ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 1.924 miljoen over 2015, een stijging van 24% ten opzichte van 2014

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 17/02/2016 07:10
ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 1.924 miljoen over 2015, een stijging van 24% ten opzichte van 2014.

De onderliggende nettowinst over het vierde kwartaal van 2015 (EUR 272 miljoen) werd negatief beïnvloed door wettelijke heffingen van EUR 190 miljoen netto
In 2015 bedroeg het onderliggende rendement op eigen vermogen 12,0% en de onderliggende cost/income ratio 61,8%
De kredietvoorzieningen kwamen in 2015 uit op EUR 505 miljoen, ruim de helft minder dan in 2014
De fully-loaded CET1-ratio steeg naar 15,5%; de fully-loaded leverage ratio verbeterde naar 3,8%
Uitgaande van een winst per aandeel van EUR 2,03 wordt een slotdividend voorgesteld van EUR 0,44 per aandeel; het totale dividend over 2015 komt daarmee uit op EUR 0,81 per aandeel
Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO:

‘2015 was voor de bank een goed jaar. Hoewel de onderliggende nettowinst in het vierde kwartaal met 32% daalde naar EUR 272 miljoen, steeg de onderliggende nettowinst in 2015 naar EUR 1.924 miljoen, een toename van 24% vergeleken met 2014. In het vierde kwartaal is, zoals eerder aangekondigd, een nettobedrag van EUR 190 miljoen opgenomen voor wettelijke heffingen. Ook zijn in het vierde kwartaal van 2015 voorzieningen getroffen voor een specifieke groep mkb-klanten waarbij mogelijk problemen met rentederivaten spelen en voor juridische claims.

De verbetering in 2015 werd bereikt door een stijging van de operationele baten met 5% als gevolg van het verder herprijzen van de kredietportefeuille en hogere provisiebaten. De operationele lasten kwamen 8% hoger uit dan in 2014 als geheel. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de wettelijke heffingen, projectkosten en pensioenkosten. De kredietvoorzieningen daalden met meer dan de helft naar EUR 505 miljoen. Hoewel er in de laatste zes maanden van het jaar sprake was van grote schommelingen van de prijs van olie en grondstoffen, bleven de risicokosten voor ons bedrijfsonderdeel ECT Clients in 2015 beperkt tot 52 bps; dit komt overeen met het middenpunt van de voor Corporate Banking geschatte risicokosten over de lange termijn.

We liggen nog steeds op koers om onze financiële doelstellingen te halen. Het rendement op eigen vermogen nam toe van 10,9% in 2014 naar 12,0% in 2015 en bleef binnen de gestelde bandbreedte van 10-13%. De cost/income ratio bedroeg 61,8% (in 2014 was dat 60,2%), terwijl we een doelstelling voor 2017 hebben van 56- 60%. Onze kapitaalpositie is verder versterkt en de fully-loaded CET1-ratio bedroeg 15,5% vergeleken met 14,1% eind 2014. Het voor 2015 voorgestelde dividenduitkeringspercentage hebben we verhoogd van 35% naar 40% van de gerapporteerde nettowinst.

We kunnen terugkijken op een jaar waarin we ons aanbod van mobiele producten en diensten verder hebben uitgebouwd. Het was natuurlijk ook het jaar waarin de bank naar de beurs ging. Vooruitkijkend, richten we ons op de succesvolle uitvoering van onze strategie. En we blijven ons aanpassen aan de uitdagende marktontwikkelingen, zoals het voortdurende lage renteklimaat en de toenemende concurrentie op de hypotheekmarkt, evenals de onzekerheid over de eisen van de toezichthouders en over de economische ontwikkelingen. We hebben er alle vertrouwen in dat de bank dankzij onze klanten en onze medewerkers goed in staat is om de kansen en uitdagingen aan te pakken waarmee we de komende jaren te maken krijgen’.

lees meer op
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/050_Investor_Relations/2015/ABN_AMRO_Kwartaalverslag_vierde_kwartaal_2015.pdf

tijd 09.07
ABN AMRO EUR 16,265 -77ct vol. 270.784

Meestal gaat het zo bij een emissie mooi oppoetsen en naar de beurs en dan komt HET! Het dividend moet het doen, maar wees voorzichtig (RED).Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL