Oranjewoud, Derde kwartaalcijfers 2018 Oranjewoud N.V.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 27/11/2018 06:38
Stabiel operationeel resultaat
- Bedrijfsopbrengsten in het derde kwartaal gedaald naar € 667,3 miljoen (2017: € 706,0 miljoen)
- Bedrijfsopbrengsten in de eerste negen maanden gedaald naar € 1.672,5 miljoen (2017: € 1.708,1 miljoen)
- Operationeel resultaat (Ebitda) in de eerste negen maanden € 62,0 miljoen (2017 € 61,9 miljoen)
- Netto winst in de eerste negen maanden € 22,8 miljoen (2017: € 23,4 miljoen)
- Orderportefeuille toegenomen tot € 3,1 miljard (2017: € 2,8 miljard) m.n. door Railsystemen
- Solvabiliteit 18,7% (ultimo derde kwartaal 2017: 19,0%; ultimo 2017: 21,7%).

Algemeen
Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep en Antea Group, is actief op het gebied van advies- en ingenieursdiensten, sport- en vrije tijdsvoorzieningen, detachering, railsystemen, civiele infrastructuur, techniek en gebouwen en pps-concessieprojecten. De organisatie is leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein van infrastructuur en accommodatie-oplossingen, stedelijke ontwikkeling, bouw, natuur en landschap, milieu en veiligheid en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Oranjewoud N.V. verzorgt daarbij het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie.
Oranjewoud N.V. heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water.

De markt
Antea Group, oftewel het segment Advies- en ingenieursdiensten (Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Verenigde Staten, Brazilië en India), heeft in de eerste negen maanden en in het derde kwartaal van 2018 in de volle breedte de prestatie uit de vergelijkbare periodes van 2017 verbeterd. Dit geldt voor zowel de bedrijfsopbrengsten als het operationeel resultaat. De orderportefeuille is goed gevuld.
De performance van het segment Railsystemen (Strukton Rail) blijft achter op vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door een lager productievolume en operationeel resultaat in Zweden. In Nederland liggen de bedrijfsopbrengsten en het operationeel resultaat in lijn met de vergelijkbare periode van vorig jaar.

De orderportefeuille is goed gevuld.
Per 1 januari 2018 zijn de Civiele activiteiten en specialismen van Strukton Civiel en Strukton International geïntegreerd tot één segment Civiele infrastructuur. De omzet binnen het segment is gedaald door het metroproject in Riyad (Saoedi-Arabië), waar de piek van de productie al heeft plaatsgevonden. De voortgang van het metroproject verloopt nog steeds volgens planning. Het project is naar verwachting eind 2020 afgerond. De resultaatverwachting blijft ongewijzigd. Het operationeel resultaat is gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode van voorgaand boekjaar. Dit is het gevolg van een betere performance van de regiobedrijven.
Ten opzichte van 2017 realiseerde het segment Techniek en Gebouwen in 2018 een hogere omzet. Dit met name als gevolg van de uitbreiding van het belang in MEET RIVM CBG. Het operationeel resultaat ligt onder het niveau van vorig jaar. De orderportefeuille is goed gevuld.
In het segment Overig, bestaande uit Sport en Detachering, ligt de omzet op het niveau van vorig jaar, het operationeel resultaat is lager.

Seizoeneffecten
De ontwikkeling van de omzet en het operationele resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door seizoeneffecten. Traditioneel ontwikkelen de omzet en het resultaat in het kalenderjaar zich in het tweede halfjaar sterker dan in het eerste halfjaar. Dit seizoenpatroon is met name evident in de segmenten Railsystemen, Civiele infrastructuur en Techniek en Gebouwen alsmede bij Sport (segment Overig).

Balans en kasstromen
De solvabiliteit ultimo het derde kwartaal 2018 is 18,7%. Ultimo 2017 was de solvabiliteit 21,7%. De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.
Oranjewoud N.V. en Strukton Groep zijn per 30 september 2018 compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen convenanten.

Vooruitzichten
Het bestuur van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2018.

reactie XEA.nl
Zal er eindelijk een dividend over 2018 af kunnen?

tijd 13.50
Oranjewoud EUR 5,75 +15ct vol. 6.618Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL