Gemengde cijfers te Wall Street en Oostmarkt. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 01/02/2019 05:52
Tegen alle goede verwachting in zal een deal VS - China nog niet komen en dat drukte z'n stempel in de VS, de goede cijfers van Facebook, jawel, ondanks dat geen positieve stemming aldaar.
De Dow licht lager op 24.999.67 -15.19 punten
De NASDAQ 7.281.74 +98.66 punten

Lichte winstnemingen in edelmetaal
Goud $ 1.318,60 zilver $15,93 en platina $ 818 Gold/Silver Ratio 82.74
Olie $ 53,84 en de dollar euro 1.1447
1 bitcoin = 3.478,10 USA dollar
1 ripple = 0,29600 USA dollar

de valuta's
de dollar euro 1,1447 de Yen 124,59 't Pond 0,8737 AU$ 1,5809 C$ 1,5049 NZ$ 1,6558 en Sing$ 1,5435

In de Oostmarkt kleine verschillen tot nu toe.
In Japan de Nikkei 20.779 +6 punten'
In Hong Kong de Hang Seng 27.846 -95 punten
In Australië de All Ordinaries 5.935 -2 punten
In Singapore de Straits 3.186 -3 punten

Actuele goud en zilver prijs
01-feb-2019 06:00 CET
Goudprijs: € 1.151,67 -2,26
Zilverprijs: € 13,92 -0,08
Prijzen in euro's en per troy ounce

media Mevr. May
May Sets Out to Win Labour Rebels' Support Over Brexit Deal
- Ministers discuss employment rights and cash for deprived
- Corbyn does little to discourage defectors from his side
see & read more on
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-31/may-sets-out-to-win-labour-rebels-support-over-brexit-deal?srnd=premium-europe

De agenda voor vrijdag 1 febr.
WDP jaarcijfers en Philips Ligh 4de kw. & jaarcijfers.
Optie expiraties
Ondernemers vertrouwen in de VS.

Rente in de Eurolanden
Zo manipuleert de ECB de rente, want al ruim 4,5 jaar is het belangrijkste rentetarief van de ECB, de depositorente, negatief. Dat betekent dat banken geld moeten toeleggen als zij geld parkeren bij de ECB, de centrale bank.

Alleen om hun eigen belang te dienen, de helpende hand voor de zwakkelingen, maar gaat wel ten koste van bestedingen van de Burgers en verlies aan vertrouwen. Vertrouwen komt te voet & gaat te "paard"! Maar dat weet Mijnheer Draghi en zijn club schijnbaar niet.

reactie Europese Rekenkamer
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt te veel documenten achter, en kan daardoor niet goed worden gecontroleerd. Daarvoor waarschuwt de Europese Rekenkamer, die Brussel oproept om er iets aan te doen.

Toegang geweigerd
De controleurs willen dat het Europees Parlement erop aandringt dat ze toegang moeten kunnen krijgen tot elk document dat ze nodig vinden. Ze voeren daar al langer gesprekken over met de ECB, maar die discussie vordert volgens hen niet genoeg, dus vragen ze nu het parlement om in te grijpen.

Als er dan toch controleurs zijn die willen controleren, dan wordt 't HEN onmogelijk gemaakt. Triest.

reactie XEA.nl
Waar is nog democratie?
Wij van XEA.nl worden ook geweigerd, wij geven een sluitende oplossing aan, om FRAUDE met Dividend belasting tegen te gaan en krijg NUL als antwoord. Zo werken OVERHEIDSORGANEN. Maar het gaat wel om ca. 2 Miljard euro fraude!
NEEN er moet aangerommeld kunnen worden.
DUS onze KREET, waar is nog controle?
Sluit goed aan bij de werkelijkheid, die is er nauwelijks.
zie ook
Fraude teruggave dividend belasting, antwoord van de AFM. + reacties
http://www.xea.nl/advies.php?id=dba-35139&type=toon

De rekenkamervoorzitter Klaus-Heiner Lehne zegt:.
"in een brief noemt hij drie voorvallen waarin de ECB toegang weigerde tot belangrijke informatie. Zo vroeg de Rekenkamer in januari 2018 om documenten voor een rapport over de crisismanagementrol van de bank, maar kreeg die niet in handen".

Lees het gehele verhaal van de Europese Rekenkamer op
https://www.rtlz.nl/algemeen/buitenland/artikel/4573761/rekenkamer-europees-parlement-controle-toezicht-banken

en zie de foto hoe ze gearmd lopen...wat een indruk krijg je dan?

Wie is nog te vertrouwen?(red.)
DAAR schort 't aan in de gehele Financiële wereld, alles wijst in die richting.
Dagelijkse kost in de media.

Sandstorm Gold Yesterday Vol.1.054.100
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:00:00 T 6.89 +0.24 400 53 Morgan Stanley 53 Morgan Stanley KQ
16:00:00 T 6.89 +0.24 100 53 Morgan Stanley 53 Morgan Stanley KQ
16:00:00 T 6.89 +0.24 100 5 Penson 7 TD Sec KQ

media CBS
Minder verliesgevende zorginstellingen in 2017
Bij zorginstellingen in de vier grootste zorgsectoren nam in 2017 het resultaat voor belastingen toe. Daarbij daalde het percentage verliesgevende instellingen. De opbrengsten namen in 2017 sterker toe dan de kosten. Wel gaven zorginstellingen meer uit aan personeelskosten, waarbij vooral de uitgaven aan uitzendkrachten toenamen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Bij de vier grootste zorgsectoren was het resultaat voor belastingen in 2017 hoger dan in 2016. In 2016 werd door een cao-aanpassing de onregelmatigheidstoeslag met terugwerkende kracht over een aantal jaren uitbetaald. Dit drukte het resultaat van zorginstellingen in 2016. Bij verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen was het verschil het grootst. Waar deze sector in 2016 nog een negatief resultaat van ruim 70 miljoen euro behaalde, was er in 2017 een positief resultaat van bijna 300 miljoen euro. zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/05/minder-verliesgevende-zorginstellingen-in-2017

Rekenmodel voor risicoschatting gewasbeschermingsmiddelen in water.
lees elders meer.

tijd 06.39
De goudprijs in euro per kg 37.041.66 en de zilverprijs in euro per kg 447.91

media
SEATTLE - De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon heeft in het vierde kwartaal, met de belangrijke feestdagenperiode, fors hogere resultaten behaald. Dat bleek uit cijfers die Amazon na het slot op Wall Street publiceerde. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3095451/amazon-ziet-omzet-en-winst-sterk-stijgen

media
AMSTERDAM - Woningbezitters zijn de klos bij linkse partijen. De nieuwe colleges in de gemeenten gooien de onroerendezaakbelasting (ozb) gretiger omhoog als links meebeslist. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3095561/hoe-linkser-hoe-duurder

reactie XEA.nl
Semi en Overheid moeten voor de Burgers zijn, Jawel dienstbaar, maar de Burgers worden door deze PARTIJEN uitgekleed!!!

Signify reports full year sales of EUR 6.4 billion, improvement in operational profitability by 50 bps to 10.1% and free cash flow of EUR 306 million. lees elders meer.

Deutsche Bank reports first full-year net profit since 2014 and delivers on 2018 targets. lees elders meer.

media,
Centrale banken kopen grootste hoeveelheid goud sinds 1967.
Centrale banken hebben vorig jaar 651,1 ton goud aangekocht. Dat is 74 procent meer dan in 2017 en de grootste hoeveelheid sinds 1967, meldt brancheorganisatie World Gold Council (WGC) donderdag. Tegen een prijs van 1.321 dollar per troy ounce gaat het om een bedrag van 27,7 miljard dollar.
zie & lees verder op
https://www.nu.nl/economie/5716677/centrale-banken-kopen-grootste-hoeveelheid-goud-sinds-1967.html

reactie XEA.nl
De voornaamste reden is volgens ons: "de herinvoering van het GOUDSTANDAARD"!

Kennis over wilde bestuivers geïnventariseerd.
lees elders meer.

tijd 08.53
Olie $53,82 en de dollar euro 1,1449
1 bitcoin = 3.467,90 USA dollar
1 ripple = 0,29643 USA dollar

Wetboek van strafvordering.
Artikel 161Kennis dragen van een begaan strafbaar feit

Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klachte te doen.

Artikel 162Verplicht aangifte te doen

1.Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,
a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel
b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel
c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2.Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3.De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4.Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6.De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7.De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.

Wij van de redactie hebben de oplossing aangeboden bij verschillende Organisaties, t.w. Economische Zaken (EZ) en de Tweede Kamer (die verwijst weer naar EZ), maar ook de AFM.
Mogen wij dit vergelijken met Bovenstaande?
Het achterhouden van kennis om de Fraude met Dividendbelasting te bestrijden!
Misschien iets voor de advocaat die wat werk kan gebruiken.

Want als er geen onderzoek NAAR de OPLOSSING wordt gedaan, zal de fraude dividendbelasting misschien wel door gaan, misschien in een andere vorm, maar toch kan de "herinvoering van nummers aan de digitale aandelen DE OPLOSSING zijn"!

media,
ABN Amro en Dell openen datalab in Amstelveen.
ABN Amro en Dell EMC hebben in Amstelveen een laboratorium voor dataonderzoek geopend. Op die plek met de naam Dataistic Center kunnen wetenschappers en studenten experimenten uitvoeren met data-analyses. De bedrijven leveren kennis en hardware om die experimenten te ondersteunen. Het centrum dat 31 januari 2019 officieel is geopend, is beschikbaar voor een brede groep wetenschappers.
zie & lees verder op
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/datamanagement/6597044/250449/abn-amro-en-dell-openen-datalab-in-amstelveen.html

tijd 09.00
De AEX 522,20 +1,57 +0,30% DSM EUR 82,80 +1,22 vol. 14.880 Randstad EUR 42,57 +46ct vol. 6.990 licht herstel voor dit fonds.

tijd 09.02
De Midcap 726,30 +0,50 +0,07% BAM EUR 3,167 +4,4ct vol. 161.06 beleggers vinden dit fonds goedkoop, maar dat wil OOK niet alles zeggen.

tijd 09.05
De Bel 20 3.498,93 +7,31 +0,21% Bpost EUR 7,875 -12ct vol. 50.000 Umicore EUR 37,11 +26ct vol. 14.285

tijd 09.07
De CAC 4.997,93 +5,21 +0,10% Technip EUR 19,91 -38ct vol. 18.630 Veolia EUR 18,615 +19,5ct vol. 77.000 Airbus EUR 101,46 +1,24 vol. 58.000

tijd 09.19
De DAX 11.189,72 +16,62 +0,15% Deutsche Bank EUR 7,60 -14,6ct vol. 1.2 milj.

tijd 09.22
Het feest lijkt alweer voorbij te zijn bij Curetis EUR 1,52 -5ct vol. 9.720

tijd 09.23
Pharming het fonds van de daghandel EUR 0,818 -0,009ct vol. 614.000

tijd 09.24
WDP EUR 132,00 +4,40 ct vol. 7.557
Cijfers vallen goed.
De EPRA-winst kwam uit op 134,4 miljoen euro, een stijging van 10,7 procent op jaarbasis. Per aandeel ging de winst met zeven procent omhoog naar 6,00 euro.
Netto verdiende WDP in 2018 328,8 miljoen euro, mede gedreven door een variatie in de onderliggende waarde van de vastgoedportefeuille van 208,3 miljoen euro.
De portefeuille van WDP was eind december voor 97,5 procent verhuurd

media Nederland
ZOETERMEER (AFN) - De Nederlandse industrie is in januari dit jaar minder hard gegroeid. De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de sector meet kwam in januari flink lager uit dan in december, toen nog flinke groei werd gemeten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) kwam de zogenoemde PMI-graadmeter uit op een niveau van 55,1, het laagste niveau in 28 maanden. In december kwam de index nog uit op een stand van 57,2. Een niveau boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

tijd 11.06
De AEX 521,85 +1,22 +0,23% Signify EUR 21,11 -56ct vol. 437.000 Arcelor EUR 20,785 +59ct vol. 1,7 milj.

tijd 11.08
De MIdcap 727,10 +1,30 +0,18% Adyen terug op advies bestelling EUR 630,60 -17,10 vol. 19.600 WDP EUR 131,20 +3,60 vol. 18.000

tijd 11.11
De Smallcap 938,07 +4,51 +0,48% Kiadis EUR 9,46 +34ct vol. 145.000 daar zijn ze weer op gedoken met daghandel.

tijd 11.14
Lokaal ICT EUR 12,60 +90ct vol. 4.441 Curetis EUR 1,50 -7ct vol. 55.075
DGN EUR 0,93 +5ct vol. 5.612

media DSM
DSM enters US$155m joint venture with Nenter to produce vitamin E in China.
31 Jan 2019 --- Royal DSM is set to acquire a 75 percent shareholding in a joint venture with Nenter & Co., Inc in in a move aimed at fulfilling the company’s projected needs for vitamin E. The deal is reportedly set to amount to €135 million (US$155 million). The acquisition will include all of Nenter’s production and related assets for vitamin E in China. see & read more on
https://www.nutritioninsight.com/news/dsm-enters-us155m-joint-venture-with-nenter-to-produce-vitamin-e-in-china.html

Cultuur onder VUUR!
Het onderwijs gaat achteruit.
Een leraar schrijft in de Volkskrant dat hij een examenopgave HAVO uit 1975 niet meer op het VWO durft geven: “De leerlingen zouden in paniek raken.”
Erger nog, het onderwijspersoneel is vanuit PABO’s, lerarenopleidingen en universiteiten de laatste decennia eenzijdig politiek gekleurd geraakt.
Zij vervaardigen ook weer de onderwijsmaterialen, zoals de schoolboeken.
Het is nauwelijks een overdrijving om het onderwijs een doorgeefluik van politieke correctheid te noemen, van islamgeknuffel en multiculturalisme. Ik wil daarom een grondig onderzoek instellen naar schoolboeken, net zoals we dat naar het verplichte moskeebezoek voor scholen hebben gedaan.
Hugo Bos - Campagneleider Cultuur onder Vuur

media,
LUXEMBURG - De inflatie in de eurozone is in januari gezakt naar 1,4 procent op jaarbasis, van 1,6 procent in december. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3096642/inflatie-eurozone-zakt-verder

media,
KOPENHAGEN - De grote witwaszaak bij Danske Bank heeft gezorgd voor het weglopen van klanten van de grootste bank van Denemarken. Volgens Danske keerden circa 11.000 klanten in Denemarken de bank de rug toe na het bekend worden van het schandaal vorig jaar. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3095977/klanten-weg-bij-danske-bank-om-witwaszaak

tijd 11.32
Goud $ 1.320,80 zilver $ 15,93 en platina $ 821 Gold/Silver Ratio 82.87
Olie $ 53,71 en de dollar euro 1,1474
1 bitcoin = 3.485,50 USA dollar
1 ripple = 0,29943 USA dollar

media Venezuela
Off The Wire
Exclusive: Venezuela Plans To Fly Central Bank Gold Reserves To UAE - Source.
CARACAS (Reuters) - Venezuela will sell 15 tonnes of gold from central bank vaults to the United Arab Emirates in coming days in return for euros in cash, a senior official with knowledge of the plan said, as the crisis-stricken country seeks to stay solvent. The sale this year of gold reserves that back the bolivar currency began with a shipment on Jan. 26 of 3 tonnes, the official said, and follows the export last year of $900 million of mostly unrefined gold to Turkey. see & read more on
https://www.kitco.com/news/2019-01-31/Exclusive-Venezuela-Plans-To-Fly-Central-Bank-Gold-Reserves-To-UAE-Source.html

AND
Besluiten Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders AND International Publishers NV. Posted on Feb 1, 2019
Capelle aan den IJssel, Nederland, 1 februari 2019 – Op de vandaag gehouden Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders is Hugo van der Linde afgetreden als bestuursvoorzitter van AND International Publishers NV en is Thierry Jaccoud door de aandeelhouders benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter. AND heeft 1 november 2018 aangekondigd dat Hugo van der Linde per 1 maart 2019 AND zal aftreden. Op 12 december 2018 is Thierry Jaccoud formeel voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Bestuur en vandaag is zijn benoeming geformaliseerd. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

tijd 12.39
De Europese beurzen hangen rond het slot van gisteren.
Weinig nieuwe posities voor het weekend en de maandbonus berekenen over de maand januari.

tijd 12.40
De actuele koersen (kg): Goud: €37.004 | Zilver: €447

tijd 12.41
Olie $ 53,67 en de dollar euro 1.1478
1 bitcoin = 3.520,10 USA dollar
1 ripple = 0,30526 USA dollar

media Merck
Merck 2018 Fourth-Quarter and Full-Year Earnings. lees elders meer.

tijd 14.21
De AEX 520,38 -0,25 -0,05% de Bel 20 3.490,55 -1,07 -0,03% de DAX Ontex EUR 18,01 -58ct vol. 56.004 de CAC 4.988,82 -3,90 -0,08% Soc. General EUR 26,485 -66,5ct vol. 2,7 milj. de DAX 11.149,86 -23,24 -0,21%
't dooit op de Europese beurzen, ze zakken allen door 't IJS!!

Brouwerij de Molen maakt samenwerking met Swinkels Family Brewers compleet
lees elders meer.

tijd 14.31
Goud $ 1.319,-- mzilver $15,96 en platina $ 823 Gold/Silver Ratio 82.68
Olie $ 53,51 en de dollar euro. 1,1477
1 bitcoin = 3.523,20 USA dollar
1 ripple = 0,30361 USA dollar

media,
LBMA: Gold, Silver Ounces Transferred Daily Rise In December 2018
Gold transferred daily during December jumped by 28% month-on-month to 23.5 million ounces, the highest in 2018, with the value transferred up to $29.4 billion, the LBMA said. There were 3,318 transfers daily in December, 18.1% higher than the previous month. Clearers settled an average of 7,092 ounces per transfer, up 8.3% month-on-month. see & read more on
https://www.kitco.com/news/2019-02-01/LBMA-Gold-Silver-Ounces-Transferred-Daily-Rise-In-December.html

media in de VS
Today the U.S. Labor Department said 304,000 jobs were created in January, beating expectations; according to consensus forecasts economists were expecting to see job gains of around 165,000. At the same time the unemployment rate came in at 4.0, a tick up from December’s reading of 3.9%. see & read more on
https://www.kitco.com/news/2019-02-01/Gold-Prices-Drop-After-U-S-Created-304K-Jobs-In-January.html

tijd 14.41
Adyen EUR 631,20 -16,50 vol. 32.999 Alfen EUR 13,73 +65ct vol. 6.635 SIF EUR 9,09 +20ct vol. 133.268ICT EUR 12,50 +80ct vol. 5.261 vallen op vandaag.
Arcelor EUR 20,69 +49,5ct vol. 2,9 milj.

Asanko Gold Provides Update on Esaase Project.
lees elders meer

tijd 15.39
De AEX 521,50 +0,87 +0,17% KPN blijft de gemoederen bezig houden EUR 2,722 +3,5ct vol. 25,8 milj.

Effectenkredietinstellingen
worden links gelaten. Daar blijven wij vanaf. Tekort EV en dat gaat ten koste van het rendement.

tijd 15.42
Goud $ 1.322,70 zilver $16,02 en platina $ 828 Gold/Silver Ratio 82.53
Olie $54,57 en de dollar euro 1,1476

tijd 15.44
De goudprijs in euro per kg 37.035.67 en de zilverprijs in euro per kg 449.13

tijd 15.53
De Dow 25.061.43 +61.76 punten
De NASDAQ 7.274.63 -7.11 punten
Chevron $ 117,64 +3,03 vol. 969.000

tijd 16.01
Sandstorm Gold Today Vol. 129.900
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
09:45:44 A 6.82 -0.07 100 14 ITG 79 CIBC K
09:44:37 O 6.82 -0.07 100 1 Anonymous 1 Anonymous K
09:44:37 X 6.81 -0.08 900 1 Anonymous 39 Merrill Lynch K

tijd 17.04
De DAX 11.170,75 -2,35 -0,02% Adidas EUR 198,80 -8,90 vol. 816.000 Thyssen Kr. EUR 16.005 +53,5ct vol. 3,6 milj.

tijd 17.09
Goud $ 1.317,90 zilver $ 15,95 en platina $828 Gold/Silver Ratio 82.59
Olie $ 54,77 en de dollar euro 1,1469
De Dow 25.129.40 +129.73 punten
De NASDAQ 7.283.01 +1.27 punten

media,
Possible Fed pick Cain says deflation more worrying than inflation: Fox Business
see & read more on
https://www.kitco.com/news/2019-02-01/Possible-Fed-pick-Cain-says-deflation-more-worrying-than-inflation-Fox-Business.html

media in de VS
De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging naar een stand van 91,2. In december kwam de index nog uit op 98,3. Dat blijkt uit een definitief cijfer van de Universiteit van Michigan.

tijd 17.23
De DAX 11.160,14 -12,96 -0,12% Wire Card laat veel euro's schieten op EUR 108,10 -36,60 vol. 6,5 milj. dit fonds was zo opgeklopt, dat dit eens moest gebeuren.
Dit verwachten wij ook bij Takeaway en Adyen op de Nederlandse beurs.
Want eens komt de realiteitszin terig.

tijd 17.28
De actuele koersen (kg): Goud: €36.859 | Zilver: €446

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
28 jan. EUR 24,76 19.946 225 EUR 24,82 30.358 284 17.35.13
Om 17.34.46 uur EUR 24,88
29 jan. EUR 24,92 19.495 246 EUR 24,82 27.457 307 17.35.26
Om 17.33.35 uur EUR EUR 24,70 om 17.34.53 uur EUR 24,80
30 jan. EUR 24,96 27.208 210 EUR 25,00 32.409 257 17.35.08
31 jan. EUR 24,64 38.839 253 EUR 24,76 45.624 313 17.35.28
6547176 31/01/2019 14:18:32 CET 24,86 4.100,00 OffBook Out of market
Het patroon gemiddelde gaf aan dat er iets anders bij zat. de bovenstaande actie. Om 17.33.47 uur EUR 24,88 Om 17.34.46 uur EUR 24.84
1 Febr. EUR 24,92 23.333 247 EUR 25.08 39.294 317 17.35.14
Om 17.34.24 uur EUR 25,34

tijd 17.39
De AEX 523,24 +2,61 +0,50% de week beginstand was 515,10
De Midcap 725,56 -0,24 -0,03% WDP EUR 133,20 +5,60 vol. 84.732
De Smallcap 933,90 +0,34 +0,04% Alfen EUR 13,92 +82ct vol. 15.423
De Bel 20 3.507,84 +16,22 +0,46%
De CAC 5.019,26 +26,54 +0,53%
De DAX 11.178,36 +5,26 +0,05% Deutsche Bank EUR 7,715 -3,1ct vol. 19.405.620
wat staat er allemaal op de agenda bij deze bank?
Gelukkig bezitten wij dit fonds niet, wij willen helemaal geen Effectenkredietinstelling in Europa hebben.

shortlijst
AHL Partners LLP AMG Advanced Met. Group N.V. NL0000888691 1,88 31 jan 2019
AQR Capital Management, LLC Kon.Vopak N.V. NL0009432491 1,29 31 jan 2019
Balyasny Asset Management LP Wereldhave N.V. NL0000289213 0,56 31 jan 2019
Citadel Advisors LLC Fugro N.V. NL0000352565 0,80 31 jan 2019
D. E. Shaw & Co., L.P. Wereldhave N.V. NL0000289213 0,64 31 jan 2019
JPMorgan Asset Man.(UK) Ltd. Fugro N.V. NL0000352565 1,81 31 jan 2019
Marshall Wace LLP Koninklijke Wessanen N.V. NL0000395317 1,58 31 jan 2019 Merian Global Investors (UK) Limited BE Semiconductor Industries N.V. NL0012866412 2,05 31 jan 2019
Merian Global Investors (UK) Ltd Fugro N.V. NL0000352565 0,78 31 jan 2019
SFM UK Management LLP Kon.BAM Groep N.V. NL0000337319 1,45 31 jan 2019
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 0,91 30 jan 2019

Vraag aan de Euronext & AFM.
Waarom worden alleen de partijen die hoger dan 0,5% baisse hebben getoond?
Waarom is de 2 wekelijkse baisse lijst weggehaald, waar ook de kleinere partijen op stonden.
Waarom mogen deze partijen in de baisse STAAN. De particulier mag dat nauwelijks!
Zo wordt een oneerlijk BEELD gegeven en er MOET toch TRANSPARANTIE zijn??

EERLIJK is dit ook niet, want de baisse partijen mogen MEER weten & zien. Die betalen er misschien wel voor.
DUS als er maar geld tegenover staat, dan KAN & MAG meer! Of mogen wij deze conclusie NIET trekken.
LAAT 't ons weten, antwoord naar redactie@xea.nl
Met dank voor UW antwoord, Euronext en AFM.

Want dit heeft de AFM op hun website staan.
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

reactie XEA.nl
Dit lijkt met bovenstaande NIET te kloppen!
Wij zien/bekijken dit zeker wel niet op de juiste manier!
Als dat zo is, graag UW uitleg naar redactie@xea.nl

Nogmaals met dank en fijn weekend.
Voor straks eet smakelijk.

tijd 18.00
De goudprijs in euro per kg 36.902.01 en de zilverprijs in euro per kg 446.81

Wat is de waarde van KPN
vroeg 1 lezer.
Wij hebben het opgezocht.
KPN could be worth as much as 3.9 euros a share, assuming its network is valued similarly to other recent European telecom infrastructure deals, said Russell Waller, an analyst at New Street Research.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL