Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Gemalto enables biometric passports in over 30 different countries

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 07/09/2017 07:50
. Advanced passport technologies combine stronger security with an enhanced traveler experience
. New ePassport trends will include growing deployment of eVisa information, smartphone-based digital identities and fully automated, biometric self-service passenger facilitation

Amsterdam, September 7 2017 - Gemalto, the world leader in digital security, announces that its advanced epassport technologies are now being used in over 30 different countries. Thanks to their outstanding security and the faster, more convenient border crossings they facilitate, the company's solutions help authorities strengthen homeland protection and improve the traveler experience.

Gemalto's leading position has been built on the supply of complete travel documents and key components such as polycarbonate data pages, visible and hidden document security features, electronic passport covers and ICAO-compliant embedded software. In addition, the company's secure embedded software has consistently outperformed the competition in international tests on speed over the last decade. Gemalto is also making an active contribution to the definition of international ePassport standards.

Introduced in 2005, the ePassport - which now represents 57% of passports in circulation - delivers enhanced fraud protection by incorporating a secure microprocessor that stores the holder's personal data and digital photo. Electronic passports include a standardized electronic portrait of the holder for facial recognition, which opens the door to a comprehensive range of automated, self-service airport services for passengers. This extends from check-in through to immigration control and boarding, resulting in an enhanced experience on arrival and departure.

The future ePassport

A new generation of ePassport will digitally store travel information such as eVisas and entry/exit stamps to support even more efficient immigration control.

The key trends in travel documentation identified by Gemalto include:

Swift migration to tamper-proof polycarbonate data pages, which dramatically reduce the risk of fraud.
Rapid growth in secure digital identity credentials. Sensitive ePassport data is stored on the holder's smartphone to create a secure companion to the physical passport, making life easier for travelers.
Smart borders/smart airports to emerge at a faster pace. Combined with the hundreds of millions of ePassports now in circulation and a strong push behind biometrics (particularly facial recognition), they offer travelers quick and secure cross-border movement.

"Over the past decade, Gemalto has helped develop some of the world's most secure and attractive ePassports, including landmark projects in Algeria, Denmark, Finland, France, Hong Kong, Italy, Korea, Morocco, Peru, Portugal, Norway, Singapore, Sweden and the USA." said Youzec Kurp SVP ID Document Solutions, Government Business Unit, for Gemalto. "Our success is based on close collaboration with partners, ensuring that the unique requirements of each project are always fully realized."

Sources:

¹Gemalto May 2017

More resources:
How Digital Travel Credentials could make travelers' lives easier
LDS2: the Next Generation of Machine Readable Passport
A 7-step guide to passport security design
The electronic passport in 2017
Virtual passport: your passport in the cloud?


Gemalto maakt biometrische paspoorten mogelijk in meer dan 30 landen


Een combinatie van geavanceerde paspoorttechnologieën en hogere beveiliging voor een aangenamere reiservaring
Nieuwe trends in elektronische paspoorten omvatten het stijgende gebruik van elektronische visumgegevens, de opslag van digitale identiteitsgegevens op smartphones en volledig geautomatiseerde, biometrische oplossingen met zelfbediening voor reizigers


Amsterdam, 7 september 2017 - Gemalto, de wereldleider in digitale beveiliging, kondigt aan dat zijn geavanceerde technologieën voor elektronische paspoorten nu worden gebruikt in meer dan 30 landen. Ze zijn buitengewoon veilig en ze maken het mogelijk om sneller en makkelijk de landsgrenzen over te steken. Op die manier staan de oplossingen van Gemalto de autoriteiten bij in de landsbescherming en verbeteren ze de ervaring van de reiziger.Gemalto's toonaangevende positie is gebaseerd op het aanleveren van volledige reisdocumenten en essentiële onderdelen zoals gegevenspagina's van polycarbonaat, zichtbare en onzichtbare documentbeveiliging, elektronische paspoorthoezen en ingebedde ICAO-conforme software. Daarnaast liet de ingebedde beveiligde software van het bedrijf de concurrentie ver achter zich in de internationale tests die de laatste tien jaar werden uitgevoerd. Gemalto draagt ook actief bij aan de definitie van de internationale normen voor elektronische paspoorten.Het elektronisch paspoort - of e-paspoort - werd geïntroduceerd in 2005 en vertegenwoordigt ondertussen 57% van alle gebruikte paspoorten. Het e-paspoort biedt een betere bescherming tegen fraude dankzij een beveiligde microprocessor waarop de persoonlijke gegevens en de digitale foto van de houder worden bewaard. Elektronische paspoorten bevatten een gestandaardiseerde elektronische foto van de houder voor gezichtsherkenning, wat een brede waaier aan geautomatiseerde zelfbedieningsoplossingen mogelijk maakt voor reizigers in luchthavens. Dat gaat van de check-in tot de immigratiecontrole en het instappen, waardoor het vertrek én de aankomst vlotter verlopen.Het e-paspoort van de toekomst

Op de nieuwe generatie e-paspoorten zullen reisgegevens zoals elektronische visa en inreis- of uitreisstempels digitaal worden bewaard voor een nog efficiëntere immigratiecontrole.De belangrijkste trends in reisdocumenten zijn volgens Gemalto onder andere:

Vlotte overstap naar onvervalsbare gegevenspagina's van polycarbonaat, wat het frauderisico drastisch verlaagt.
Snelle groei in beveiligde digitale identiteitsgegevens. Gevoelige e-paspoortgegevens worden bewaard op de smartphone van de houder, die dient als beveiligd hulpmiddel van het fysieke paspoort en het leven van reizigers vergemakkelijkt.
De snelle opkomst van slimme grenscontroles/luchthavens. In combinatie met de honderden miljoenen e-paspoorten in gebruik en een sterke groei van biometrische oplossingen (vooral gezichtsherkenning) bieden ze reizigers een snelle en veilige manier om de landsgrenzen over te steken.

"Gedurende de laatste tien jaar heeft Gemalto 's werelds veiligste en aantrekkelijkste e-paspoorten mee helpen ontwikkelen, met onder andere baanbrekende projecten in Algerije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongkong, Italië, Korea, Marokko, Peru, Portugal, Noorwegen, Singapore, Zweden en de VS", zei Youzek Kurp, SVP ID Document Solutions, Government Business Unit bij Gemalto. "We hebben ons succes te danken aan de nauwe samenwerking met onze partners, waardoor elke keer aan de unieke vereisten van elk project wordt voldaan."Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL