BAM realiseert winstverwachting 2018 met gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 153,2 miljoen

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 20/02/2019 07:47
20 februari 2019 07:15 - Koninklijke BAM Groep nv
- BAM realiseert winstverwachting 2018 met gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 153,2 miljoen
- Marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 2,1%, ondanks de impact van project zeesluis IJmuiden (OpenIJ)
- Bouw en vastgoed: goed resultaat, profiterend van Nederlandse projectontwikkeling van woningen, VK en Ierland
- Infra: sterke prestaties in VK en Ierland, vooral tenietgedaan door Nederland
- Pps: solide prestaties vanuit bestaande portefeuille
- Groei orderportefeuille gedreven door meerjarige projecten met sterke focus op tenderdiscipline
- Positieve cashflow met sterke instroom in tweede helft 2018
- Non-cash afwaardering op Nederlandse regionale vastgoedposities in derde kwartaal en Nederlandse latente belastingvordering in vierde kwartaal
- Dividendvoorstel van € 0,14 per aandeel (2017: € 0,10), in contanten of in aandelen met terugkoop om verwatering te mitigeren

Kerncijfers
(x € miljoen, tenzij anders aangegeven)
Boekjaar 2018 Boekjaar 2017**
Opbrengsten 7.208 6.535
Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen* 153,2 24,9
Marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen* 2,1% 0,4%
Herstructurering -3,8 -0,2
Bijzondere waardeverminderingen -23,8 -4,8
Eenmalige pensioenlast -11,1 -
Nettoresultaat 23,8 -13,8
Winst per aandeel (in €) € 0,09 € -0,05
Dividend per aandeel (in €) € 0,14 € 0,10
Rendement op gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE) 7,5% 0,6%
Orderportefeuille (ultimo) 12.700 11.600
* Vóór herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en eenmalige pensioenlast.
** Herzien voor IFRS 15 indien van toepassing.

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep:
'2018 was voor BAM een jaar van goede voortgang. De meeste van onze activiteiten presteerden prima, daarmee de positieve effecten weerspiegelend van voortdurende verbetering van ons tenderproces en projectuitvoering. Hoewel zeesluis IJmuiden onze resultaten en cashflow negatief heeft beïnvloed, hebben we verdere stappen gezet met het ‘de-risken’ van het project. Onze totale cashflow voor het jaar was positief en onze financiële positie bleef sterk. Wij stellen een verhoogd dividend voor - gecorrigeerd voor de
niet-operationele en non-cash impairment van de Nederlandse latente belastingvordering - van 14 cent per aandeel.
In 2018 verbeterde onze veiligheidsprestatie opnieuw en we lanceerden een nieuwe, Groepsbrede campagne: Jouw veiligheid is mijn veiligheid. Dit jaar vieren we ons 150-jarig bestaan en planten we 150.000 bomen in verschillende delen van de wereld. Dit onderstreept onze missie om bij te dragen aan
een duurzame omgeving voor de volgende generaties.
De omstandigheden in de meeste van onze markten zijn over het algemeen positief, hoewel de onzekerheid over Brexit blijft. Wij richten ons vastberaden op het realiseren van de doelstellingen van onze strategie
‘Building the present, creating the future’. Om onze projectenportfolio te verbeteren, bieden wij
- indien we niet kunnen komen tot aanvaardbare contractvoorwaarden - niet aan. We zijn in gesprek met publieke opdrachtgevers in de infrasector, met als doel te komen tot een verbeterde risico-beloningsbalans voor nieuwe projecten in onze portefeuille. Met de voorgenomen joint venture voor asfaltproductie in
Nederland geven we vorm aan onze activiteitenportefeuille. En we geven vorm aan onze toekomstige portefeuille door te investeren in modulaire bouw in Ierland en het digitale experience centre voor kopers van nieuwbouwwoningen in Nederland.
Voor 2019 verwachten wij bedrijfsopbrengsten van ongeveer € 7 miljard en streven we naar een verdere verbetering van de marge van het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen binnen de strategische bandbreedte van 2 tot 4%.'
Het volledige persbericht over de jaarresultaten 2018, met een toelichting op de sectoren en financiële bijlagen, is uitgebracht in de Engelse taal en gepubliceerd op www.bam.com.

Live videowebcast
De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep geeft op 20 februari 2019 om 10.00 uur, tijdens een Engelstalige analistenbijeenkomst, een toelichting op de resultaten over het boekjaar 2018. Deze
bijeenkomst is te volgen via een live videowebcast (www.bam.com).


Belangrijke financiële data
17 april 2019 Jaarlijkse algemene vergadering (Bunnik, 14.00 uur)
9 mei 2019 Trading update eerste kwartaal 2019
22 augustus 2019 Publicatie halfjaarresultaten 2019
7 november 2019 Trading update eerste negen maanden 2019
21 februari 2020 Publicatie jaarresultaten 2019

tijd 09.28
De Midcap 751,78 +3,60 +0,48% BAM EUR 3,408 +16,4ct vol. 2,6 milj.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL