Strukton, works on Metro stations in Santiago completed + meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 04/12/2018 14:11
In November we have completed the works on the five metro stations – Vivaceta, Cardenal Caro, Chacabuco, Conchali and Libertadores – in the city of Santiago, Chile. In summary, the project consisted of the construction of five ventilation shafts and five underground stations. The Strukton Arrigoni JV was responsible for the civil, structural, architectural and mechanical, electrical & plumbing works.

The interior and exterior works of all stations have now been finished. The stairs and elevators are in place, as well as the access doors to the metro, the entrance gates and ticket machines. On the surface, works have been carried out to enable access to each station, like benches, pavements and greenery.

Having to work on 5 different sites at the same time and to make sure to have all quality and safety requirements in place for a projects of this size, was the main logistic challenge in the construction of these stations.

At the peak of the project we had 650 workers at the sites and we have succeeded along the duration of the project to maintain the accident rate in good value and improve on this considerably.

The proposed solution by Strukton Arrigoni for the implementation of prefabricated elements for the complex architectural walls, resulted in a high quality result and a very satisfied customer about the efforts of the team.

The inauguration and commissioning of the new line 3 of Metro the Santiago is expected to be in January 2019. This 22km long new line having 18 stations in total, expects to move approximately 2.3 million passengers per year.

Future plans
In parallel, we are working on an intermodal bus terminal that is located on one of the stations that we have executed for Metro de Santiago – Libertadores Station. The work is in full execution at the moment, focusing in the first phase of the project on the civil works (the buildings that will house the administrative offices, ticket offices and services). After completion, the construction of the pavements and the roof of the terminal will start

Innovatieve aanpak opstelcapaciteit treinen.
Met een innovatief plan wil Strukton Rail het tekort aan opstelcapaciteit voor treinen aanpakken. Het plan richt zich met name op een aantal sleutelstations in Nederland. Erland Tegelberg, Managing Consultant bij Strukton Rail, presenteert het plan op 4 december a.s. tijdens een door Railforum georganiseerde bijeenkomst waarin scenario’s worden verkend rond het emplacement van de toekomst.

Tijdens de presentatie op 4 december zal Erland Tegelberg een schetsontwerp toelichten van een parkeergarage voor treinstellen op een voorbeeldlocatie aan de Cartesiusweg in Utrecht. Hier kunnen op een tweede laag bovenop een bestaand opstelterrein op nog eens 5 kilometer spoor verdeeld over 20 sporen zo’n extra 200 bakken worden weggezet. Vooral tussen de ochtend- en avondspits, maar ook overnacht. Daarmee kan snel overtollig materieel worden geparkeerd, en bovendien bij behoefte snel extra capaciteit worden ingezet rondom het spoorhart van Nederland.
Beperkte opstelcapaciteit
Al jaren is de opstelcapaciteit in Nederland een van de beperkende factoren voor verdere groei van het treinverkeer. De NS stelt tientallen miljoenen per jaar in Nederland kwijt te zijn vanwege de gebrekkige opstelcapaciteit. In een blog op LinkedIn vertelt programmamanager Johan Schouten van ProRail welke belemmeringen hij hierin tegenkomt. Toch moeten we in Nederland naar meer openbaar vervoer toe willen we bereikbaar en duurzaam blijven. En we moeten snel kunnen schakelen om aan dagelijkse wijzigingen in de vervoersbehoefte te voldoen. Ook andere landen bewegen in deze richting. Dubbellaagse parkeergarages voor treinen zien we nog niet in andere landen. Alleen in Singapore is men met het plan bezig om een parkeergarage te bouwen voor metromaterieel. Daar is, net als in Nederland, de ruimte schaars.
Details
Het plan voorziet in de bouw van een tweede laag op het opstelterrein op de Cartesiusweg, met een dubbele toegang vanaf de toe-rit van een bestaande fly-over. Door deze constructie kunnen de treinen op de bovenste laag al op hoogte binnen rijden op hun eigen dek. Daar worden ze via wissels verdeeld over een twintigtal sporen die tot 350 meter lang zijn. Bordessen verschaffen personeel toegang om de treinen te kunnen rangeren en reinigen. De betonnen dekken waar de sporen in liggen, worden tevens voorzien van zonnepanelen om energie op te kunnen wekken. In de toekomst wordt overwogen om de treinen met op afstand bestuurbare onbemande stille, want elektrische, robotlocs naar en van hun plaats te brengen.

Project Rijswijk-Rotterdam civiel en spoor gegund aan Strukton.
ProRail heeft binnen het Programma Hoogfrequent Spoor het project Rijswijk – Rotterdam DS1 Spoor en Civiel gegund aan Strukton. De focus in de aanbieding van Strukton ligt op het beperken van de hinder voor de omgeving en het creëren van tijd en ruimte voor een vlekkeloze systeemintegratie. Door een slimme fasering en uitvoeringsmethode wordt de overlast voor de reizigers op station Delft Zuid van twee jaar teruggebracht naar een half jaar. De werkzaamheden buiten gaan in november 2019 van start. Het project zal worden afgerond in de zomervakantie van 2024.

Capaciteitsuitbreiding
Tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal gaan per richting acht Intercity’s en zes Sprinters per uur rijden. Ook komt er meer spoorcapaciteit voor goederenvervoer op dit traject. Om dit te kunnen realiseren, wordt het spoor tussen Rijswijk en Delft Zuid verdubbeld van twee naar vier sporen. Verder worden tussen Delft Zuid en Rotterdam de seinen verbeterd.
Aanpassingen in en rond Rijswijk
In Rijswijk wordt een onderdoorgang aangelegd ter vervanging van overweg ’t Haantje. De nieuwe onderdoorgang komt 250 meter ten noorden van de huidige overweg en wordt ingepast in de lokale ontwikkeling van de gemeente Rijswijk. Op de locatie van de huidige overweg komt een spoortoegang voor hulpdiensten en spooraannemers.

De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een spoorbrug die geschikt is voor vier sporen. De nieuwe brug krijgt een doorvaarhoogte van 1.80 m zodat pleziervaartuigen er gemakkelijk onderdoor kunnen.
Aanpassingen in en rond Delft
Om de spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft Zuid te kunnen realiseren, wordt in het nieuwe station van Delft de westelijke buis van de spoortunnel ingericht. Deze buis – een kopie van de buis die sinds 2015 in gebruik is – is in augustus 2017 casco opgeleverd.

Station Delft Zuid krijgt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers met toegang tot de perrons. De huidige zijperrons worden vervangen door twee eilandperrons en er komen liften om de toegankelijkheid te verbeteren.
Overige aanpassingen
Er komen geluidschermen in Delft, en het spooremplacement op het fabrieksterrein van DSM wordt aangesloten op het nieuwe spoor. Tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal komen enkele nieuwe wissels in het spoor. Op Rotterdam Centraal wordt Perron 6 verlengd om de gewenste dienstregeling te kunnen rijden.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Programma Hoogfrequent Spoor is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In samenwerking met NS en KNV Spoorgoederenvervoer voert ProRail de plannen uit. ProRail werkt aan de uitbreiding van het spoor tussen Rijswijk en Rotterdam in opdracht van IenW, de gemeente Delft en de gemeente Rijswijk.


Modernste OK-complex van Nederland geopend.
Nederlands modernste operatiecomplex en centrum dagbehandeling in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is officieel geopend. Acht hypermoderne operatiekamers met de nieuwste medische apparatuur, waarvan één operatiekamer voor robotchirurgie en één hybride operatiekamer, telt het OK-complex. Centraal staat dat de patiënt de beste kwaliteit krijgt, qua zorg én verblijf.

De nieuwbouw was nodig niet alleen omdat er steeds meer apparatuur tijdens een operatie beschikbaar moet zijn, maar ook omdat er steeds betere technieken beschikbaar zijn om complexe operaties te verrichten. Het Maxima Medisch Centrum (MMC) zet bijvoorbeeld als eerste in Nederland de Senhance-robot in, die tot nu toe alleen elders in Europa en in Amerika wordt gebruikt. De nieuwe OK’s zijn mede daarom in oppervlakte een stuk groter; daarnaast zijn de OK's voorzien van de nieuwste apparatuur én luchtbehandeling. In het nieuwe complex zorgen veel daglicht, een efficiënte routing (één richting verkeer) door het complex en natuurlijk kleurgebruik ervoor dat patiënten zich op hun gemak voelen en dat het een fijne werkplek is voor medewerkers.
Voorbereiding
Vijf jaar voorbereiding zijn vooraf gegaan aan de start bouw. Bij deze voorbereiding zijn alle disciplines die in het OK-complex werken betrokken geweest. Een risicoanalyse deed het MMC kiezen voor nieuwbouw in plaats van voor renovatie van het bestaande complex. Zo kon het nieuwe complex sneller en met minder overlast voor de zorg worden gerealiseerd. Belangrijk voor de continuïteit van de zorg. De gedegen voorbereiding met alle betrokkenen, de visuele doorvertaling in BIM en artist impressions zorgden dat slimme oplossingen ook werkelijkheid zijn geworden.
Integrale aanpak
Dit geïntegreerde contract in de vorm van een UAV-GC ‘light’ bood zowel zekerheid als flexibiliteit. Zo werd bijvoorbeeld de hybride operatiekamer later aan het OK-complex toegevoegd. Ook de wijze waarop de wens voor meer daglicht geïntegreerd is in het ontwerp valt op. Zowel voor medewerkers als voor een patiënten levert dit een grote bijdrage aan hun welbevinden.

Het nieuwe OK-complex voor MMC Veldhoven omvat drie bouwlagen en heeft een vloeroppervlakte van 8.000 vierkante meter. Het centrum voor dagbehandeling voor kinderen en volwassenen, ruimte voor preoperatieve opnamen en aanpalende ruimten zijn te vinden op de begane grond. Op de eerste verdieping zijn de operatiekamers gesitueerd en de tweede etage is het episch centrum wat betreft de techniek. Ook is de nieuwbouw onderhoudsvriendelijk ontworpen en gerealiseerd.

De oplevering van het OK-complex was in de herfst gepland, maar door de goede voorbereiding en samenwerking in de bouwcombinatie van Strukton Worksphere en Carebuilders werd het project half juli al opgeleverd.

Strukton Worksphere staat voor het creëren van gezonde gebouwen. Dit doen wij door de gebruikers en het gebouw met al haar data slim op elkaar te laten aansluiten. Met als resultaat een positieve ervaring/beleving van uw zorggebouw. U bent goed in zorg. Wij hebben veel kennis omtrent gebouwen. Samen leveren wij de beste zorg in gezonde gebouwen.

media,
Environmental Legacy Liability Reserve Accounting: Why & How to Refine Your Approach to Achieve Maximum Business Value Creation.
December 3rd, 2018When it comes to setting financial reserves for your organization’s legacy environmental liabilities, uncertainty is the name of the game. Reserve too much, and you limit cash flow and risk stunting investment and growth in other business areas. Reserve too little, and you open yourself up to financial and reputational hardships if and/or when uncertainties become realities.

But what if I told you there was an opportunity to be more certain about uncertainty?

Too often, organizations lack a consistent approach to estimating environmental liability reserves, allowing uncertainty to run wild, stifling auditing efficiency, and inhibiting short- and long-term decision-making.

But developing an effective, consistent strategy for setting environmental liability reserves can be done to enhance certainty—and the business value can be proved up the internal value chain. In addition, with third-party auditors and Federal Trade Commission (FTC) compliance requirements to contend with, a little consistency can go a long way.

More than 30 years ago, environmental liability remediation and management became our founding service offering. Since then, we’ve helped companies across the industry spectrum customize an approach to reserve setting. From our perspective, there are three core, strategic components that need to be addressed if you want to develop an approach that maximizes business value creation—which we affectionately call “The Three Ps.”

1. Establishing Your Philosophy

Every organization’s risk tolerance is unique and nuanced. That’s precisely why developing a tailored approach to reserve setting is crucial—and it all starts by asking yourself one critical question:

How far do I want to go in assigning dollars to uncertainty?

Your answer to this question forms the philosophical foundation of your approach to reserve setting, serving as your guiding light to each of the subsequent steps. Essentially, your philosophy is your policy for how and under what circumstances you’ll reserve.

For example, if your company is typically more conservative and risk-averse, you may choose to reserve for ambiguous, highly-improbable, or extreme uncertainties. If your company has a higher risk tolerance, you may decide you’ll only reserve for events with higher degrees of certainty.

But the thing to remember at this stage is that the reserve does not equal the liability, rather it’s a subset. This means effective cost-modeling—where you use a cost and liability estimation hierarchy to assign numbers to hard-to-quantify business drivers—is an absolute must. Why?

For your internal stakeholders, this helps you confidently make the case for why and how you reserved for liabilities—and potentially help you unearth savings that free-up cash flow. As for the external, third-party auditors that regularly visit, you can show your reserves are data-backed and each has been scrutinized in the same way.

. Developing Your Program Framework

Once you’ve defined your reserve setting philosophy, you need to establish a program framework to clearly outline:
•The stakeholders who can, will, or need to contribute to the process.
•The personnel and hardware and software tools you’ll need to execute.
•The frequency with which you’ll revisit existing liabilities and review new liabilities that come into the company fold.

Internally, this framework coupled with your philosophy ensure your reserve evaluation and setting needs and activities are accounted for. Externally, auditors can see you’ve put a thoughtful framework in place that ensures liabilities are consistently evaluated.

3. Defining Your Process Workflow

The process component brings your philosophy and program framework to life, establishing a detailed workflow for “who does what and when.” It also establishes a waterfall process for triggering events such as new acquisitions, operation shutdowns, or divestitures.

For your internal team and stakeholders, this is the nitty gritty that details how you’re going to accomplish reserve setting. For auditors, this piece provides a deeper look into your reserve setting practices, showing you’ve done your due diligence to meet federal requirements and protect your business interests.

Guard Against Liabilities. Unleash Cash Flow. Bolster Your Business.

Without a consistent approach to estimating and reserving for environmental remediation liabilities, you’re leaving business opportunity and value on the table—and opening yourself up auditing risk.

By nailing down how and under what circumstances you’ll reserve, you’ll be able to develop a program framework and process workflow that reasonably forecasts liabilities, frees up cash on your balance sheets, and streamlines the auditing process.

If you don’t have the expertise or in-house resources to redesign your reserve setting process, we’re here for you. We have specialized experience in environmental cost modeling, decision analysis, and stakeholder communication to help you evaluate and quantify risks, enhance the decision-making process, and put reserve dollars to liabilities.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL