Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

New Sources Energy N.V.: STICHTING TOT BEHOUD VAN BEURSNOTERINGEN IN EUROPA KOOPT BELANG IN NEW SOURCES ENERGY NV

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 29/07/2017 07:04
STICHTING TOT BEHOUD VAN BEURSNOTERINGEN IN EUROPA KOOPT BELANG IN NEW SOURCES ENERGY NV

De Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa (“Stichting”) en de curator van Nieuw Hollands Groen N.V. (“NHG”) zijn heden overeengekomen dat de Stichting het aandelenbelang dat NHG houdt in de beursgenoteerde onderneming New Sources Energy N.V. (“NSE”) gefaseerd koopt. Dit belang vertegenwoordigt circa 80% van het aandelenkapitaal van NSE.

De Stichting streeft naar continuïteit van NSE en het hervatten van de notering. Daartoe wordt in de komende periode overleg met de AFM gevoerd. De Stichting zal tevens een algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen, zodat een nieuw bestuur kan worden benoemd en de aandeelhouders nader kunnen worden geïnformeerd over het beleid en de strategie voor de komende periode.

De dochtervennootschap van NSE, New Sources Energy Germany B.V., maakt geen onderdeel uit van de transactie. Zij zal samen met de Duitse vennootschap Zoneco GmbH worden overgedragen aan een onafhankelijke stichting, zodat nader onderzoek gedaan kan worden naar het vermogen van deze vennootschappen. De eventuele opbrengst van deze vennootschappen zal in een later stadium worden uitgekeerd aan de rechthebbenden.

Amsterdam, 28 juli 2017
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL