In de Oostmarkt gemengde beelden. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 28/01/2019 06:26
Onzekerheid in de wereld, de shutdown heeft de Amerikanen tenminste 5 Miljard dollar gekoste en hoe verder nu na 3 weken, Macron komt naar de G7 toe met...?
Engeland blokkeert de goudzending van Venezuela en waar is het rustig op economisch en sociaal gebied. Want wie zit er achter de klimaat protesten in België? Dat is geen scholier alleen. Dat zag je aan de moord op Pim.
Alles heeft een basis als voeding.

Goud stabiel in de $1.300 op $ 1.302,60 zilver iets hoger op $ 15,76 en platina $ 817 Gold/Silver Ratio 82.63 Olie $53,17 en de dollar euro 1,1421
1 bitcoin = 3.512,00 USA dollar
1 ripple = 0,29494 USA dollar

Actuele goud en zilver prijs
28-jan-2019 06:30 CET
Goudprijs: € 1.141,58 +0,35
Zilverprijs: € 13,83 +0,06
Prijzen in euro's en per troy ounce

In De Oostmarkt gemengde beelden op de borden.
In Japan de Nikkei 20.685 -87 punten
In Hong Kong de Hang Seng 27.655 +86 punten
In Australië de All Ordinaries 5.971 +40 punten
In Singapore de Straits 3.207 +5 punten

De valuta's
de dollar euro 1,1421 de Yen 124,84 't Pond 0,8651 AU$ 1,5865 C$ 1,5080 NZ$ 1,6628 en Sing$ 1,5435

De agenda voor deze week en diversen berichten CBS
maandag 28 jan.
geen mededelingen

dinsdag 29 jan.
Cijfers Kon. Philips 4de & jaar 2018
NSI cijfers 2018
In de VS Leading Indicators USA, consumentenvertrouwen jan.

woensdag 30 jan.
Kon KPN 4de & jaarcijfers 2018
In de VS BNP & Consumentenuitgaven

donderdag 31 jan.
4de Kwart & jaarcijfers Unilever en Kon Olie.
In Duitsland werkgelegenheid & werkeloosheid
In de VS ADP rapport werkgelegenheid

vrijdag 1 febr.
WDP jaarcijfers en Philips Ligh 4de kw. & jaarcijfers.
Ondernemers vertrouwen in de VS.

Rente in de Eurolanden
Zo manipuleert de ECB de rente, want al ruim 4,5 jaar is het belangrijkste rentetarief van de ECB, de depositorente, negatief. Dat betekent dat banken geld moeten toeleggen als zij geld parkeren bij de ECB, de centrale bank.

Alleen om hun eigen belang te dienen, de helpende hand voor de zwakkelingen, maar gaat wel ten koste van bestedingen van de Burgers en verlies aan vertrouwen. Vertrouwen komt te voet & gaat te "paard"! Maar dat weet Mijnheer Draghi en zijn club schijnbaar niet.

reactie Europese Rekenkamer
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt te veel documenten achter, en kan daardoor niet goed worden gecontroleerd. Daarvoor waarschuwt de Europese Rekenkamer, die Brussel oproept om er iets aan te doen.

Toegang geweigerd
De controleurs willen dat het Europees Parlement erop aandringt dat ze toegang moeten kunnen krijgen tot elk document dat ze nodig vinden. Ze voeren daar al langer gesprekken over met de ECB, maar die discussie vordert volgens hen niet genoeg, dus vragen ze nu het parlement om in te grijpen.

Als er dan toch controleurs zijn die willen controleren, dan wordt 't HEN onmogelijk gemaakt. Triest.

reactie XEA.nl
Waar is nog democratie?
Wij van XEA.nl worden ook geweigerd, wij geven een sluitende oplossing aan, om FRAUDE met Dividend belasting tegen te gaan en krijg NUL als antwoord. Zo werken OVERHEIDSORGANEN. Maar het gaat wel om ca. 2 Miljard euro fraude!
NEEN er moet aangerommeld kunnen worden.
DUS onze KREET, waar is nog controle?
Sluit goed aan bij de werkelijkheid, die is er nauwelijks.
zie ook
Fraude teruggave dividend belasting, antwoord van de AFM. + reacties
http://www.xea.nl/advies.php?id=dba-35139&type=toon

De rekenkamervoorzitter Klaus-Heiner Lehne zegt:.
"in een brief noemt hij drie voorvallen waarin de ECB toegang weigerde tot belangrijke informatie. Zo vroeg de Rekenkamer in januari 2018 om documenten voor een rapport over de crisismanagementrol van de bank, maar kreeg die niet in handen".

Lees het gehele verhaal van de Europese Rekenkamer op
https://www.rtlz.nl/algemeen/buitenland/artikel/4573761/rekenkamer-europees-parlement-controle-toezicht-banken

en zie de foto hoe ze gearmd lopen...wat een indruk krijg je dan?

Wie is nog te vertrouwen?(red.)
DAAR schort 't aan in de gehele Financiële wereld, alles wijst in die richting.
Dagelijkse kost in de media.

media CBS
Meer import én export van bouwdiensten.
Nederlandse bedrijven verhandelden met buitenlandse bedrijven voor 4,3 miljard euro aan bouw- en baggerdiensten in de eerste drie kwartalen van 2018. Dit bedrag is nog nooit zo hoog geweest. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over de internationale handel in diensten.
Van de 4,3 miljard euro die omgaat in de internationale handel in bouw- en baggerdiensten is ongeveer 2,1 miljard import en 2,2 miljard export. Bij import gaat het om betalingen aan buitenlandse bedrijven voor bouwactiviteiten in Nederland of het inkopen van goederen of diensten ter ondersteuning van buitenlandse bouw- en baggerprojecten. Bij export gaat het om ontvangsten van buitenlandse bedrijven voor Nederlandse bouwactiviteiten in (vooral) het buitenland.
In vergelijking met de eerste drie kwartalen in 2017 is de import 30 procent hoger en de export 18 procent. De import in 2018 is een recordbedrag over drie kwartalen gemeten, de export was alleen in 2015 iets hoger.
Bouwdiensten zijn van nature volatiel, doordat het vaak om projecten gaat. De in- en uitvoergroei in 2018 hangt samen met de start van een aantal grote nieuwe projecten. Het gaat dan vooral om het (laten) bouwen van windmolens en het (laten) installeren van verschillende soorten machines en productiestraten.
zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/05/meer-import-en-export-van-bouwdiensten

media CBS
Bijna kwart mkb heeft behoefte aan externe financiering.
Van het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaf 24 procent in een enquête aan behoefte te hebben aan externe financiering. De enquête had betrekking op de periode van juli 2017 tot juli 2018. Van de mkb-bedrijven die in deze periode behoefte hadden aan financiering en hiertoe daadwerkelijk een aanvraag deden, kreeg 84 procent de financiering ook rond. Dat meldt het CBS op basis van de Financieringsmonitor.
De Financieringsmonitor toont de resultaten van een digitale enquête die is uitgezet bij het mkb in de business economy. Met de resultaten van de enquête wordt de zoektocht van het mkb naar externe financiering van begin tot eind in kaart gebracht.
Meer vraag bij grotere bedrijven binnen het mkb
De financieringsbehoefte binnen het midden- en kleinbedrijf neemt toe met de bedrijfsgrootte. Bij het microbedrijf (minder dan 10 werkzame personen) heeft 23 procent behoefte aan externe middelen. Bij het kleinbedrijf (tussen de 10 en 50 werkzame personen) en het middenbedrijf (50 tot 250) ligt dat, met respectievelijk 27 procent en 31 procent, hoger.
De lijn kan niet worden doorgetrokken naar het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen). Hier ligt de financieringsbehoefte met 17 procent lager dan bij het mkb. Het zijn vooral de jonge, snelgroeiende bedrijven en startups die behoefte hebben aan financiering, om een uitbreiding te kunnen bekostigen.
Van de bedrijven die aangeven een financieringsbehoefte te hebben, verkent 81 procent de mogelijkheden. Twee derde van deze laatste groep doet daadwerkelijk een aanvraag voor financiering. Bij de startups zijn de meeste afvallers: meer dan de helft doet geen aanvraag nadat zij zich georiënteerd hebben, veelal omdat zij hun slaagkans laag inschatten. zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/05/bijna-kwart-mkb-heeft-behoefte-aan-externe-financiering

media, CBS
Meeste ongewenst gedrag in zorg- en welzijnsberoepen.
Werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervaarden in 2017 naar verhouding het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten. Met 52 procent zei ruim de helft van hen dat een keer of vaker te hebben meegemaakt. Dat wil zeggen dat zij te maken kregen met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO. zie(video) en lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/05/meeste-ongewenst-gedrag-in-zorg-en-welzijnsberoepen

media VEB
AMSTERDAM - De accountant moet meer aandacht besteden aan fraude bij zijn controlewerk. Dat stelt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vandaag in zijn jaarlijkse brief aan accountantskantoren die zich bezighouden met de controle van grote ondernemingen. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3076231/fraude-loodzware-taak-voor-accountant

reactie XEA.nl
Dit heeft XEA.nl na het KLM debacle ook in verschillende AVA's aangekaart, t.w. is er wel voldoende "Kennis & deskundigheid om dit soor fraude (lees dubbelde boekhouding te herkennen"!
Bij Innococepts mochten wij op het laatste moment, 's avonds om 21.15 belde de CFO ons bezoek aan Veldhoeven af. Dat zou 's morgen de dag erna zijn, want dan hadden wij in de fabriek kunnen zien dat er HELEMAAL geen machines in AANBOUW waren.
Dit soort bezoeken zouden de Accountants ook moeten doen.
MET eigen ogen ZELF gaan kijken is ons advies. MAAR daar voelen bedrijven niet veel voor, excuus : "wij willen afstand houden tussen ons en de Accountant"!
Waarom, die kunnen je ook helpen zeiden wij op juridisch gebied & andere nare gevolgen.

Mijnheer Knot DNB
Europa heeft nog altijd teveel banken. Met name Italië en Duitsland, meent Knot. Schaalvergroting hoeft wat hem betreft niet noodzakelijk het antwoord te zijn.

reactie XEA.nl
Teveel banken is niet goed, maar te weinig (lees Nederland) is OOK niet goed!
Want dan speelt de Lust & Macht hen in de kaart!
Want Banken lenen je een paraplu, maar zo gauw 't gaat regenen halen zij die paraplu weer terug.

Hypotheken
in de jaren 1960 & 1970 was dat je als koper van 1 huis/woning ca. 40% eigen geld moest hebben en je moest met je salaris de lasten op kunnen brengen t.w. jouw loon bruto jaarsalaris X 5 en de bijtelling van eventuele andere inkomsten.
Als daaruit de hypotheeklasten konden betaald worden, dan ging het feest door.

tijd 07.16
De goudprijs in euro per kg 36.693.14 en de zilverprijs in euro per kg 444.30

Avantium takes full ownership of Synvina.
lees elders meer.

media
Kennemer College liet al eerder een leraar vallen.
Volop steun voor nekvel-leraar Keeman.
HEEMSKERK - Duizenden mensen hebben petities getekend die in het leven zijn geroepen om Gerrit Keeman een hart onder de riem te steken. De leraar hoefde onlangs niet meer terug te komen op het Kennemer College nadat hij een hondsbrutale vmbo-leerling wegstuurde die een krukje tegen hem aan gooide en zijn moeder voor ‘hoer’ uitmaakte. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3073235/volop-steun-voor-nekvel-leraar-keeman

reactie EXA.nl
Respect? Waar is dat nog in deze wereld? Ook het College van Kennemer heeft dat NIET en OOK geen Normen en WAARDEN kennen zij NIET meer, allemaal jonge BROEKIES, de generaties waar alles kon & mocht zeker.
WIJ zouden geen kinderen op dit College aangeven. Triest!
Juist die leerling had aangepakt moeten worden.
MAAR dit is Nederland onder leiding van Rutte, die zou ze zelfs een Poepie laten ruiken.

media,
Rusland kocht recordhoeveelheid goud in 2018
Rusland heeft vorig jaar een recordhoeveelheid goud aan haar reserves toegevoegd. Met de aankoop van nog eens 8,5 ton in de maand december komt het totaal voor heel 2018 uit op ongeveer 272 ton. Ter vergelijking, dat is ruim 20% meer dan het record van 2017. Toen kocht de centrale bank in een jaar tijd 224 ton goud. zie & lees verder op
https://www.geotrendlines.nl/rusland-kocht-recordhoeveelheid-goud-in-2018/

media,
Technische analyse Zilver. by Roy Martens on 28 januari 2019
Afgelopen week moesten de stieren een dagje langer wachten om te kunnen reageren op de daling van vorige week vrijdag aangezien het maandag Martin Luther King Day was. Die extra dag mocht de stieren echter niet baten daar de beren op dinsdag, na een opening nipt beneden het 200 d. MA, meteen het gas erop gooiden en de zilverprijs omlaag duwden naar een stand van $ 15.19.
zie & lees verder op
http://www.edelmetaal-info.nl/2019/01/28/technische-analyse-zilver-12/

media,
DEN HAAG - Update 06:44 uur - Hulpverleners hebben kort na middernacht een 28-jarige man levend uit het ingestorte pand aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag gehaald. Door een gasexplosie in een portiekflat was het pand deels ingestort. De man lag urenlang onder het puin. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3074063/man-28-na-uren-uit-puin-ingestorte-flat-den-haag-gered

tijd 09.04
De AEX 512,80 -2,30 -0,45% Galapagos EUR 90,48 +1,08 vol. 16.000 Unilever EUR 46,42 -38ct vol. 52.000

tijd 09.08
De Midcap 724,06 -0,30 -0,04% Corbion EUR 24.86 -14ct vol. 137

tijd 09.09
De Smallcap 934,88 +4,53 +0,49% Basic Fit EUR 26,60 +95ct vol. 9.473 op advies verhoging, maar kijk uit, gestuwde prijzen bij dit fonds.

tijd 09.11
Avantium EUR 2,065 +24,5ct vol. 31.000

tijd 09.13
De Bel 20 3.485,24 -11,72 -0,34% Solvay EUR 94,84 -70ct vol. 4.737

tijd 09.15
De CAC 4.893,99 -31,83 -0,65% Credit Agr. EUR 10,23 -14,8ct vol. 328.000 Saint-Gobain EUR 30,50 -46ct vol. 64.000

tijd 09.27
De DAX 11.247,34 -34,45 -0,31% Deutsche bank EUR 8,21 +7,9ct vol. 1,3 milj. Fresenius Med. EUR 62,88 -62ct vol. 29.367

tijd 09.30
Daghandel fonds Pharming EUR 0,8595 +1,65ct vol. 1,9 milj.

tijd 09.31
De actuele koersen (kg): Goud: €36.647 | Zilver: €443
1 bitcoin = 3.490,10 USA dollar
1 ripple = 0,29218 USA dollar

tijd 09.33
Olie $ 52,75 en de dollar euro 1,1386

Wessanen will publish its Q4 and FY 2018 results on Tuesday 12th February at 7h00 CET

Philips once again recognized as a Top 100 Global Innovator.
lees elders meer.

tijd 10.53
De goudprijs in euro per kg 36.670.34 en de zilverprijs in euro per kg 443.48

tijd 10.56
De AEX licht lager op 513,88 -1,22 -0,24% de daghandel fondsen Altice & Arcelor laten zich zien op resp. EUR 1,8405 _4,55ct vol. 2,3 milj. en EUR 20,435 +39,5ct vol. 1,7 milj. en dit weekend lazen wij dat er weer meer staal geproduceerd was. Dus schuilt er een overproductie te zijn/komen.

tijd 11.00
De DAX 11.250,83 -30,96 -0,27% Bayer EUR 66,92 -89ct vol. 500.000 Deutsche bank EUR 8,195 +6,4ct vol. 4,1 milj. Thyssen Kr. EUR 15,59 +16ct vol. 511.000

tijd 11.03
De Bel 20 3.496,74 -0,22 -0,01% Argenx EUR 93,70 +1,60 vol. 8.251 Telenet EUR 40,64 +96ct vol. 34.106

media,
Grond pijnpunt bij bedrijfsovername.
lees elders meer.

tijd 11.09
De Midcap 728,09 +3,73 +0,51% Fugro EUR 9,27 +14,8ct vol. 7.534 het bedrijf heeft averij(lees vermisten medewerkers) in Brazilië en dan verbaast dit ons.
TKH EUR 42,64 +1,30 vol. 43.181 TomTom EUR 8,064 +11,4ct vol. 833.000

Organic Food in Europa
De EU had in 2016 een totaal verkopen van EUR 30,7 miljard, daarvan was Duitsland met 9,5 miljard de grootste en dan volgde Frankrijk met EUR 6,7 miljard.

Fruit Logistica presenteert gezonde diversiteit op de Convenience en Organic route. lees elders meer.

media,
ALPHEN A - Het optimisme in het internationale bedrijfsleven is de afgelopen tijd gedaald, mede door de aanhoudende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Dat schrijft accountants- en adviesbureau Grant Thornton op basis van onderzoek onder meer dan 5000 zakelijke leiders uit 35 economieën.
zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3076919/daling-wereldwijd-zakelijk-optimisme

media, GreenYard
INT-KATELIJNE-WAVER - Het Belgische groenten- en fruitconcern Greenyard is met een winstwaarschuwing gekomen. Volgens de onderneming, die ook veel levert aan Nederland, is er een ,,transformatieteam'' nodig om de weg omhoog terug te vinden. Beleggers zijn erg geschrokken en op de beurs in Brussel verloor Greenyard maandagmorgen ongeveer een kwart van zijn beurswaarde. Zie meer op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3076992/winstwaarschuwing-groentengigant-greenyard

tijd 11.33
GreenYard EUR 5,82 -1,85 vol. 499.181

tijd 11.35
Goud $ 1.301,70 zilver $ 15,72 en platina $ 811 Gold/Silver Ratio 82.76
Olie $ 52,55 en de dollar euro 1,1407
1 bitcoin = 3.510,60 USA dollar
1 ripple = 0,29467 USA dollar

tijd 12.40
De AEX 512,63 -2,47 -0,48% Galapagos EUR 91.68 +2,28 vol. 175.161 Arcelor EUR 20,395 +35,5ct vol. 2,3 milj. Signify EUR 21,50 +27ct vol. 146.000

tijd 12.43
De Midcap 727,43 +3,07 +0,42% Air France KLM EUR 11,18 +15,5ct vol 1,2 milj. PostNL EUR 2,297 +3,3ct vol. 130.000 TKH EUR 42,40 +1,06 vol. 50.588 TomTom EUR 8,092 +14,2ct vol. 1,1 milj.

tijd 12.46
De Smallcap 936,06 +5,71 +0,61% B&S EUR 13,002 -29,6ct vol. 1.785 Hunter Douglas EUR 56,80 +80ct vol. 133 Kiadis EUR 9,32 -17ct vol. 94.490 Kendrion EUR 22,00 -40ct vol. 5.902
In de Smallcap zijn steeds beperkte omzetten(veel nep omzet) en waarom dan zulke lange openingstijden ! ? Ga controleren OF wordt dat ook tegengewerkt?
Zoals de ECB doet!!

tijd 12.49
Lokaal Hydratec EUR 65,50 -4,50 vol. 862
Novisource EUR 0,94 -6ct vol. 6.065

tijd 12.51
De DAX 11.251,54 -30,25 -0,27% Covestro EUR 46,67 -92ct vol. 286.000 Merck EUR 90,70 -1,36 vol. 108.000 Thyssen Kr. EUR 15,675 +24,5ct vol. 955.000

tijd 12.54
De Bel 20 3.491,62 -5,34 -0,15% Bpost EUR 8,02 -23ct vol. 388.000 Galapagos EUR 91,76 +2,36 vol. 177.992 Proximus EUR 23,51 +46ct vol. 239.000
GreenYard EUR 5,85 -1,82 vol. 540.591 in de Overige fondsen.

media,
ORONTO, Jan. 28, 2019 /PRNewswire/ - New Gold Inc. ("New Gold" or the "Company") (TSX and NYSE American: NGD) announces that it intends to release 2019 guidance in conjunction with the release of the Company's fourth quarter and year-end financial results before market open on February 14, 2019. A conference call and webcast will follow to discuss these results at 8:30 a.m. Eastern time. A technical discussion of the Company's 2019 guidance outlook will follow the presentation of the fourth quarter and year-end financial results.

tijd 13.02
De actuele koersen (kg): Goud: €36.614 | Zilver: €442

media,
Goed agrarisch natuurbeheer in Krimpenerwaard in coöperatie.
lees elders meer.

Melkprijzen FrieslandCampina
lees elders meer.

tijd 14.47
De Europese beurzen blijven in de verliezen hangen en met een negatief Wall Street (lees verwachting), schiet 't ook niet op.
Kruit droog houden.

tijd 14.49
Goud iets onder de $ 1.300 op $ 1.299,30 zilver $ 15,64 en platina $ 811 Gold/Silver Ratio 83.04 Olie $ 52,64 en de dollar euro 1,1423
1 bitcoin = 3.493,40 USA dollar
1 ripple = 0,28825 USA dollar

media,
Italy Starts Handing Out Free Money
Five Star’s “citizens’ income” has noble aims, but it risks getting bogged down by its own complexity and the country’s famously inefficient bureaucracy.
see & read more on
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-01-28/italy-s-populists-hand-out-some-free-money?srnd=premium-europe

media see & watch
How Parliament Is Trying to Control Brexit and What It Means
By Robert Hutton and Alex Morales
28 januari 2019 06:00 CET Updated on 28 januari 2019 14:37 CET
on https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-28/how-the-u-k-parliament-is-trying-to-seize-control-of-brexit?srnd=premium-europe

tijd 14.55
De goudprijs in euro per kg 36.610.87 en de zilverprijs in euro per kg 441.46
Er wordt wat winstgenomen bij 't edelmetaal. Maar de trein is wel vertrokken.

media,
De koersen van goud en zilver. by Tom Lassing on 28 januari 2019
U heeft ongetwijfeld al eens gehoord over de jaren dat goud en zilver geen rendement opleverden. Tussen grofweg 1980 en 2000 was het rendement op bijvoorbeeld goud niet best. Maar ook de periode 2011 tot heden is het qua rendement niet best gesteld met zowel goud als zilver. Van 2011 tot 2013 was er een enorme daling en daarna lag de koers vrijwel stil.
De akelige realiteit is dat veel mensen goud en zilver kochten toen het ..
zie & lees verder op
http://www.edelmetaal-info.nl/2019/01/28/de-koersen-van-goud-en-zilver/

media Video
RERUN: Everything You Know About Gold, Throw It Out The Window.
see & listen on
https://www.kitco.com/news/video/show/Kitco-News/2253/2019-01-28/RERUN-Everything-You-Know-About-Gold-Throw-It-Out-The-Window#_48_INSTANCE_puYLh9Vd66QY_=https%3A%2F%2Fwww.kitco.com%2Fnews%2Fvideo%2Flatest%3Fshow%3DKitco-News

media,
Samsung to ditch plastic packaging for eco-friendly materials.
Contributing towards sustainability and eco-friendly environment, Samsung has announced that it will replace its plastic packaging with paper and other elements. Samsung said that from the first half of 2019, the packaging currently used for Samsung’s products, ranging from mobile phones and tablets to home appliances, will be replaced with environmentally sustainable materials like paper and the re-cycled/bio-based plastics. see & read more on
https://www.brecorder.com/2019/01/28/469238/samsung-to-ditch-plastic-packaging-for-eco-friendly-materials/

Sandstorm Gold Today Vol. 8,100
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
09:35:02 X 6.29 +0.02 500 1 Anonymous 79 CIBC K
09:35:02 A 6.29 +0.02 2,000 1 Anonymous 79 CIBC K
09:34:45 X 6.285 +0.015 100 1 Anonymous 53 Morgan Stanley K

De Shutdown kost beleggers geld in de VS
tijd 15.520
De Dow 24.430.18 -307.02 punten
De NASDAQ 7.055.03 -109.83 punten
Dit is geen goed teken zegt ons gevoel.

Wall Street drukt de Europese beurzen dieper in het rood, een slecht voor teken voor de komende cijfers deze week. Goede cijfers vallen in een matte beurs en worden dan niet gewaardeerd. Zoals wij al vandaag schreven, "kruit droog houden"!

Tijd 17.27
Goud $ 1.302,20 zilver $ 15,70 en platina $ 808 Gold/Silver Ratio 82.92
Olie $ 51,77 en de dollar euro 1,1429
De Dow 24.399.95 -337.25 punten
De NASDAQ 7.065.27 -99.59 punten

tijd 17.32
Sandstorm Gold Today Vol.280.900
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
11:15:30 A 6.33 +0.06 100 1 Anonymous 79 CIBC K
11:15:30 X 6.32 +0.05 100 1 Anonymous 79 CIBC K
11:15:30 X 6.32 +0.05 400 1 Anonymous 79 CIBC K

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
28 jan. EUR 24,76 19.946 225 EUR 24,82 30.358 284 17.35.13
Om 17.34.46 uur EUR 24,88

tijd 17.39
De AEX 510,88 -4,22 -0,82%
De Midcap 720,78 -3,58 -0,49%
De Smallcap 932,30 +1,95 +0,21%
De Bel 20 3.466,66 -30,30 -0,87%
De CAC 4.888,58 -37,24 -0,76%
De DAX 11.214,75 -67,04 -0,59%

shortlijst
BNP Paribas S.A. Takeaway.com N.V. NL0012015705 0,79 25 jan 2019
Capital Fund Management S.A. Fugro N.V. NL0000352565 1,38 25 jan 2019
D. E. Shaw & Co., L.P. Wereldhave N.V. NL0000289213 0,67 25 jan 2019
Engadine Partners LLP Signify N.V. NL0011821392 0,64 25 jan 2019
Marshall Wace LLP Signify N.V. NL0011821392 1,39 25 jan 2019
Merian Global Investors (UK) Limited BE Semiconductor Industries N.V. NL0012866412 1,88 25 jan 2019
Millennium International Management LP AMG Advanced Metallurgical Group N.V. NL0000888691 0,93 25 jan 2019
Scopia Capital Management LP BE Semiconductor Industries N.V. NL0012866412 3,46 25 jan 2019
Systematica Investments Ltd Kon. Wessanen N.V. NL0000395317 0,69 25 jan 2019
TT International ARCADIS N.V. NL0006237562 0,64 25 jan 2019
TT International Pharming Group N.V. NL0010391025 0,48 25 jan 2019
AHL Partners LLP PostNL N.V. NL0009739416 0,80 24 jan 2019

GrandVision announces acquisition of online optical retailer Charlie Temple
lees elders meer.

tijd 17.56
Lokaal Avantium EUR 1,99 +17ct vol. 150.820
Er moet hier nog ve4el gebeuren, 1 of mindere partners en financie5rs. Een aandelen emissie is nog te vroeg. Eerst 1 partner en dan?

tijd 17.59
De goudprijs in euro per kg 36.616.17 en de zilverprijs in euro per kg 442.11

media,
WASHINGTON - Het Amerikaanse begrotingstekort zal de komende jaren verder oplopen en de economische groei zal wat afnemen. Dat zegt het Congressional Budget Office (CBO), de Amerikaanse rekenkamer, in een nieuwe prognose.
zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3079875/amerikaans-begrotingstekort-loopt-verder-op

fijne avond en voor straks eet smakelijk.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL