Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

List & bedrog bij dit Kabinet kan negatieve uitwerking hebben bij beleggers. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 12/11/2017 06:21
Het nieuwe Kabinet zit er even en er wordt van alle kanten aan de bel getrokken over de duidelijkheid en betrouwbaarheid waarmee dit Kabinet schermt!!
De eerst en niet de slechtste is De Raad van State.
Wat is het oordeel van de Raad van State over die MOOI praat van dit Kabinet:" een te mooie weergave van wat er werkelijk gaande is met de economie in Nederland en dat dit Kabinet risico's neemt"!
Waarom heeft dit Kabinet GEEN zorgplicht voor de Burgers? Wie treedt er tegen HEN OP?

De AFM zou moeten optreden, want adviseurs e.a. bemiddelaars in Effecten hebben WEL een zorgplicht! Zij kunnen daar op aangesproken worden als die zorgplicht verzuimd wordt.
Kunnen Burgers straks dit Kabinet aanspreken op verzuim "zorgplicht", waar de Raad van State zich nu zorgen over maakt!

Ook schrijft de Raad van State dat dit Kabinet zich moeten indekken als er een negatief scenario zou optreden!
Maar dit Kabinet heeft daar geen boodschap, was de reactie van dit Kabinet.

LIST & BEDROG vieren dus hoogtij bij dit Kabinet.
Over de afschaffing van 't dividendbelasting is geen discussie mogelijk!
JP Balkenende zei bij de invoering van de EURO, wij worden er allemaal beter van! Iedereen weet nu beter.

Wat vertelde mijnheer Rutte bij zijn aantreden!
Wij gaan er allemaal op vooruit!
Als dat door Rutte wordt verteld, dan moet je oppassen, want hoge Heren vertelde niet vaak de waarheid.

Wat lezen wij in de media: "dat de lasten voor Burgers en bedrijfsleven deze Kabinetsperiode met ca. 3,4 miljard euro omhoog zal gaan"!
Waar halen ze dan, dat 't beter zou gaan en iedereen er op vooruit zou gaan vandaan?


Wat mogen wij van dit Kabinet verwachten, als de aannames al niet betrouwbaar zijn?

Wat zullen beleggers hiervan ondervinden?
Spaarders worden met goedkeuring van de Overheden naar de beurs gestuwd, want de ECB houdt de rente laag.
Dit Kabinet neemt te grote risico's en is mede verantwoordelijk voor die lage rente op spaarrekeningen.
Burgers nemen dit Kabinet als voorbeeld (lees risico's) een kopen een woning, omdat sparen toch geen zin heeft(lees te late rente kost je geld).
De Overheid stimuleert dit gedrag, door geen enkele waarschuwing te geven voor onverantwoord lenen en heeft toentertijd de lenen volume van 60% en 40% eigen geld losgelaten.
Financiers mochten van de Overheid zelfs boven de 100% lenen geven aan mensen die dat nauwelijks konden opbrengen(lees de lasten konden dragen).

Onverantwoordelijk gedrag van de Overheid en dit Kabinet hoor je niet over de enorme schuldenlast die de Huishoudens in Nederland AL hebben.
De hoogste privé schuldenlast in wereld, per 31-12-2016 EUR 760 miljard.
Dat blijft maar groeien en waar is het einde?

De broekriem aanhalen is er niet bij, bij deze jonge gasten!

Conclusie:
De Overheid gaat zich vertillen en daar zullen Burgers en Bedrijfsleven de negatieve gevolgen van gaan VOELEN de komende 4 jaar: "t.w. ca. EUR 3,4 miljard lasten verzwaring. Dus zullen bedrijfswinsten onder druk komen en zeker bedrijven met hoge schulden (o.a Altice) op de balans. Burgers en Bedrijven zullen hogere rente lasten tegemoet kunnen zien. Dus dalende koersen te Amsterdam.

De agenda voor deze week
maandag 13 nov.
geen berichten ontvangen

dinsdag 14 nov.
- 3e kwartaal 2017 Koninklijke Brill NV.
- in Duitsland 't 4economisch Sentiment ZEW Indicator
in de VS Producentenprijsindex

woensdag 15 nov.
Delta Lloyd cijfers 3e kw, 2017
Tie jaarcijfers
In de VS MBA Hypotheek-aanvragen + Detailhandel cijfer

donderdag 16 nov.
3de kw. cijfers van NN Group, Curetis, Lucas Bols, Ablynx en KBC Gr.
In de VS - Werkloosheid + Import -en exportprijzen + Industriële Productie

vrijdag 17 nov.
Optie expiraties te Amsterdam
Esperite en Groothandels Gebouw.

media CBS
Schulden huishoudens iets omhoog
De schulden van de Nederlandse huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk) bedroegen eind juni 2017 ruim 760 miljard euro, ruim 3 miljard euro meer dan eind maart. De schulden van de niet-financiële bedrijven daalden met bijna 2 miljard euro naar 808 miljard euro. De totale schuld van de private sector nam daarmee per saldo iets toe in het tweede kwartaal. Omdat het bruto binnenlands product (bbp) sterker toenam dan de schulden daalde de schuldquote (de schuld als percentage van het bbp ) tot 218,8 procent. Dit is weliswaar de laagste stand na 2008, maar ligt nog ver boven de door de Europese Commissie gestelde bovengrens van 133 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de schulden van de private sector.
De toename van de schulden van huishoudens komt doordat zij in het tweede kwartaal meer woninghypotheken afsloten dan aflosten. De niet-hypothecaire schulden daalden iets. De studieschulden namen iets toe, maar de overige niet-hypothecaire schulden, waaronder het consumptief krediet, daalden.
In dit bericht staat de ontwikkeling van de schulden van de private sector centraal. Naast schulden hebben huishoudens en bedrijven ook financiële bezittingen (zoals geld, aandelen en deelnemingen) en materiële bezittingen (zoals vastgoed). Deze en ook de collectieve besparingen van huishoudens (inleg in de pensioenpotten) worden in dit bericht buiten beschouwing gelaten.
Schulden huishoudens omhoog na september 2014
Na september 2014 zijn de schulden van de huishoudens gestegen, na een periode van daling. De stijging betreft vooral woninghypotheken. De woninghypotheekschuld liep op van 649 miljard euro eind september 2014 naar 669 miljard euro eind juni 2017. De niet-hypothecaire schulden stegen in dezelfde periode van 88,5 miljard euro naar 91 miljard euro. De studieschulden stegen, maar andere niet-hypothecaire schulden, waaronder het consumptief krediet, namen af. lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/schulden-huishoudens-iets-omhoog

media CBS
Overheidsschuld daalt verder
De overheidsschuld daalde in de eerste helft van 2017 met bijna 14 miljard euro naar 421 miljard euro. Dit komt overeen met 58,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en is de laagste schuldquote sinds 2010. De schuld kon afnemen door een begrotingsoverschot van 4 miljard euro en de opbrengsten uit de verkoop van financiële bezittingen. Het overheidssaldo over de periode van het derde kwartaal 2016 tot en met het tweede kwartaal 2017 komt uit op een overschot van 1,1 procent van het bbp. Dit meldt het CBS.
De overheidsschuld uitgedrukt als percentage van het bbp op jaarbasis wordt de schuldquote genoemd. Eind 2016 bedroeg deze nog 61,8 procent. Dit was boven de Europese norm van 60 procent aan het eind van een kalenderjaar. De schuldquote wijzigt door veranderingen in de overheidsschuld en door ontwikkeling van het bbp. De afname van 3,1 procentpunt van de schuldquote in het eerste halfjaar van 2017 was voor 1,2 procentpunt toe te rekenen aan de groei van het bbp.
lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/overheidsschuld-daalt-verder

Vergeten Mijnheer Rutte!
Julio Poch, nu kan hij vrij?
Getuige: Julio Poch geruild voor Jorge Zorreguieta.
Meijer zei zich te baseren op een “off-the-recordgesprek” dat hij enige maanden na aanhouding van Poch in 2009 voerde met officier van justitie Guus Schram. Meijer:
“Hij zei me dat er in het onderzoek tegen Poch hogere belangen waren die ik me waarschijnlijk niet kon voorstellen. Ik vroeg Schram of hij doelde op de relatie van deze zaak met het Koninklijk Huis, een gerucht dat toen al in bredere kring werd gehoord. Hierop gaf hij geen antwoord, maar uit zijn lichaamstaal maakte ik op dat ik gelijk had.”
‘Nederland werkte mee om Zorreguieta ongemoeid te laten’ lees verder op
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/17/getuige-julio-poch-geruild-voor-jorge-zorreguieta-a1421684

Waar is nog rechtvaardigheid?

Gratis naar Beleggers Fair a.s. 17de november Te Amsterdam deze week.
Een goed bedoelde actie, maar laat U niet misleiden, JE LEERT 'T NIET IN 1 DAG!

Wat heb je te zoeken op deze beurs met op geklopte en gestuwde koersen?(lees systeemhandel waar elk prijs TE ZETTEN en vooral op rustige momenten en tegen het einde van de HANDEL!
Waar krijg je in 1 á 2 seconden de koers met 10 of meer centen omhoog of omlaag?
Blijf weg van deze beurs, want wat de EEN winst, VERLIEST de andere!

Transparantie, begrijpelijk en eerlijk is ver te zoeken, de meeste beleggers moeten t in die rustige periodes afleggen tegen wat WIJ zien oneerlijke handel, waar de MACHT & 't GELD het voor het zeggen hebben!
Ook het kopen van kennis(voor) en andere wetenswaardigheden is met GELD mogelijk. Kijk eens over de inleg(IJsbergorders) en de manipulaties( dat zag je met de 4 miljoen ounces goud afgelopen week.
Vrijwel alles is nu mogelijk. Door gezamenlijke systemen de koppelen lukt 't aardig deze invloeden ten gelden te maken.
Onze Techneuten zeggen niet voor niets, "ZEG MAAR HOE JE 'T WILT HEBBEN, WIJ MAKEN HET"!
Controles zijn er nauwelijks en er is door de massaliteit geen en kennis voorradig omdat uit te zoeken.
DAAROM willen de MACHTIGEN geen digitale nummering van de stukken, het BEWIJS om zaken weg te moffelen!
Ze willen toch een schonere handel hebben en WAAROM zet geen enkele Kabinet zich hiervoor in!?

Door NUMMERING kun je zeker 80 tot 90% van de EFFECTENHANDEL opschonen!

Wat houd je dan TEGEN?

De Dutch Darling Strategie is voor het grootste deel gebaseerd op andere feiten, niet de winst stijging van het bedrijf, MAAR de reden is dat er meer kopers zijn dan verkopers!
De strategie KIJKT wat er gebeurt in de MARKT en NIET naar de fundamenten van een BEDRIJF.
Daar wijzen wij ook steeds op, de nephandel zorgt voor de prijzen die gemaakt worden en de het resultaat van het bedrijf! Daarom worden de uitgegeven aandelen en de vrij verhandelbare aandelen van Bedrijf A ook niet vergeleken met de verpakken aandelen in allerlei producten. Dan zal blijken dat er veel MEER aandelen gebruikt worden TER VERPAKKING dan ER UITGEGEVEN ZIJN door bedrijf A! EN DAAROM ook geen NUMMERING van de digitale aandelen!
De cirkel is voor ons rond.

ONS mooiste voorbeeld was IMTECH, daar gingen plots veel meer aandelen om dan dat er uitgegeven waren en vrij verhandelbaar waren.
Daarom ook GEEN registratie van de Baisse posities meer, was NIER meer te DOEN(lees bij te ho7uden, mede doordat er GEEN NUMMERING van aandelen meer is. Enkele AANDEEL(Lees NEP aandeel) is hetzelfde! En dan doet de AFM NET of zij het allemaal WETEN!
Een oude ROT uit het VAK maak je NIET GEK!

Novartis brolucizumab (RTH258) demonstrates superiority versus aflibercept in key secondary endpoint measures of disease activity in nAMD, a leading cause of blindness. lees elders meer.

media
Emirates koopt veertig Boeings.
De nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Emirates, heeft aan het begin van de luchtvaartshow in Dubai veertig toestellen van het type Boeing 787 10X besteld. Daar zou bijna 13 miljard euro mee zijn gemoeid. lees verder op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1155859/emirates-koopt-veertig-boeings

Respect
voor andermans bezittingen als je hier in Nederland woont.
Ga je feesten voor een ander Landsoverwinning, doe dat gepast als Nederlander, voel je je dat je meer bij dat andere land hoort, pak dan je "boeltje" en ga daar heen
Anders heeft Mijnheer Wilders gelijk!
Stelen en ravages maken past niet hier in Nederland.
media
Overval na ongeregeldheden Schilderswijk.
DEN HAAG - Na de ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk is een caféhouder aan de Vaillantlaan overvallen. De verdachte, die handschoenen droeg en zich had vermomd met een grijze sjaal voor het gezicht, bedreigde de eigenaar met een steekwapen en dwong het slachtoffer geld te geven. lees verder op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1155812/overval-na-ongeregeldheden-schilderswijk

Naar 't was niet alleen in Den Haag ook in andere grotere steden plundering en bedreiging. Dus dan heeft Mijnheer Wilders gelijk en pak je boeltje op en vertrek.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL