Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Royal Delft Group meldt mogelijke verkoop van BK Cookware en Van Kempen & Begeer.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 11/11/2017 07:47
Royal Delft Group meldt vandaag dat het een intentieverklaring heeft getekend met The Cookware Company Europe uit België betreffende een voorgenomen verkoop door Royal Delft Group van 100% van de aandelen in haar dochtermaatschappijen BK Cookware en Koninklijke Van Kempen & Begeer.
Royal Delft Group acht de voorgenomen verkoop van BK Cookware en Van Kempen & Begeer aan een strategische, internationaal opererende partner in het belang van zowel de Royal Delft Group, als BK Cookware en Van Kempen & Begeer.
The Cookware Company Europe is een toonaangevende speler binnen de huishoudsector en beschikt over een wereldwijd commercieel netwerk via eigen verkoopkantoren en distributeurs.
De transactie is onderhevig aan de goedkeuring van de aandeelhouders van Royal Delft Group, en aan overige gebruikelijke goedkeuringen en voorwaarden. Gedurende de komende maanden zal met The Cookware Company Europe verder worden verkend of een transactie kan worden bereikt. Royal Delft Group zal eventuele materiële ontwikkelingen in dat proces bekendmaken in overeenstemming met de geldende regelgeving. De afronding van de overname wordt verwacht in het eerste kwartaal 2018.

Waarschuwing
Dit persbericht omvat toekomstgerichte uitspraken, die niet verwijzen naar historische feiten maar naar verwachtingen gebaseerd op de huidige gezichts- en uitgangspunten van de directie en die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico’s en onzekerheden waardoor daadwerkelijke resultaten, de uitvoering of gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van die tot uitdrukking gebracht in zulke uitspraken. Deze uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over een toekomstige transactie. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden waardoor daadwerkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten zoals tot uitdrukking gebracht in die uitspraken. Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Royal Delft Group niet beheersbaar en ook niet nauwkeurig voorspelbaar zijn, zoals het effect van algemene economische of politieke omstandigheden, wisselkoers- en renteschommelingen, de toename van of veranderingen in concurrentie, Royal Delft Group haar mogelijkheden om haar plannen en strategieën succesvol te implementeren en af te ronden, tegenvallende of andere dan verwachte voordelen van en middelen uit Royal Delft Group haar plannen en strategieën, veranderingen in Royal Delft Group haar liquiditeitsbehoeften, maatregelen van concurrenten en derden, alsmede andere factoren zoals besproken in documenten welke in Royal Delft Group haar naam in openbare registers zijn neergelegd en Royal Delft Group haar andere publicaties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Royal Delft Group neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk recht, geen verplichting op zich om enige verandering in openbare informatie of een toekomstgerichte uitspraak uit dit persbericht te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit persbericht.
EINDE PERSBERICHTBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL