Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

AkzoNobel meldt recordwinstgevendheid over 1e kwartaal 2017 + ander nieuws

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 19/04/2017 07:13
EBIT over het hele jaar naar verwachting rond €100 miljoen hoger dan 2016

Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY)

Recordwinstgevendheid, inclusief hogere EBIT1, rendement op verkopen (ROS)2 en rendement op investeringen (ROI)3
Omzetstijging in alle drie de bedrijfsonderdelen en 7% algeheel, voornamelijk door hogere volumes en overnamen
Volumes stegen 4% gedreven door Decorative Paints en Specialty Chemicals
EBIT steeg in alle bedrijfsonderdelen en 13% algeheel, tot €376 miljoen (2016: €334 miljoen), als gevolg van de positieve effecten van volumegroei, voortdurende verbetering en kostenbeheersing
EBIT over het hele jaar naar verwachting rond €100 miljoen hoger dan 2016, uitgezonderd substantiële veranderingen in marktomstandigheden
Verbeterde winstgevendheid met ROS van 10,3% (2016: 9,7%) en ROI van 15,2% (2016: 14,5%)
Aangepaste winst per aandeel steeg 8% tot €1,05 (2016: €0,97)
Netto kasuitstroom uit operationele activiteiten verbeterde tot €287 miljoen (2016: €336 miljoen)
Programma voor aandeleninkoop van €150 miljoen doorlopend: €144 miljoen voltooid tot 31 maart 2017
Een strategie-update, inclusief verdere details over de voorgestelde afsplitsing van Specialty Chemicals, volgt vandaag om 08.00 CET

Vooruitzichten: AkzoNobel verwacht verdere positieve ontwikkelingen voor EMEA, Noord-Amerika en Azië, met verbetering gedurende het jaar, terwijl Latijns-Amerika naar verwachting zal stabiliseren. Markttrends zoals in de tweede helft van 2016, met inbegrip van de scheepvaart en olie- en gasindustrie, zullen naar verwachting in de eerste helft van 2017 aanhouden.

Het bedrijf heeft haar vermogen om in te spelen op ontwikkelingen in de markten structureel verbeterd en neemt verdere passende maatregelen ten aanzien van hogere grondstoffenprijzen in een inflatoire omgeving. EBIT voor 2017 is naar verwachting rond €100 miljoen hoger dan in 2016, als gevolg van groeimomentum en voortdurende verbetering, ervan uitgaande dat geen belangrijke veranderingen in de economische en marktdynamiek optreden.

CFO Maëlys Castella:
"Onze recordprestaties zetten afgelopen kwartaal door, en tonen het significante groeimomentum dat wij zien over het gehele bedrijf. Alle bedrijfsonderdelen rapporteren opnieuw aanzienlijke vooruitgang, wat zowel te danken is aan onze sterke klantgerichtheid als aan de geweldige merkenportfolio
"We blijven gefocust op het verhogen van aandeelhouderswaarde, onder meer door uitvoering van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €150 miljoen dat dit kwartaal van start ging.

"Met de aankondiging van onze ambitie om in 2050 CO2-neutraal te worden en 100% hernieuwbare energie te gebruiken leverden we opnieuw een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid.

"Onze R&D-inspanningen worden versterkt door een nieuwe 'innovation hub' in Felling in het Verenigd Koninkrijk en we kondigden meer cruciale samenwerkingsverbanden aan voor ons wereldwijde Human Cities-initiatief.

"Onze sterke financiële en operationele basis stelt ons in staat om over te gaan tot de volgende fase van onze strategie, met een heroriëntatie op de opties voor de afsplitsing van het onderdeel Specialty Chemicals om verdere aandeelhouderswaarde vrij te maken. Wij verheugen ons erop om onze nieuwe strategie verder te verduidelijken aan de markt."

1e kwartaal 2017 in € miljoen
Q1 2016 Q1 2017 Delta %
Omzet 3.430 3.661 7
EBIT1 334 376 13
Rendement op verkopen (ROS) %2 9,7 10,3
Rendement op investeringen (ROI) %3 14,5 15,2
Nettoresultaat voor aandeelhouders 240 240 -

Decorative Paints: De omzet steeg met 7%, voornamelijk als gevolg van sterke volumegroei. De volumes stegen met 9%, met positieve ontwikkelingen in alle regio's. Voor het zesde opeenvolgende kwartaal was sprake van positieve volumeontwikkelingen. EBIT steeg met 48%, voornamelijk als gevolg van hogere omzetten en doorlopende focus op kostenmaatregelen, daarbij erkennend dat Q1 als seizoen een kleiner kwartaal is. Gemeenschappen in meer dan 40 landen ondervinden voordeel van een samenwerking tussen AkzoNobel en MasterPeace, een wereldwijde vredesbeweging, om 100 "Walls of Connection" te verven als onderdeel van AkzoNobels Let's Colour-initiatief.

Performance Coatings: De omzet steeg met 6%, als gevolg van positieve volumeontwikkelingen bij diverse segmenten en de overname van het onderdeel Industrial Coatings van BASF. De EBIT steeg met 1% met positieve ontwikkelingen in segmenten waaronder Industrial & Powder Coatings en Automotive & Specialty Coatings waardoor een doorlopende zwakke vraag in de scheepvaart en olie- en gasindustrie en integratiekosten werd geneutraliseerd. In Felling in het Verenigd Koninkrijk zullen meer dan 100 wetenschappers worden samengebracht in een nieuwe research & innovation hub ter waarde van €12,6 miljoen. Deze faciliteit gaat zich richten op de ontwikkeling van beschermende coatings voor de sectoren energie, mijnbouw, infrastructuur en de olie- en gasindustrie.

Specialty Chemicals: De omzet steeg met 7% als gevolg van positieve volumeontwikkelingen in alle business units en regio's en gunstige valuta-effecten. De volumes stegen met 5%, waarbij verschillende onderdelen profiteerden van verbeterde marktomstandigheden in de sectoren olieboring, mijnbouw, agrochemie, bouw en constructie. De EBIT steeg met 7%, voornamelijk als gevolg van verbeterde volumes en operationele efficiëntie, deels geneutraliseerd door prijsstijgingen die nog niet volledig waren teruggewonnen door verhoogde verkoopprijzen. De Imagine Chemistry open innovatie-uitdaging van AkzoNobel genereerde meer dan 200 ideeën voor het oplossen van chemie-uitdagingen uit het dagelijks leven en voor het ontdekken van duurzame commerciële kansen voor de Specialty Chemicals businesses.

Duurzaamheid: AkzoNobel heeft beloofd haar duurzaamheidsagenda te versnellen door aankondiging van een nieuwe ambitie om 100% hernieuwbare energie te gebruiken en in 2050 CO2-neutraal te worden. AkzoNobel verwierf ook een hoge positie in de invloedrijke Supplier Climate A List voor haar inspanningen tegen klimaatverandering. De Nederlandse overheid sprak haar waardering uit voor AkzoNobels nieuwste bijdrage aan de nationale duurzaamheidsdoelstellingen door investeringen in het chemiecomplex van de onderneming in Rotterdam.

Human Cities: AkzoNobel werkte samen met SOS Children's Villages aan een positieve impact op de jeugdwerkeloosheid door onder meer professionele training via de AkzoNobel schilderacademies.

Meer dan 200 kinderen in Egypte profiteerden van een uitgebreide renovatie van hun schoolinrichting door vrijwilligers van AkzoNobel. Het Human Cities-initiatief van AkzoNobel heeft het afgelopen jaar de levens beïnvloed van meer dan 9 miljoen mensen.

Innovatie: AkzoNobel tekende een overeenkomst met de firma Itaconix om mogelijkheden te onderzoeken voor de productie van biobased polymeren. AkzoNobel en partners lanceerden als proefproject een nieuwe online tool die de hoeveelheid groene grondstoffen in producten kan traceren en certificeren. Een andere samenwerking waarbij AkzoNobel betrokken is, betreft de ontwikkeling van een drone die op afstand omsloten ruimten kan inspecteren om zo de veiligheid in de scheepvaart en olie- en gasindustrie te verbeteren.

Strategische heroriëntatie: Er is een heroriëntatie aangekondigd van de strategische opties voor de afsplitsing van ons onderdeel Specialty Chemicals. Nadere details volgen vandaag om 08.00 CET.

Hoogtepunten per bedrijfsonderdeel in € miljoen
Decorative Paints
Q1 2016 Q1 2017 Delta %
Omzet 861 922 7
EBIT1 52 77 48
ROS %2 6,0 8,4

Performance Coatings
Q1 2016 Q1 2017 Delta %
Omzet 1.388 1.471 6
EBIT1 186 187 1
ROS %2 13,4 12,7

Specialty Chemicals
Q1 2016 Q1 2017 Delta %
Omzet 1.206 1.289 7
EBIT1 164 176 7
ROS %2 13,6 13,7

Ga voor meer informatie over onze financiële leidraad naar www.akzonobel.com/about-us/strategy

Bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde posten.
ROS% is EBIT gedeeld door omzet
Voortschrijdend gemiddelde ROI% is 12 maanden EBIT gedeeld door 12 maanden gemiddeld geïnvesteerd vermogen

Het rapport van het 1e kwartaal 2017 kan worden gelezen en gedownload op www.akzonobel.com/quarterlyresults.
- - -
AkzoNobel maakt essentiële producten die inspireren en het dagelijks leven prettiger maken. Als internationaal vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën leveren we essentiële ingrediënten, essentiële bescherming en essentiële kleuren voor consumenten en industrie wereldwijd. We hebben een rijke geschiedenis en zijn pioniers in duurzame technologie en innovatieve producten, die tegemoet komen aan de groeiende behoeften van onze snel veranderende planeet en tegelijkertijd het leven makkelijker maken. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebben 46.000 medewerkers in 80 landen. In Nederland zijn circa 5.000 mensen voor AkzoNobel werkzaam. Tot onze merken behoren bekende namen als JOZO, Sikkens en Flexa. We hebben een permanente leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Van daaruit zetten we ons in om steden en omgevingen levendiger te maken, te beschermen, en kleur te geven.

AkzoNobel kondigt nieuwe strategie aan om groei en waardecreatie te versnellen

19 april 2017

Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY)

De creatie van twee gefocuste, sterk presterende bedrijven met duurzame groeiplannen
De afsplitsing van Specialty Chemicals binnen 12 maanden: de netto opbrengst wordt grotendeels aan aandeelhouders uitgekeerd
Een verhoging van de financiële richtlijnen* voor 2020: Paints en Coatings: 15% ROS, ROI >25%, Specialty Chemicals: 16% ROS, ROI >20%
€1,6 miljard wordt aan aandeelhouders uitgekeerd in 2017 via een speciaal dividend met een totale waarde van €1 miljard in combinatie met een toename van 50% van het reguliere dividend


AkzoNobel heeft vandaag haar nieuwe strategie toegelicht waarbij een versnelling van de groei en waardecreatie gerealiseerd wordt met het creëren van de twee gefocuste, sterk presterende onderdelen Paints en Coatings en Specialty Chemicals. Dit zal leiden tot een grote verandering in het creëren van waarde voor aandeelhouders en alle stakeholders.De logische volgende stap van het creëren van twee aparte bedrijven volgt uit de sterke financiële en operationele basis die in de afgelopen jaren is ontwikkeld. Het zal leiden tot hoogwaardige, snellere en meer zekere waardecreatie met aanzienlijk minder risico's, onzekerheden en sociale kosten ten opzichte van alternatieve opties.Strategie: het creëren van twee gefocuste bedrijfsonderdelen

De splitsing van Specialty Chemicals vindt plaats binnen 12 maanden; projectteams zijn gevormd
Tweesporenbeleid met een nadrukkelijke afweging voor een notering van een afzonderlijke entiteit of verkoop
Gefocust Paints en Coatings bedrijf met geschikte structuur en processen
Versnelling van duurzame groei en winstgevendheid

€150 miljoen jaarlijkse besparingen dankzij continue verbeterprogramma's in Paints en Coatings
Aanvullend €50 miljoen te verwachten kostenbesparingen als resultaat van de afsplitsing van Specialty Chemicals
Voortdurende toewijding als het gaat om duurzaamheid met de ambitie om in 2050 100% hernieuwbare energie te gebruiken en CO2 neutraal te zijn
Een investering van €1 miljard in research en development tot 2020 met een gerichte focus op innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten
Uitbreiding van de financiële richtlijnen

De EBIT voor 2017 zal ongeveer €100 miljoen meer zijn dan in 2016 als gevolg van aanzienlijke groeikansen in alle Business Areas
Verhoging van de financiële richtlijnen 2020: Paints and Coatings 15% ROS, ROI >25%, Specialty Chemicals 16% ROS, ROI >20%, weergave van continue groei van winstgevenheid vergelijkbaar met AkzoNobels huidige portfolio van 14% ROS en >20% ROI**
Toename van de uitkering aan aandeelhouders

50% toename van het reguliere dividend per aandeel tot €2,50 per aandeel, het versterken van het vertrouwen in de toekomstige plannen voor verdere groei en winstgevendheid
De netto-opbrengsten van de afsplitsing van Specialty Chemicals worden grotendeels teruggegeven aan aandeelhouders
€1 miljard speciaal dividend wordt in november uitgekeerd weerspiegelt het vertrouwen in de geplande afsplitsing
AkzoNobel heeft vandaag haar recordresultaten van het Eerste Kwartaal van 2017 gepubliceerd die beschikbaar zijn in een aparte media release.

Ton Büchner, CEO van AkzoNobel:

"Onze toewijding om aanzienlijke aandeelhouderswaarde te realiseren, versterkt ons in onze overtuiging dat het plan dat we vandaag hebben toegelicht zal leiden tot een verandering van de waardecreatie. Het zal leiden tot significante aandeelhouderswaarde op korte-, middellange- en langetermijn. Het zal uitgekeerd worden op gezette tijden met een duidelijk tijdpad en is in het belang van alle stakeholders.

In de laatste jaren zijn we voortdurend onze belofte nagekomen om de winstgevendheid en groei te verbeteren binnen ons bedrijf. We hebben teams van wereldklasse en een solide financiële en operationele basis.

De leidende prestaties in de industrie en toekomst van Specialty Chemicals geven ons het vertrouwen om opbrengsten aan aandeelhouders terug te geven vooruitlopend op de afsplitsing. Daarnaast zien we uitgebreide groeikansen voor het Paints en Coatings bedrijf, waarvan we verwachten dat het sneller zal blijven groeien dan de rest van de markt. Dit maakt het voor ons mogelijk onze langetermijn financiële richtlijnen te verbeteren.

Nu is het juiste moment om twee gefocuste bedrijven te creëren. Deze strategie zal substantiële waarde creëren voor aandeelhouders met aanzienlijk minder risico's en onzekerheden vergeleken met alternatieven.

We geloven dat onze langetermijn focus op het gebied van duurzaamheid waarde creëert voor al onze belanghebbenden, inclusief aandeelhouders, klanten en medewerkers. We blijven de leider in onze industrie met onze ambitie om in 2050 CO2 neutraal te zijn en gebruik te maken van 100% hernieuwbare energie.

Onze voortdurende inzet om ongeveer €1 miljard te investeren in research en development tot 2020 zal leiden tot innovatieve producten en diensten. Daarnaast leveren we een positieve bijdrage aan de gemeenschappen waar we actief zijn.

We hebben vandaag een nieuw plan gepresenteerd met ambitieuze doelen. Met de hulp van onze collega's over de hele wereld en met onze geweldige merken creëren we twee leidende, klantgerichte bedrijven die verhoogde waarde zullen geven aan al onze stakeholders."

Antony Burgmans, voorzitter van de Raad van Commissarissen van AkzoNobel:

"De Raad van Commissarissen gelooft dat het plan van het management voor de toekomst van AkzoNobel superieure aandeelhouderswaarde zal geven vergeleken met alternatieven.

Het zal met een hoger tempo, met aanzienlijk minder risico's en fors minder sociale kosten uitgevoerd kunnen worden door een kundig en ervaren managementteam dat zijn sporen heeft verdiend.

Het plan maakt het mogelijk voor AkzoNobel om te groeien waar zowel de aandeelhouders van profiteren als de omgeving waarin wij wereldwijd actief zijn."

This is a public announcement by AkzoNobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014). This public announcement does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in AkzoNobel N.V.

* Huidige financiële richtlijnen voor 2016 tot 2018:

Paints en Coatings 10-12% ROS, ROI >18%
Specialty Chemicals 11,5-13% ROS, ROI >16%


**exclusief niet gealloceerde bedrijfsspecifieke kosten


tijd 09.11
AKZO EUR 78,27 -5ct vol. 72.884
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL