Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Opbrengsten Nedap groeien in de eerste maanden van 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 04/04/2017 17:44
In de eerste maanden van 2017 zijn de opbrengsten van Nedap met ongeveer 7% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. De marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management, Retail, Security Management en Nsecure droegen bij aan deze groei. De marktgroepen Library Solutions en Light Controls zagen hun opbrengsten in deze periode dalen. Zoals voorzien genereerde de afgebouwde marktgroep Energy Systems geen opbrengsten.

Vooruitzichten
De directie is positief gestemd over de ontwikkelingen in 2017, maar acht het nog te vroeg om zich uit te spreken over de omvang van de opbrengstengroei over het gehele boekjaar. Deze is naast het economisch klimaat afhankelijk van ontwikkelingen op specifieke markten en bij individuele klanten. De komende maanden zet Nedap in het kader van de herinrichting van de supply chain grote stappen in het uitbesteden van productie- en logistieke activiteiten. Door de combinatie van opbrengstentoename en extra inspanningen die gepaard gaan met de productieoverdracht, naderen de strategische partners de grenzen van hun capaciteit. Hier wordt extra aandacht aan besteed zodat de transitieperiode zonder problemen verloopt.

Publicatie halfjaarbericht
Het halfjaarbericht 2017 wordt donderdag 27 juli nabeurs gepubliceerd.

Algemene vergadering van aandeelhouders

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt op donderdag 6 april om 11.00 uur plaats in De Hallen Studio’s in Amsterdam (Hannie Dankbaarpassage 18, 1053 RT Amsterdam).


Nedap sloot vandaag op EUR 39,90 +5ct vol. 9.230
tijd 09.06 d.d. 5 april 2017
De Smallcap 918,14 +0,88 +0,10% Nedap EUR 39,65 -25ct vol. 1.613 de cijfers toch hoger ingeschat, dus moet Nedap wat laten.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL