Voorlopige omzetcijfers (niet gecontroleerd): RoodMicrotec sluit 2018 af met double-digit omzetgroei

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 10/01/2019 08:02
- Omzet in 2018 EUR 13,65 miljoen, 13% hoger dan in 2017
- Aanhoudende sterke omzetgroei in Supply Chain Management
- 12% groei in Automotive

Zwolle, 10 januari 2019 - RoodMicrotec N.V., de toonaangevende onafhankelijke leverancier van semiconductors en kwaliteitsdiensten, publiceert vandaag haar voorlopige omzetcijfers over 2018, waarop nog geen accountantscontrole is toegepast. De onafhankelijke algemene aannemer zette opnieuw een sterk jaar neer, met een omzetgroei van 13% ten opzichte van vorig jaar. De omzet vertoont een sterke en gestage stijging in de business unit Supply Chain Management. De business unit Test Operations heeft een hoge bezettingsgraad, en in de business unit Qualification & Failure Analysis is de ordersituatie aan het verbeteren.

De omzetstijging van 12% in de automotive sector toont tevens aan dat RoodMicrotec goed gepositioneerd is in een van de belangrijkste toekomstige groeisectoren. Het orderboek ultimo 2018 is voller dan het jaar ervoor; daarmee kan RoodMicrotec haar productiecapaciteit voor 2019 goed inplannen.

“Het doet mij genoegen dat wij wederom een succesvol jaar voor RoodMicrotec kunnen rapporteren”, aldus Martin Sallenhag, CEO van RoodMicrotec. “Onze nog niet gecontroleerde voorlopige omzetcijfers over 2018 zijn sterk, ondanks het teruglopen van de markt in het vierde kwartaal, zoals veel marktonderzoeksinstituten melden. Het is ook bemoedigend dat de omzet in Supply Chain Management groeit, wat nogmaals aantoont dat de onderneming op de juiste weg is.”

Omzet per business unit 2018 versus 2017:

(x € 1.000) 2018 2017 Mutatie

Test Operations 6.046 4.964 +22%
Supply Chain Management 3.537 2.448 +44%
Qualification & Failure Analysis 4.067 4.715 -14%

TOTAAL 13.650 12.127 +13%

Vooruitzichten
RoodMicrotec verwacht dat haar omzet in de komende paar jaar zal blijven groeien, en projecteert een omzet in 2020 van ca. EUR 18 miljoen. De resultaten zullen blijven verbeteren en de onderneming verwacht elk jaar positieve nettoresultaten te boeken.

Accountantscontrole
Op de financiële gegevens is geen accountantscontrole toegepast.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. Het management van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Financiële agenda

14 maart 2019 Publicatie (voorlopige) jaarcijfers 2018
14 maart 2019 Conference call voor pers en analisten
04 april 2019 Publicatie jaarverslag 2018
23 mei 2019 Algemene vergadering van aandeelhouders
24 mei 2019 Algemene vergadering van obligatiehouders
04 juli 2019 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2019
01 augustus 2019 Publicatie halfjaarbericht 2019
01 augustus 2019 Conference call voor pers en analistenBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL