Wall Street wisselvallig. Straks meer nieuws. Met belangrijk CBS bericht.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 24/05/2018 06:10
In de VS was GE het fonds dat de klappen kreeg ruim 7% er vanaf. maar Tiffany won door betere verwachtingen.
Ook keken beleggers naar Italië, waar een nieuwe munt naast de Euro komt, ook rente steeg door.
Toch trokken beleggers zich na een trage negatieve start daar weinig van aan op Wall Street.

De Dow sloot op 24.886.81 +52.40 punten
De NASDAQ 7.425.95 +47.50 punten

Goud $ 1.295,40 zilver $ 16,43 en platina $ 905 Gold/Silver Ratio 78.81
Olie $ 71,66 en de dollar euro 1,1714
1 bitcoin = 7.687,30 USA dollar
1 ripple = 0,61449

Actuele goud en zilver prijs
24-mei-2018 06:15 CET
Goudprijs: € 1.106,19 +0,78
Zilverprijs: € 14,04 -0,02
Prijzen in euro's en per troy ounce

In de Oostmarkt per saldo negatieve standen
In Japan de Nikkei 22.426 -263 punten
In Hong Kong de Hang Seng 30.686 +21 punten
In Australië de All Ordinaries 6.129 -10 punten
In Singapore de Straits 3.509 +13 punten

De valuta's
de dollar euro 1,1714 de Yen 128,20 't Pond 0,8759 AU$ 1,5472 C$ 1,5036 NZ$ 1,6901 Sing$ 1,5721

De agenda voor deze week, met diversen berichten CBS
donderdag 24 mei
AVA Immobilia
In de VS werkeloosheid, Verkoop bestaande huizen.
In Duitsland consumentenvertrouwen.

vrijdag 25 mei
Ackermans & van Haaren 1ste Q cijfers
AVA's Ontex, Corbion(Schiphol Oost).
In de VS duurzame goederen + consumenten sentiment
In Duitsland ondernemersvertrouwen.

Privacy schending door de MiFiD II, niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa. Dat hoorden wij van 1 bemiddelaar.
Wij krijgen steeds meer vragen over UW eigen effectentransacties, waarom moet mijn bemiddelaar dat aan de AFM doorgeven. Zelfs door de telefoon verbazing. Schijnbaar weet niemand dat Uw bemiddelaar dat per 1/1/2018 al doorgeeft.
Wat moet/doet de AFM daarmee??
Doe Uw beklag bij UW bemiddelaar.
Neem 't door in het weekend met Uw vrienden & kennissen, laat die ook hun beklag doen bij hun bemiddelaar.
lees elders meer bij
Doorgeven transactie (effecten) klanten Effectenkredietinstellingen.
http://www.xea.nl/advies.php?id=dba-33523&type=toon
zie OOK bij deze link het antwoord van de VEB en dat is voor ons teleurstellend!
Komt de VEB nog wel op voor de belangen (lees de Privacy) van haar leden. Enige TEGENSTAND hadden wij ZEKER verwacht. Verschuil je niet achter de AFM e/o ESMA.
Het lijkt de Regering wel!!!


Dit betekent 't voor U
Vanaf 3 januari 2018 is de wetgeving MIFID II in werking getreden, dit betekent onder andere dat Uw bemiddelaar in Effecten alle beleggingstransacties van u moet doorgeven aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Een enge gewaarwording.

Geef dit door aan vrienden & Kennissen en protesteer bij Uw Bank e/o bemiddelaar. DIT MAG NIET GEBEUREN!

Steeds meer beleggers spreken HUN afschuw hier over uit!
Bespreek dit ook als U AVA's bezoekt met UW mede beleggers aldaar en laten zij ook een KLACHT sturen naar HUN bemiddelaar en vertegenwoordiger o.a. de VEB. Misschien herzien zij hun standpunt die wij (lees red.) hebben ontvangen.
Privacy is ons GROOTSTE recht!

Wij hebben dit in de AVA van de Kas Bank ook aangekaart op 25 april j.l.. DE CEO vond een her- invoering van nummering digitale aandelen de best en eenvoudigste oplossing, HELEMAAL eens met uw onderbouwing zei hij.

Trump vs Rutte
Het verschil tussen Trump en Rutte is: "Trump doet wat hij zegt en zegt wat hij denkt! Rutte doet niet wat hij zegt en zegt niet wat hij denkt"!
D.L


OORLOG
De economie in de wereld lijkt wel oorlog, want daarover horen wij als Burgers niet de waarheid en dat gebeurde ook in de laatste oorlogen.
Laten wij eens realistisch nadenken over de schuldenlasten en het aantal werkelozen in de wereld en ook in Nederland.
Wie heeft er nog zekerheid van een vaste baan? Wie heeft er geen schulden?
Kijk in Duitsland, onze naaste buur, gaat daar alles naar wens? Ook daar wordt veel "leed" verzwegen en waarom plaatsen wij hier boven staande artikel dagelijks?

Dat is niet zonder reden!

media
Deutsche bank, daar blijft 't rommelen, boven de 9.000 medewerkers die weg moeten, hebben er nog eens 1.000 de wacht aangezegd.

Sandstorm Gold Yesterday Vol.523.200
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:00:00 T 5.87 +0.03 2,000 39 Merrill Lynch 79 CIBC KQ
16:00:00 T 5.87 +0.03 400 39 Merrill Lynch 9 BMO Nesbitt KQ
16:00:00 T 5.87 +0.03 100 39 Merrill Lynch 79 CIBC KQ

media CBS
Revisie nationale rekeningen.

Vandaag publiceert het CBS de eerste resultaten van de revisie van de Nederlandse nationale rekeningen. De nationale rekeningen zijn onder andere de bron van veelgebruikte macro-economische variabelen als het bruto binnenlands product (bbp), het handels(export)saldo, het extern vermogen, het bruto nationaal inkomen (bni), het overheidstekort en de overheidsschuld. Door de revisie komen er nieuwe ramingen beschikbaar van deze variabelen. De eerste uitkomsten betreffen het verslagjaar 2015, waarop de revisie is uitgevoerd. Eind juni worden vervolgens de gereviseerde cijfers gepubliceerd voor 1995 tot en met het eerste kwartaal 2018.

Periodiek worden de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. De Europese Commissie heeft de aanbeveling aan lidstaten gedaan om hun nationale rekeningen minimaal elke vijf jaar te reviseren. Met deze revisie geeft Nederland hieraan invulling.


De uitkomsten voor veelgebruikte macro-economische variabelen

Door de revisie zijn er nieuwe ramingen voor 2015 van de macro-economische indicatoren. Hieronder een overzicht van een aantal van de meest gebruikte, gevolgd door de achtergronden bij deze bijstellingen:
—Het bruto binnenlands product (bbp) voor 2015 is opwaarts bijgesteld met 1,0 procent tot 690 miljard euro, een verhoging van 6,6 miljard euro.
—Het bruto nationaal inkomen (bni = bbp + saldo primaire inkomensoverdrachten met het buitenland) is opwaarts bijgesteld met 1,6 procent, een verhoging van 10,9 miljard euro. Naast de bijstelling van het bbp is het saldo primaire inkomens met 4,4 miljard euro naar boven bijgesteld.
—Het overheidstekort (EMU-definitie) is vrijwel ongewijzigd en bedraagt 14 miljard euro. Het overheidstekort als percentage van het bbp wijzigt van 2,1 naar 2,0 procent door de opwaartse bijstelling van het bbp.
—De overheidsschuld (EMU-definitie) is met 5,7 miljard euro opwaarts bijgesteld naar 447 miljard euro, en komt nu overeen met 64,8 procent van het bbp. Voor revisie was dat 64,6 procent.
—Het handelssaldo (exportoverschot) is met ruim 20 miljard naar beneden bijgesteld tot 51,8 miljard euro.
—De totale vorderingen op het buitenland zijn met 360 miljard opwaarts bijgesteld naar 7,7 biljoen euro. De totale schulden zijn met 534 miljard verhoogd naar 7,4 biljoen euro. Per saldo is daardoor het extern vermogen met 174 miljard euro naar beneden bijgesteld, van 520 naar 346 miljard euro. Vooral het extern vermogen van niet-financiële vennootschappen en financiële instellingen in concernverband is fors neerwaarts bijgesteld.
—Het arbeidsvolume is met 22 duizend arbeidsjaren verlaagd naar 7 015 duizend arbeidsjaren.

Achtergronden en belangrijkste aanpassingen bij deze revisie

Veel van de bijstellingen uit deze revisie worden vanuit vijf overkoepelende thema’s verklaard:
1.Samenwerking De Nederlandsche Bank (DNB)-CBS
Met ingang van de revisie over het verslagjaar 2015 zijn de buitenlandrekening van het CBS en de betalingsbalans van DNB samen opgesteld en volledig op elkaar aangesloten. Hiermee zijn de eerdere en soms grote verschillen tussen de door DNB en het CBS gepubliceerde (kern)cijfers over het lopende rekeningsaldo en het extern vermogen van Nederland verdwenen. Deze harmonisatie heeft op diverse plekken in de nationale rekeningen tot nieuwe inzichten en daarmee bijstellingen in met name de financiële rekeningen en balansen geleid. Dit is onder andere zichtbaar in de bijstelling van het extern vermogen.
2.Bni-verificatie door Eurostat en EDP dialogue visit
In december 2016 heeft de Europese Commissie Nederland bezocht, om te verifiëren dat de bepaling van het bni, zoals gebruikt voor de afdracht aan de Europese Unie (EU), volgens de regels van het Europese Systeem van Rekeningen (ESR 2010) geschiedt. Hierbij heeft Eurostat enkele verbeterpunten voorgesteld voor de Nederlandse methodologie en berekeningen. Deze punten zijn met deze revisie doorgevoerd.
Daarnaast heeft een bezoek van de Europese Commissie in januari en februari 2018 in het kader van de Excessive Deficit Procedure (EDP) geresulteerd in enkele aanbevelingen die in de macro-economische cijfers over de sector Overheid zijn verwerkt.
3.Sector(her)classificaties
Het CBS heeft de afgelopen jaren extra onderzoek verricht om de classificatie van bedrijven en instellingen naar economische sector te verbeteren.
Het onderzoek heeft er onder andere toe geleid dat circa 250 bedrijven die voorheen werden beschouwd als bijzondere financiële instellingen (BFI’s), na gezamenlijk onderzoek en afstemming met DNB, zijn verschoven naar de sector niet-financiële vennootschappen. De activiteiten van deze bedrijven worden als gevolg en conform de internationale regels voor het samenstellen van nationale rekeningen anders gewaardeerd, wat een opwaarts effect op het bbp heeft.
Daarnaast hebben ook diverse andere herclassificaties van (onderdelen van) bedrijven en instellingen plaatsgevonden in deze revisie, met name op het terrein van de sector Overheid.
4.De effecten van globalisering
De voortschrijdende globalisering blijft een uitdaging voor de economische statistieken. De internationale verwevenheid van productieactiviteiten in zogenaamde wereldwijde productieketens maakt het steeds uitdagender deze activiteiten toe te rekenen aan de economieën van individuele landen. Sinds de vorige revisie in 2014 is het inzicht in de manier waarop multinationale ondernemingen hun productieactiviteiten georganiseerd hebben en de invloed daarvan op het maken van (economische) statistieken sterk toegenomen. Ook zijn de internationale richtlijnen op dit vlak sinds de vorige revisie verder aangescherpt. Voor een aantal ondernemingen heeft dat tot wijzigingen geleid in de manier waarop bepaalde activiteiten van die ondernemingen in de nationale rekeningen zijn verwerkt. De registratie van zogenaamde royalty- en licentiebedrijven is daarbij onder andere gewijzigd van financiële instellingen naar niet-financiële vennootschappen.
5.Nieuwe (administratieve) bronnen
Nederland kent een uitgebreid stelsel van basisregistraties. Met de vorige revisie is een deel daarvan al beschikbaar gekomen voor inzet in de nationale rekeningen, daar zijn er nu weer een aantal aan toegevoegd. Zo kon in deze revisie bijvoorbeeld voor het eerst gebruik worden gemaakt van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de gedetailleerde inkomstenbelastingdata van de Belastingdienst bij bijvoorbeeld de raming van de hypotheekschuld van huishoudens in Nederland. Ook is op grotere schaal dan bij de vorige revisie gebruikgemaakt van btw-informatie van de Belastingdienst.
Daarnaast zijn ook diverse nieuwe dan wel aangepaste bronnen ingezet met deze revisie, zoals de vernieuwde statistiek Internationale Handel in Diensten, de uitkomsten van de confrontatie van de Directe Rapportage-bron (DNB) en de Statistiek Financiën van Ondernemingen, winstaangiften van zelfstandigen en financiële gegevens van landbouwbedrijven.

Illegale activiteiten
In de nationale rekeningen dienen ook de illegale economische activiteiten te worden meegenomen in de berekeningen. De raming van de toegevoegde waarde voor illegale activiteiten in de nationale rekeningen is op basis van nieuwe bronnen en onderzoek in deze revisie met 1,5 miljard euro opwaarts bijgesteld naar 4,8 miljard. De grootste aanpassing zit bij de productie van cannabis (nederwiet). Voor revisie werd uitgegaan van een pakkans van 40 procent en na revisie wordt uitgegaan van een pakkans van 20 procent. Dit is op basis van informatie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Verder is uit nader onderzoek gebleken dat de jaarlijkse wietproductie groter is dan eerder werd aangenomen.

Hoe verder, wanneer wordt wat gepubliceerd?

24 mei 2018: Publicatie resultaten revisie van verslagjaar 2015.

22 juni 2018: Publicatie in StatLine van de gereviseerde cijfers voor 1995 tot en met het eerste kwartaal van 2018.

22 juni 2018: Levering gegevens aan Eurostat conform het Europees transmissieprogramma.

16 juli 2018: Publicatie Nationale rekeningen 2017 (tabellenboek).

22 september 2018: Indiening van de bni-cijfers voor de bepaling van de afdracht van Nederland aan de EU.

Een nieuwe raming van het bni kan van invloed zijn op de EU-afdracht. Ook voor andere Nederlandse bijdragen die aan het niveau van het bbp/bni of andere macro-economische indicatoren zijn gekoppeld, kan de revisie gevolgen hebben.
zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/21/revisie-nationale-rekeningen

media CBS
Omzet bouw wederom toegenomen.
De omzet van de bouwnijverheid is in het eerste kwartaal van 2018 gestegen met 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De vergunde bouwsom is in het eerste kwartaal verder toegenomen. Ook de werkgelegenheid is verder verbeterd. Wel geeft 20 procent van de ondernemers aan dat er sprake is van een tekort aan arbeidskrachten. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouwnijverheid. Kleine bedrijven tot 10 werkzame personen behaalden met een stijging van ruim 11 procent de hoogste groei in het eerste kwartaal. Grote bouwbedrijven met 100 werkzame personen en meer realiseerden met een omzetstijging van 5,9 procent de laagste groei. De omzet in de bouwsector stijgt al 14 kwartalen op rij onafgebroken. Hiermee komt het omzetniveau van de bouwnijverheid in het eerste kwartaal bijna 4 procent hoger uit dan het niveau van het eerste kwartaal 2008, het ‘topjaar’ voor de crisis. In het eerste kwartaal steeg de omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw met 12 procent. Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw zagen hun omzet met 2,7 procent stijgen. Vooral (spoor)wegen- en tunnelbouwers deden goede zaken met ruim 9 procent omzetgroei. Gespecialiseerde bouwbedrijven, zoals installatie- en afwerkingsbedrijven, behaalden 7,6 procent meer omzet dan een jaar eerder.
zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/21/omzet-bouw-wederom-toegenomen

Media CBS
1,5 miljard euro uitgegeven bij Europese webwinkels.
Nederlandse consumenten hebben in het vierde kwartaal van 2017 voor ongeveer 400 miljoen euro uitgegeven aan producten bij buitenlandse webwinkels gevestigd binnen de Europese Unie. Hiermee komen de uitgaven bij deze Europese webwinkels in 2017 uit op ongeveer 1,5 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van lopend big data onderzoek naar de online uitgaven van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels. Het gaat hier om online aankopen van goederen door Nederlandse consumenten bij bedrijven die binnen de Europese Unie, maar niet in Nederland gevestigd zijn. Buitenlandse webwinkels die per jaar meer dan 100 duizend euro verkopen aan Nederlandse consumenten zijn verplicht om BTW-aangifte te doen. Deze aangiften zijn gebruikt als bron. De cijfers zijn berekend op basis van een nieuwe methode die nog in ontwikkeling is, en zijn dus voorlopig. De foutmarge op de omzet is ongeveer 5 procent. zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/21/1-5-miljard-euro-uitgegeven-bij-europese-webwinkels

media CBS
Bijna 5 procent meer geïnvesteerd in maart.
In maart was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,9 procent groter dan in maart 2017, meldt het CBS. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in vliegtuigen, personenauto’s en machines. De groei is iets groter dan in februari, toen er veel minder werd geïnvesteerd in vliegtuigen dan in dezelfde maand een jaar eerder. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Maart 2018 heeft een werkdag minder dan maart 2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in mei iets minder gunstig dan in maart. zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/21/bijna-5-procent-meer-geinvesteerd-in-maart

Entrée Resources Announces AGM Results And Provides A Corporate Update
lees elders meer.

Rio Tinto update on Grasberg
lees elders meer.

media
Wall Street sluit met winst na Fed-notulen.
NEW YORK - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. De graadmeters in New York veerden op nadat notulen van de Federal Reserve hintten op een spoedige nieuwe rentestap. lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/2073978/wall-street-sluit-met-winst-na-fed-notulen

media Pharming
Oud-voorzitter Blaak weg bij Pharming.
LEIDEN - Oud-voorzitter van de raad van commissarissen Jaap Blaak is per direct opgestapt als commissaris bij Pharming. Dat heeft hij bekendgemaakt op de aandeelhoudersvergadering van het biotechnologiebedrijf. lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/2073669/oud-voorzitter-blaak-weg-bij-pharming

tijd 07.04
De goudprijs in euro per kg 35.564.71 en de zilverprijs in euro per kg 450.84

media Binck
BinckBank meldt miljardenmijlpaal.
AMSTERDAM - BinckBank Professional Services is met zijn geadministreerd vermogen door de grens van 10 miljard euro gegaan. Volgens BinckBank is het onderdeel inmiddels al weer een hele tijd goed voor een groei van circa 1 miljard euro per jaar. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/2074259/binck-bank-meldt-miljardenmijlpaal

tijd 09.01
De AEX 565,71 +0,64 +0,11% de hebzucht bepaalt de prijsvorming an Altice EUR 3,256 +10,6ct vol. 983.000 Unibail EUR 191,40 -90ct vol 8.118

tijd 09.03
De Midcap 801,93 +0,15 +0,02% Aperam EUR 41,70 +30ct vol. 3.393 Flow Traders EUR 33,02 -28ct vol. 7.650

tijd 09.05
De Smallcap 1.092,81 +2,2 +0,2% Binck EUR 4,59 +7,5ct vol. 12.435 ICT EUR 16,40 -20ct vol. 101

tijd 09.07
Eays2pay EUR 1,795 +6,5ct vol. 250 Euronext EUR 52,75 +1,15 vol. 23.454 zal zelf wel steunen, toch bijzonder dat dat mag!?

tijd 09.09
De Bel 20 3.883,38 -3,8 -0,1% Colruyt EUR 45.47 -1,98 vol. 68.200 UCB EUR 65,96 +36ct vol. 7.984

tijd 09.11
De CAC 5.568,78 +2,93 +0,05% Air Liq. EUR 112,05 -1,30 vol. 36.000 Atos EUR 114,40 -1,30 vol. 6.718 Kering EUR 486,10 +6,10 vol. 14.635 ST Microel. EUR 20,13 +26,5ct vol. 61.000 Total EUR 52,58 -1,68 vol. 253.000

TIE Kinetix Launches Solution to Reduce Total Cost of Ownership for Salesforce Partner Community Cloud Users. lees elders meer.

Philips and the governments of Ethiopia and the Netherlands sign seven-year agreement to build Ethiopia’s first specialized Cardiac Care Center. lees elders meer.

Clear but not clean? Plastic braces can harbor bacterial growth.
lees elders meer.

media,
Silver attempting breakout at 20-year support.
This chart looks at the Silver/Gold ratio on a monthly basis over the past 20-years. When the ratio is heading higher, Silver is stronger than Gold.
see and READ MORE ON
https://kimblechartingsolutions.com/2018/05/silver-attempting-breakout-20-year-support/

media
Afvalverwerker SUEZ gaat op het terrein van de afvalenergiecentrale in Roosendaal een proeffabriek bouwen voor pyrolyse van plastic uit de oceanen.
zie & lees verder op
https://www.agro-chemie.nl/nieuws/suez-gaat-pyrolyse-testen-in-roosendaal/

tijd 09.26
De DAX 12.946.78 -30.06 -0.23% BMW EUR 87,34 -1,82 vol. 20.314 Deutsche bank EUR 1-.862 -2,2 ct vol. 26.000 Commerz bank EUR 9,904 -25ct vol. 202.000 Daimler EUR 65,81 -1,18 vol. 69.000 Deutsche Post EUR 33,70 -49ct vol. 49.000 Thyssen Kr. EUR 23,71 +60ct vol. 123.000 Volkswagen EUR 169,70 -4,44 vol. 16.314

tijd 09.30
De goudprijs in euro per kg 35.574.79 en de zilverprijs in euro per kg 451.57

tijd 11.38
Goud $ 1.296,90 zilver $ 16,54 en platina $ 906 Gold/Silver Ratio 78.38
Olie $ 71,40 en de dollar e8uro 1,1725
1 bitcoin = 7.348,50 USA dollar
1 ripple = 0,59286 USA dollar

tijd 11.41
De AEX 567,48 +2,41 +0,43% Altice EUR 3,071 -7,9ct vol. 19,5 milj.

tijd 11.42
De DAX 12.998.70 +21.9 +0.17% BMW EUR 86,57 -2,33 vol. 374.000 Volkswagen EUR 168.86 -3,14 vol. 88.299

tijd 11.44
De Midcap 805,11 +3,33 +0,42% ASMI EUR 52,16 +64ct vol. 28.330 OCI EUR 24,17 +37ct vol. 116.522 PostNL EUR 3,053 -3,5ct vol. 1,5 milj.

tijd 11.46
De Smallcap 1.096,82 +6,21 +0,57% Accell EUR 18,64 +26ct vol. 9.806 Heijmans EUR 12,60 +64ct vol. 155.645 Kiadis EUR 10,16 +14ct vol. 34.740 Wessanen EUR 17,36 +25ct vol. 7.438

tijd 11.49
Lokaal Alfen EUR 11,83 +33,4ct vol. 10.538 Curetis EUR 4,28 +10ct vol. 19.147 Esperite EUR 0,298 -0,007ct vol. 338.000 IEX EUR 3,80 -50ct vol. 200 afblijven van dit soort fondsen. Kardan EUR 0,16 +2ct vol. 1,3 milj.

Kardan
TAHAL AWARDED A USD 60M PROJECT in UKRAINE.
lees elders meer.

Manipulaties? Wat is er niet te manipuleren doormiddel van systemen?
media
VS onderzoeken beïnvloeding bitcoin koers.
De Amerikaanse justitie onderzoekt of handelaren de koers van bitcoin en andere digitale munten bewust hebben gemanipuleerd. Dat hebben bronnen rond het onderzoek tegen persbureau Bloomberg gezegd. lees & zie verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/2075142/vs-onderzoeken-beinvloeding-bitcoinkoers

tijd 13.33
Probiodrug EUR 4,75 -13ct vol. 25.805

tijd 13.35
De DAX 12.961.65 -15.19 -0.12% Deutsche bank EUR 10,612 -27,2ct vol. 2,7 miljoen. Het verdien model is VER achtergebleven, de Deutsche bank DREEF op de Derivaten handel (daar had zij in 2016 ca. 80% van het totaal) in de wereld. DAT daar geen enkele TOEZICHTHOUDERS daar maar gekeken heeft. Dat breek de Deutsche bank NU op. Dit kan haar teloor hebben ingezet.
Triest dat dit de schuld is van slecht TOEZICHT.

tijd 13.42
Goud $ 1.296,-- zilver $16,52 en platina $906 Gold/Silver Ratio 78.42
Olie $ 70,90 en de dollar euro 1,1709
1 bitcoin = 7.386,50 USA dollar
1 ripple = 0,60554 USA dollar

media,
Tate & Lyle takes stake in Sweet Green Fields, FY18 results reveal profits pick up.
24 May 2018 --- Tate & Lyle PLC is to acquire a 15 percent equity holding in Sweet Green Fields, one of the largest privately held, fully integrated global stevia ingredient firms, in a deal which brings the two companies closer together after they have already been in a worldwide distribution deal for the last year. The acquisition will build on last April’s agreement which saw Tate & Lyle become the exclusive worldwide distributor of Sweet Green Fields’ portfolio of stevia-based ingredients and the new strengthened deal promises “breakthrough” stevia products. see and read more on
http://www.foodingredientsfirst.com/news/tate-lyle-invests-in-sweet-green-fields-fy18-results-reveal-profits-pick-up-but-sales-fall.html

media,
Nutrient breakthrough: Scientists show plants can be a dietary source of vitamin B12
24 May 2018 --- Scientists at the University of Kent have made a significant discovery about how the vitamin B12 content of some plants can be improved to make vegetarian and vegan diets more complete. Vitamin B12 (known as cobalamin) is an essential dietary component but vegans and vegetarians are more prone to B12 deficiency as plants neither make nor require this nutrient. A team, led by Professor Martin Warren at the University's School of Biosciences, has shown that common garden cress can take up cobalamin. The amount of B12 absorbed by garden cress is dependent on the amount present in the growth medium, and the researchers were able to confirm B12 uptake by showing that the nutrient ends up in the leaf. see and read more on
http://www.nutritioninsight.com/news/nutrient-breakthrough-scientists-show-plants-can-be-a-dietary-source-of-vitamin-b12.html

media,
US FDA takes action against OTC benzocaine products for teething infants.
Lees elders meer.

Bunge
Bunge Limited Increases Quarterly Dividend on Common Shares
WHITE PLAINS, NY — May 23, 2018 — Bunge Limited (NYSE: BG) today announced that its Board of Directors has approved an increase in the company's regular quarterly common share cash dividend, from $0.46 to $0.50 per share. The new dividend is payable on September 5, 2018 to shareholders of record on August 22, 2018. The company also declared a quarterly cash dividend of $1.21875 per share on its 4.875% cumulative convertible perpetual preference shares, payable on September 1, 2018 to shareholders of record on August 15, 2018.
Website Information
We routinely post important information for investors on our website, www.bunge.com, in the "Investors" section.

Media MH 17
Coalitie na MH17-conclusie: roep Rusland tot de orde!
DEN HAAG - Nederland moet de VN-Veiligheidsraad in een aparte zitting bijeenroepen om Rusland aan te spreken op zijn beperkte medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek naar de aanslag op vlucht MH17. Die oproep doen coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU aan minister Blok (Buitenlandse Zaken).
lees & zie verder op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2075747/coalitie-na-mh17-conclusie-roep-rusland-tot-de-orde

tijd 14.01
Heijmans trekt aandacht, maar wij moet dit fonds niet. EUR 12,72 +76ct vol. 290.000
Want wat schuilt er achter de schermen? Hoe loopt de Westfrisia weg af? Hoe staat het fonds er financieel voor? De Wilhelminasluis in Zaandam, dat is nog onduidelijkheid over het vervolg van het project, waar de Raad van Arbitrage voor de Bouw nog uitspraak moet doen naar aanleiding van een in april j.l. gehouden zitting.

tijd 14.06
De goudprijs in euro per kg 35.554.87 en de zilverprijs in euro per kg 452.77

Sandstorm Gold
Nexus Gold Raises $3,000,000 in Private Placement.
lees elders meer.

tijd 16.00
Goud weer over de $1.300 heen op $ 1.305,30 zilver $ 16,61 platina $ 911 Gold/Silver Ratio 78.55

media in de VS
Initial weekly U.S. jobless claims topped consensus forecasts by rising 11.000 to a seasonally adjusted 234.000 in the week to Saturday, the Labor Department reported Today.

tijd 16.03
De Dow 24.786.84 -99.97 punten
De NASDAQ 7.433.30 +7.34 punten
Olie $ 70,71 en de dollar euro 1,1725
1 bitcoin = 7,470,20 USA dollar
1 ripple = 0,60927 USA dollar

tijd 16.08
De AEX 563,27 -1,80 -0,32% Altice EUR 3,10 -5ct vol. 29 milj. Arcelor EUR 28,57 -12,5ct vol. 2,7 milj. KPN EUR 2,378 -3ct vol. 8,8 milj. Signify EUR 24,17 -59ct vol. 831.000

tijd 16.11
De MIdcap 799,32 -2,46 -0,31% AMG EUR 49,16 -1,04 vol. 251.000 Bos Kalis EUR 23,68 -32ct vol. 216.000 Air France KLM EUR 7,064 -13,4 ct vol. 2,1 milj. SBM EUR 13,91 -19,5ct vol. 330.000

tijd 16.14
De DAX 12.872,46 -104,38 -0,80% Deutsche bank EUR 10,24 -65,8ct vol. 24,1 miljoen. Geen commentaar, dat hebben wij al zo vaak in negatieve zin over dit fonds gedaan. Wij houden ons hart vast voor de gevolgen van een bankroet van deze bank. De Duitse Staat kan deze bank NIET redden.
Zorgen voor valuta's die NIET bijgedraaid kunnen worden.
Waarom houdt Goud zich zo goed!!

media Trump
Trump zegt ontmoeting met Kim Jong-un af.
Donald Trump heeft de geplande ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un afgezegd. Dat schrijft de Amerikaanse president in een brief aan de Noord-Koreaanse dictator. lees en zie verder op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2077145/trump-zegt-ontmoeting-met-kim-jong-un-af

tijd 16.34
De Bel 20 3.853,05 -34,13 -0,88% KBC EUR 69,14 -2,00 vol. 626.000 Colruyt EUR 44,60 -2,85 vol. 687.000

tijd 16.36
De CAC 5.532,33 -33,52 -0,60% Atos EUR 114,75 +1,20 vol. 149/093 Credit Agr. EUR 12,73 -36,5ct vol 5,8 miljoen. Bij de financiële waarden zien je al dat OOK zij de Deutsche bank BUI zien hangen.

tijd 16.44
De Dow 24.672.78 -214.03 punten
De NASDAQ 7.386.75 -39.2 punten
Olie $ 70,98 en de dollar euro 1,1726

tijd 16.47
Sandstorm Gold Today vol. 184.700
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
10:31:55 X 6.06 +0.19 500 3 AltaCorp 1 Anonymous K
10:31:53 H 6.05 +0.18 100 1 Anonymous 80 National Bank K
10:31:25 O 6.04 +0.17 100 1 Anonymous 80 National Bank K

tijd 17.28
De Dow 24.691.34 -195.47 punten
De NASDAQ 7.377.30 -48.65 punten

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
21 mei EUR 27,66 65.073 563 EUR 27,68 77.528 618 17.35.15
22 mei EUR 27,62 47.934 383 EUR 27,70 72.524 464 17.35.00
Om 17.33.59 EUR 27,50
23 mei EUR 27.58 78.260 674 EUR 27,54 99.527 741 17.35.19
om 17.33.54 EUR 27,70
24 mei EUR 27,62 73.645 634 EUR 27,70 102.367 712 17.35.11

tijd 17.36
De AEX 562,24 -2,83 -0,5%
De Midcap 797,28 -4,5 -0,56%
De Smallcap 1.091,14 +0,53 +0,05%
De Bel 20 3.860,06 -27,12 -0,7%
De CAC 5.548,45 -17,4 -0,31%
De DAX 12.851.77 -125.07 -0.96% Deutsche Bank 10,37 -51,4ct vol. 33,9 miljoen

media Euro Landen
't rommelt steeds meer in de Euro landen. Italië en nu geen akkoord over de Griekse schuldenlast
’Geen akkoord EU over schulden Grieken’.
Het IMF en landen van de eurozone hebben met Athene geen akkoord kunnen bereiken over de Griekse schuldenlast. lees en zie verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/2078182/geen-akkoord-eu-over-schulden-grieken

De totale schuld van Griekenland is bijna €225 miljard groot.
Een waardeloze euro en wat moeten de Grieken, met WARM (lees uitgedraaide euro) Of neppers van 't IMRF (lees SDR). SDR is nep geld.
The SDR is an international reserve asset, created by the IMF in 1969 to supplement its member countries’ official reserves. So far SDR 204.2 billion (equivalent to about US$291 billion) have been allocated to members, including SDR 182.6 billion allocated in 2009 in the wake of the global financial crisis. The value of the SDR is based on a basket of five currencies—the U.S. dollar, the euro, the Chinese renminbi, the Japanese yen, and the British pound sterling. see en read more on
http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR

shortlijst
AQR Capital Management, LLC Altice N.V. NL0011333752 1,95 23 mei 2018
BlackRock Investment Management (UK) Limited BinckBank N.V. NL0000335578 0,49 23 mei 2018
BlueCrest Capital Man. Limited Fugro N.V. NL0000352565 0,60 23 mei 2018
BlueMountain Capital Management, LLC Koninklijke Boskalis Westminster N.V. NL0000341485 0,69 23 mei 2018
BlueMountain Capital Man., LLC PostNL N.V. NL0009739416 0,80 23 mei 2018
Capital Fund Man. S.A. Flow Traders N.V. NL0011279492 0,70 23 mei 2018
Davidson Kempner European Partners, LLP BE Semiconductor Industries N.V. NL0000339760 1,00 23 mei 2018
Marshall Wace LLP Accell Group N.V. NL0009767532 0,59 23 mei 2018
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1,61 23 mei 2018
Old Mutual Global Investors (UK) Ltd Altice N.V. NL0011333752 0,00 23 mei 2018
Oxford Asset Management Galapagos N.V. BE0003818359 0,49 23 mei 2018
Oxford Asset Management Pharming Group N.V. NL0010391025 0,53 23 mei 2018
WorldQuant, LLC Fugro N.V. NL0000352565 0,83 23 mei 2018
WorldQuant, LLC Kon.Boskalis Westm. N.V. NL0000852580 0,79 23 mei 2018
AQR Capital Management, LLC Altice N.V. NL0011333752 1,84 22 mei 2018

fijne avond en eet smakelijk.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL