70*
* 13 sept. wordt er geopend voor beurs op 6482843 13/09/2018 08:29:10 CEST EUR 27,70 1.938,00 OffBook Out of market
13 sept. EUR 27,64 27.028 325 EUR 27,64 38.609 411 17.35.05
14 sept. EUR 27,72 21.735 277 EUR 27,78 38.684 343 17.35.27
De ene partij wilde op EUR 27,80 sluiten, maar de andere partij wilde op EUR 27,78 daardoor 27 seconden later. Maar om 17.31.56 stond er EUR 28,00Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL