Corbion boekte een netto-omzet van € 986,5 miljoen in 2020.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

05/03/2021 07:01
De autonome groei van de netto-omzet was 5,6%. De aangepaste EBITDA nam in 2020 autonoom toe met 13,4% tot € 158,8 miljoen. De onderneming stelt voor een regulier dividend in contanten uit te keren ten bedrage van € 0,56 per aandeel.

Olivier Rigaud, CEO, licht toe: “2020 was een jaar dat ons nog lang zal heugen. Kort nadat we in maart onze strategie Advance 2025 in maart hadden gepresenteerd, ging de wereld grotendeels op slot en werden onze prioriteiten de gezondheid van onze collega’s, het veiligstellen van onze bevoorrading veiligstellen en ervoor zorgen dat onze klanten nog steeds konden rekenen op tijdige en complete leveringen. Dit resulteerde in een sterke business performance: Onze kernactiviteiten groeiden autonoom met 7%, aan de bovenkant van onze richtbandbreedte, en finishten zelfs nog sterker met 11% groei in het vierde kwartaal. De ontwikkeling van de EBITDA-marge viel in 2020 positiever uit dan aanvankelijk voorzien, deels omdat de reiskosten substantieel daalden en de geplande uitbreiding van de organisatie enige vertraging opliep. Beide zaken waren vanwege COVID-19. Het vervult ons met trots dat ons de hoogste CDP-score in de categorie klimaatverandering is toegekend, namelijk ‘A’, wat de bevestiging is van ons commitment aan meer ecologische transparantie en actie. Ik ben erg blij met de sterke performance en de veerkracht van onze medewerkers. Daarom, en als erkenning voor de buitengewone prestatie, besloten wij om al onze medewerkers een extra bonus te geven in het vierde kwartaal. Gezien onze performance in 2020, gecombineerd met een verbeterde pijplijn, blikken we met vertrouwen naar de toekomst, hoewel COVID-19 een significante onzekere factor blijft.”

Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2020*

De netto-omzet groeide autonoom met 5,6%; de netto-omzet van de kernactiviteiten groeide autonoom met 7,0%
De aangepaste EBITDA was € 158,8 miljoen (boekjaar 2019: € 145,9 miljoen; autonome toename: 13,4%)
De aangepaste EBITDA-marge was 16,1% (boekjaar 2019: 14,9%)
Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 104,1 miljoen (boekjaar 2019: € 61,3 miljoen)
De vrije kasstroom was € 32,1 miljoen (boekjaar 2019: € 9,6 miljoen)
De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde jaar was 1,7x (ultimo 2019: 2,0x)
Gebeurtenissen na balansdatum: in januari 2021 is de verkoop afgerond van zowel ons stuk grond in de gemeente Breda als onze vriesdeegactiviteiten (VS)
€ miljoen Boekjaar 2020 Boekjaar 2019 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 986,5 976,4 1,0% 5,6%
Aangepaste EBITDA 158,8 145,9 8,8% 13,4%
Aangepaste EBITDA-marge 16,1% 14,9%
Bedrijfsresultaat 104,1 61,3 69,8% 76,0%
ROCE 12,9% 9,9%

Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2020*
• De netto-omzet groeide autonoom met 5,6%; de netto-omzet van de kernactiviteiten
groeide autonoom met 7,0%
• De aangepaste EBITDA was € 158,8 miljoen (boekjaar 2019: € 145,9 miljoen; autonome
toename: 13,4%)
• De aangepaste EBITDA-marge was 16,1% (boekjaar 2019: 14,9%)
• Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 104,1 miljoen (boekjaar 2019: € 61,3 miljoen)
• De vrije kasstroom was € 32,1 miljoen (boekjaar 2019: € 9,6 miljoen)
• De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde jaar was 1,7x (ultimo 2019: 2,0x)
• Gebeurtenissen na balansdatum: in januari 2021 is de verkoop afgerond van zowel ons stuk grond in de gemeente Breda als onze vriesdeegactiviteiten (VS)

€ miljoen Boekjaar 2020 Boekjaar 2019 Totale groei Autonome
groei
Netto-omzet 986,5 976,4 1,0% 5,6%
Aangepaste EBITDA 158,8 145,9 8,8% 13,4%
Aangepaste EBITDA-marge 16,1% 14,9%
Bedrijfsresultaat 104,1 61,3 69,8% 76,0%
ROCE 12,9% 9,9%

* Zie pagina 23 voor niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven
Management review boekjaar 2020
Netto-omzet
De netto-omzet nam in 2020 met 1,0% toe tot € 986,5 miljoen (2019: € 976,4 miljoen) als gevolg van 5,6% autonome groei, een negatief valuta-effect (-3,9%) en netto desinvesteringen (-0,7%).
Netto-omzet Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante
valuta’s Acquisities / desinvesteringen Autonoom
Prijs/mix Volume
Boekjaar 2020 vs 2019
Kern 3,5% -4,3% 7,8% 0,8% 7,0% -1,5% 8,6%
- Sustainable Food Solutions 3,1% -4,9% 8,0% 1,2% 6,8% -0,1% 6,9%
- Lactic Acid & Specialties 4,5% -1,7% 6,2% 0,0% 6,2% -3,9% 10,5%
- Incubator 0,8% -33,1% 33,9% 0,0% 33,9% -9,3% 47,6%
Niet-kern -10,8% -1,9% -8,9% -7,8% -1,1% 0,3% -1,4%
Totaal 1,0% -3,9% 4,9% -0,7% 5,6% -1,2% 6,9%
Kw4 2020 vs Kw4 2019
Kern 1,6% -9,4% 11,0% 0,0% 11,0% -3,0% 14,4%
- Sustainable Food Solutions 1,6% -10,2% 11,8% 0,0% 11,8% -2,5% 14,6%
- Lactic Acid & Specialties -1,5% -5,5% 4,0% 0,0% 4,0% -6,2% 10,9%
- Incubator 87,5% -75,0% 162,5% 0,0% 162,5% 0,0% 162,5%
Niet-kern -13,2% -7,4% -5,8% -6,9% 1,1% 0,6% 0,5%
Totaal -0,9% -9,1% 8,2% -1,2% 9,4% -2,4% 12,1%
EBITDA
De aangepaste EBITDA nam in 2020 met 8,8% toe tot € 158,8 miljoen. De autonome groei van 13,4% werd deels tenietgedaan door een valuta-effect van -3,7% en een desinvesteringseffect van netto -0,9%.
PAGE 3 of 26

PERSBERICHT
Registered, Amsterdam no. 33006580
€ miljoen Boekjaar 2020 Boekjaar 2019 Kw4 2020
zie het gehele bericht op
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/2b673d72-fcdd-4fc1-8c99-6ac556c2e4b8

Vooruitzichten 2021
We zijn 2021 met vertrouwen ingegaan gegeven de groeidynamiek in 2020 en de huidige verkooppijplijn. Voor de kernactiviteiten verwachten we een autonome omzetgroei die aan de bovenkant van de richtbandbreedte van 4-7% zal uitkomen, en daaraan dragen alle drie business
units bij:
• Sustainable Food Solutions – de trend naar natuurlijke conservering houdt aan,
waardoor wij de marktgroei zullen overtreffen
• Lactic Acid & Specialties – de PLA joint venture met Total neemt grotere volumes melkzuur af, terwijl de melkzuurderivaten in hun totaliteit goed blijven presteren. Bij Biopolymers verwachten we een herstel zodra de electieve ingrepen worden hervat. Het tijdstip van dat herstel blijft echter ongewis
• Incubator – we verwachten een significante volume- en omzettoename voor AlgaPrime DHA (van algen omega-3 vetzuren), nu we meer terrein winnen in de
aquacultuurmarkten
Onze strategie Advance 2025 omvat een substantiële uitbreiding van de organisatie, die naar onze mening noodzakelijk is ter ondersteuning van onze toekomstige groeivooruitzichten. In de loop van 2020 hebben we ons personeelsbestand met 6% vergroot en voor 2021 voorzien we een verdere organisatorische uitbreiding van verschillende functionele disciplines. De daarmee samenhangende kosten op jaarbasis zijn bijgevolg van invloed op ons resultaat in 2021. Op dit moment gaan we uit van een aangepaste EBITDA-marge van meer dan 15% voor onze kernactiviteiten in 2021.
PAGE 9 of 26

Registered, Amsterdam no. 33006580
In 2021 gaan we een meerjarige fase van substantieel hogere investeringsuitgaven in, zodat we kunnen inspelen op bestaande en verwachte zakelijke kansen, vooral in verband met melkzuur (en melkzuurderivaten). We investeren niet alleen, zoals reeds aangekondigd, in een nieuwe melkzuurfabriek met een capaciteit van 125kt in Thailand, we willen ook de knelpunten aanpakken in onze bestaande melkzuurcapaciteit op diverse locaties (totale investeringen 2021- 2022: € 65 miljoen voor 50kt extra capaciteit). Naar schatting belopen de totale investeringen in 2021 € 165-180 miljoen.

For English readers go to
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/790229c6-488b-4b30-a21f-88abfd4075fb

Cijfers en toekomst ziet er goed uit.
Dit belooft wat, ondanks de Covid 19.

tijd 09.29
Corbion EUR 43,80 -3,55 -7,50% vol. 70.019
enkele groot aandeelhouders houden wat verkocht en drukken nu de prijsvorming en zullen straks weer gaan indekken. Innovatie is het sleutelwoord bij Corbion.
Dit soort aandelen zullen een prooi worden!

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
8 mrt. EUR 42,45 173.074 *1.820 EUR 42,60 *213.455 1.973 17.35.06
9 mrt. EUR 41,75 178.479 *2.061 EUR 41,85 *214.397 2.188 17.35.12
* zie U de transactie opdrachten en het gemiddelde ervan! Dit bewijs de kleine aantallen van orders.(lees algoritmische manipulaties.
10 mrt. EUR 44,65 144.419 1.629 EUR 45,00 211.464 1.797 17.35.14
Om 17.33.52 uur EUR 46,00
11 mrt EUR 45,30 130.953 1.775 EUR 45,35 176.498 1.932 17.35.21
Om 17.33.21 uur EUR 46,00 Let op de order grootte
12 mrt. EUR 44,00 80.312 1.136 EUR 44,20 132.043 1.264 17.35.14
Om 17.33.16 uur EUR 44,70
Om 17.33.51 uur EUR 43,80 zo bewerken ze de prijsvormingen.

Dit hebben wij naar Binck gestuurd op 8/3/21
Geachte Redactie Binck.

Wie controleert de actuele gegevens op de website van Binck bij fondsen o.a. Corbion.

Daar stonden medio febr. 2021 dat drie groot aandeelhouders een klein deel aandelen van Corbion hadden doorgeschoven o.a. naar FMR LLC
t.w. positie 9 febr. 2021 FMR LLC 1.853.754 aandelen Cornion = 3,13 %

melding AFM op 24 febr. 2021 door FMR LLC positie in Corbion 3.039.886 aandelen Corbion = 5.13% en per 8 maart 2021 5,01%

Jammer dat U dit NIET meldt op de pagina van Corbion. Verschillende beleggers hebben dit mij laten weten/gevraagd.

Vraag wie controleert de gegevens of kan de partij die er voor zorgt, maar een beetje z’n gang gaan!?
met vriendelijke groet

Redactie XEA.nl


tot op heden nog NIETS vernomen van Binck.
Was dit een bewuste weglating!?
Achter deze poging om goedkoop weer te kunnen inkopen zitten enkele grotere partijen. Zo komen veel handelsproducten out of the money!!! Let daar eens op en zij kunnen dan aanzienlijk lager nieuwe posities innemen, maar daar HEBBEN de Toezichthouders geen ervaring in. ZOVER kunnen zij niet de handel inschatten. MAAR zo werkt het WEL!
Pure markt verstoring en manipulaties!

Nog steeds NIETS vernomen!!

Zulk een "smerige handel" wordt toegestaan te Amsterdam. WAAR is nog TOEZICHT op!?

Dit staat per vandaag 11 mrt. 2021 op de website van Binck bij Corbion
FMR verkleint belang in Corbion
(ABM FN-Dow Jones) FMR heeft een kleiner belang in Corbion gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 9 maart 2021.

FMR meldde een kapitaalbelang van 4,68 procent met een stemrecht van 4,63 procent. Dit belang wordt middellijk reëel gehouden.

Op 8 maart dit jaar meldde FMR nog een kapitaalbelang van 5,01 procent met een stemrecht van 4,97 procent.

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Het nieuwsoverzicht dat bij ons wordt gestreamed komt rechtstreeks van ABM Financial News. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
15 mrt. EUR 45,25 119.533 1.708 EUR 45.35 157.912 1.816 17.35.04
16 mrt. EUR 44,90 80.457 1.111 EUR 44,80 119.121 1.252 17.35.07
Om 17.33.40 uur EUR 43,75 Zo werkt de daghandel in Corbion.
Is dit handel!? d.d. 17 maart 2021
tijd prijs aantal stuks gegaan.
17:28:30 44,00 28
17:28:00 44,00 4
17:28:00 44,00 1
17:28:00 44,00 3
17:27:21 44,05 5
17 mrt. EUR 43,95 26.362 539 EUR 44,15 66.128 664 17.36.01
18 mrt. EUR 44,05 26.753 476 EUR 44,05 62.809 597 17.35,01
19 mrt. EUR 43,30 *69.231 1.146 EUR 43,35 *151.655 1.315 17.35.18
* zo werkt 't te Amsterdam.
Om 17.30.56 uur EUR 45,90 om 17.31.26 uur EUR 45,90 en om 17.34.22 uur EUR 43,75 Waar zie je nog normale prijsvormingen? Vraag & aanbod is dit niet!!


Corbion
Toezichthouders, jullie zitten thuis, maar blijf aan de BUIS.
Is dit handel? Smerige handel, voer weer nummers in aan de digitale aandelen. Dan zijn deze ROTTE peren er zo uit te halen.
tijd 17.27
17:27:09 43,30 97
17:25:33 43,25 1

Zo is de handel te Amsterdam. Onbetrouwbaar, niet transparant, oneerlijk en onbegrijpelijk.
Corbion Tijd Prijs Volume
17:29:57 43,30 2
17:29:57 43,30 1
17:29:57 43,30 1
17:29:56 43,30 1
17:29:56 43,30 68
17:29:48 43,30 1
17:29:45 43,30 1
17:29:45 43,20 6
17:29:38 43,30 10
17:29:38 43,25 10
17:29:38 43,25 22
17:29:38 43,25 115

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
22 mrt. EUR 44,30 27.656 497 EUR 44,25 *55.700 607 17.35.04
is dit handel
Tijden en prijzen * wat een mooi aantal!
Tijd Prijs Volume
17:29:52 44,30 1
17:29:51 44,30 1
17:29:41 44,30 6
17:29:00 44,30 11Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL