BAM eerste halfjaar 2019: gecorrigeerd verlies vóór belastingen van € 27,2 miljoen en margeverwachting voor geheel 2019 van rond 1% bevestigd

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 22/08/2019 08:06
.Zoals gepubliceerd op 8 juli, zijn resultaten beïnvloed door hogere kosten voor een infraproject en voor bouwprojecten in Duitsland en een BAM International-project. De totale impact bedraagt € 94 miljoen.
.Bouw en Vastgoed: sterke prestaties in Nederland en Verenigd Koninkrijk, overschaduwd door projectverliezen in Duitsland en bij BAM International
.Infra: negatief resultaat is inclusief extra verlies van € 7,5 miljoen op OpenIJ-project in eerste halfjaar
.Pps: sterke prestatie en twee nieuwe projecten (een financial close en een voorkeursaanbieder)
.Orderportefeuille: stabiel in vergelijking met 2018 door focus op kwaliteit boven volume
.Sterke kaspositie en handelswerkkapitaal-efficiency op -9,1%

x € miljoen) Halfjaar
2019 Halfjaar 2018 Boekjaar 2018
Opbrengsten 3.454 3.237 7.208
Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen* -27,2 57,8 153,2
Marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen* -0,8% 1,8% 2,1%
Reorganisatiekosten -0,9 -1,2 -3,8
Bijzondere waardeverminderingen -10,3 - -23,8
Eenmalige pensioenlast - - -11,1
Nettoresultaat -52,4 44,3 23,8
Rendement op gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE) 0,9% 1,8% 7,5%
Orderportefeuille (ultimo) 12.800 11.800 12.700

* Voor herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en eenmalige pensioenlast.
Opmerking: BAM heeft IFRS 16 'Leaseovereenkomsten' met ingang van 1 januari 2019 toegepast. Cijfers voor 2018 zijn niet aangepast. Het effect van IFRS 16 wordt gedetailleerd toegelicht op pagina’s 6 en 7 van het volledige, Engelse
halfjaarbericht.

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep:
‘Wij betreuren het dat onze resultaten over het eerste halfjaar van 2019 negatief zijn beïnvloed door hogere kosten op projecten in Duitsland en bij BAM International. Gesprekken met opdrachtgevers over
compensatie zijn gaande, maar de hoogte en de timing zijn onzeker. Als gevolg hiervan hebben we in juli ons vooruitzicht voor de marge op het gecorrigeerde resultaat vóór belastingen over geheel 2019 verlaagd tot rond 1 procent. Onze kaspositie blijft sterk en is boven het niveau van medio 2018.
In de sector Bouw en Vastgoed zette het positieve momentum in Nederland zich voort, gevoed door de grote vraag naar woningen. Ook onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland tonen robuuste prestaties. De sector Infra ging traag van start en de markten blijven concurrerend. Onze pps-activiteiten
realiseerden opnieuw sterke resultaten.

We zetten de gesprekken met onze opdrachtgevers in de publieke sector voort om een betere balans tussen risico en beloning te bewerkstelligen voor nieuwe projecten in onze portefeuille. De situatie rond Brexit houden we nauwlettend in de gaten. In Nederland bestuderen we de gevolgen van het nieuwe Programma Aanpak Stikstof (PAS), gericht op beperking van de uitstoot van stikstof en bescherming van natuurgebieden. De bouwsector werkt nauw samen met de overheid om meer woningen te bouwen en de infrastructuur te verbeteren, in overeenstemming met de PAS-bepalingen.
Ons nieuwe Executive Committee zet zich volledig in voor het versnellen van onze strategische agenda, wat dient te resulteren in verbeterde voorspelbaarheid en prestaties van onze activiteiten. Wij hebben vertrouwen, dat deze versnelling ons in staat stelt om onze strategische doelstelling voor een marge op het gecorrigeerde resultaat vóór belastingen van 2 tot 4 procent in 2020 te bereiken.
We nemen maatregelen om de operationele prestaties in ons Duitse bouwbedrijf te verbeteren. Als gevolg van het continue portefeuillebeleid hebben wij besloten onze funderingsactiviteiten voor offshore windturbines te beëindigen. Bovendien hebben we, in lijn met onze voortdurende inspanningen om het risicoprofiel van de onderneming te verlagen, een deel van onze Britse pensioenverplichtingen cashneutraal overgedragen aan een derde.
Zoals aangegeven, verwachten wij voor het gehele jaar 2019 een marge op het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van rond 1 procent bij enigszins hogere opbrengsten dan in 2018.’
Het volledige halfjaarbericht 2019, met een toelichting op de sectoren en financiële bijlagen, is verschenen in de Engelse taal en gepubliceerd op www.bam.com


tijd 10.38
De Midcap 799,73 -5,33 -0,66% BAM viel tegen bij de beleggers en aanbod is er nu op EUR 2,706 -38,6 vol. 4,9 miljoen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL