FrieslandCampina, jaar van transformatie: nieuwe strategie met focus op markt en duurzaamheid

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 28/02/2019 10:43
Resultaten Koninklijke FrieslandCampina N.V. in 2018
28 februari 2019

•Omzet 11,6 miljard euro (2017: 12,1 miljard euro). Daling voornamelijk door valuta-effecten en de verkoop van Riedel.
•Winst 203 miljoen euro (2017: 227 miljoen euro). Daling door lagere opbrengsten basiszuivel, concurrentie kindervoeding in Hongkong en China, incidentele lasten voor transformatie en sluitingen.
•Kasstroom uit operationele activiteiten steeg met 201 miljoen euro tot 619 miljoen euro door verbetering van werkkapitaal.
•Melkprijs voor leden-melkveehouders 37,43 euro per 100 kilo melk (2017:
40,01 euro).
•Nieuwe organisatiestructuur met meer commerciële slagkracht.
•Nieuwe strategie met focus op markt en duurzaamheid.
•Belangrijke stappen gezet op duurzaamheid: broeikasgasemissie (onderneming en leden) daalde met 5,1 procent en aandeel ingekochte grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen steeg met 22 procentpunt naar 77 procent.
•Duurzame Campina-zuivel met het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk verkrijgbaar in de winkels.


Hein Schumacher, CEO: “Voor FrieslandCampina was 2018 een jaar van transformatie. We lanceerden een nieuwe organisatiestructuur en strategie. Hiermee krijgt de onderneming meer focus en commerciële slagkracht en kunnen we sneller inspelen op de wensen van de klanten. We willen leiden met duurzaamheid en laten dit onder andere zien door als eerste zuivelonderneming zuivel met het onafhankelijke ‘On the way to PlanetProof’-kwaliteitskeurmerk op de markt te brengen.”

Lage basiszuivelprijzen, concurrentie kindervoeding en incidentele lasten drukten resultaten

Het bedrijfsresultaat nam in 2018 met 23,0 procent af naar 342 miljoen euro (2017: 444 miljoen euro). Het lagere bedrijfsresultaat werd onder meer veroorzaakt door een additioneel verlies van ruim 100 miljoen euro op basiszuivel ten opzichte van 2017. Dit was mede een gevolg van lage basiszuivelprijzen ten opzichte van de garantieprijs, die door FrieslandCampina aan de leden-melkveehouders is betaald voor de melk. Extra investeringen in innovatie, marketing, verkoop en distributie drukten het resultaat van FrieslandCampina in Azië.

Kosten voor de herstructurering van de onderneming en incidentele lasten voor aangekondigde sluitingen van productielocaties bedroegen 50 miljoen euro. Hiertegenover stonden 85 miljoen euro aan kostenbesparingen en een sterk verbeterd werkkapitaal. De operationele kasstroom verbeterde met 201 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar.

Omslag in tweede helft 2018
In de tweede helft van 2018 werden de eerste positieve resultaten van de ingezette transformatie zichtbaar. Zo namen in de tweede helft van het jaar de volumes van alle business groups in totaal met 2,3 procent toe ten opzichte van het eerste halfjaar. De verkoop van kaas leverde een positief resultaat in de tweede helft van het jaar. Om de positie in kaas te versterken heeft FrieslandCampina in de tweede jaarhelft vier acquisities afgerond. Ook werd een samenwerkingsovereenkomst voor de productie van mozzarella getekend. Daarnaast was sprake van een sterk verbeterde volumegroei voor de business group Consumer Dairy in met name Azië.

Lagere melkprijs
De FrieslandCampina-melkprijs over 2018 daalde met 6,4 procent naar 37,43 euro per 100 kilo melk (2017: 40,01 euro). Dit is inclusief garantieprijs, prestatietoeslag, uitgifte van ledenobligaties en andere toeslagen. De FrieslandCampina-garantieprijs over 2018 bedroeg 36,05 euro per 100 kilo melk, 5,0 procent lager in vergelijking met het voorgaande jaar (2017: 37,96 euro). Deze daling is veroorzaakt door lagere melkprijzen van de referentiebedrijven. De waardecreatie (prestatietoeslag en uitgifte ledenobligaties) bedroeg 0,59 euro per 100 kilo melk (2017: 1,33 euro). De daling is een gevolg van het lagere resultaat.

Leiden met duurzaamheid
FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid en werkt daarom samen met de leden-melkveehouders aan een verdere reductie van de ecologische voetafdruk. De totale CO2-uitstoot daalde met 5,1 procent naar 12.462 kton CO2-equivalent. Dit is onder meer een gevolg van de toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie door leden-melkveebedrijven. FrieslandCampina gebruikt in Europa 100 procent groene stroom, 90 procent van het totale verbruik aan elektriciteit van de onderneming wereldwijd. Bijna 28 procent van alle groene stroom werd bij de eigen leden ingekocht. Ook steeg de weidegang naar 81,2 procent, waarmee de doelstelling voor 2020 al is bereikt. Via het Dairy Development Programme werden in het afgelopen jaar meer dan 80.000 lokale boeren in ontwikkelingslanden en opkomende landen getraind. Dat is bijna vier keer meer dan in 2017.

On the way to PlanetProof
FrieslandCampina speelt met flexibele melkstromen in op de vraag naar bijzondere en/of duurzaam geproduceerde zuivelproducten. Een voorbeeld daarvan is Campina-zuivel met het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk met extra aandacht voor dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. FrieslandCampina is het eerste zuivelbedrijf dat zuivel onder dit onafhankelijke keurmerk op de markt brengt. De extra verdiensten komen ten goede aan de leden die melk voor zuivelproducten onder dit keurmerk leveren.

lees meer op
https://www.frieslandcampina.com/nl/downloads/financiele-verslagen/Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL