Lucas Bols reports 24% increase in revenue; EBIT up 21%

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 16/11/2017 08:05
Successful incorporation of Passoã

Highlights first half year 2017/18
Revenue of € 48.8 million, an increase of 23.8% compared to last year (+0.5% organically) driven by Passoã which is performing well, in line with expectations
Global brands reported 34.8% higher revenue in H1 2017/18, with organic growth of 1.6%, while revenue at the regional brands was down 2.2%
Emerging Markets showed good revenue growth (+9.8%) and North America was up 4.8%; Western Europe reported 50.8% growth in revenue on the back of Passoã as well as organic growth of 4.0%
Revenue in Asia-Pacific was down 3.3% as a result of phasing of shipments to Asia while the in-market depletions in the region showed growth
Overall gross margin was up 190 bps to 62.2%, driven by Passoã and margin growth of the other global brands
EBIT increased 21.4% to € 13.8 million as a result of the inclusion of Passoã
Net profit excluding a one-off gain in H1 2016/17 was up 23.5% to € 8.7 million (reported net profit up 12.4%)
Interim dividend set at € 0.35 per share in cash (+12.9% compared to last year)
Huub van Doorne, CEO Lucas Bols: “In the first half of the 2017/18 financial year the integration of Passoã was one of our main focal points. We are getting more and more acquainted with the brand and Passoã is now fully incorporated in our commercial plans. The integration into Lucas Bols USA is showing the first results. The addition of the Passoã brand was the main driver of the strong revenue and gross margin growth of the global brands but they also posted organic revenue growth and higher gross margins. We expect continued revenue growth of our global brands in Western Europe, Emerging Markets and the USA, while Asia-Pacific will gradually return to revenue growth. EBIT rose strongly following the full consolidation of Passoã. We are pleased to offer an interim dividend of € 0.35 per share.”

Kerncijfers
(in € miljoen tenzij anders aangegeven, voor het halfjaar eindigend op)
30 september 2017 30 september 2016 % mutatiegerapporteerd % mutatie
autonoom1
Omzet 48,8 39,4 23,8% 0,5%
Brutowinst 30,4 23,8 27,7% -0,2%
Brutomarge 62,2% 60,3% 190 bps -40 bps
EBIT2 13,8 11,3 21,4%
Nettowinst 8,7 7,8 12,4%
Vrije operationele kasstroom3 6,7 7,8 -13,3%
Winst per aandeel (in €) 0,70 0,62 12,4%
Interim-dividend per aandeel (in €) 0,35 0,31 12,9%

1 tegen constante wisselkoersen, exclusief eenmalige posten en Passoã
2 EBIT wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat plus aandeel in de winst van joint ventures
3 Vrije operationele kasstroom wordt gedefinieerd als netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteiten minus kapitaalinvesteringen

Financiële gang van zaken
Omzet
De omzet van Lucas Bols over het eerste halfjaar eindigend op 30 september 2017 (H1 2017/18) bedroeg € 48,8 miljoen, een stijging van 23,8% ten opzichte van € 39,4 miljoen in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. Passoã heeft € 9,6 miljoen aan de omzet bijgedragen. Valuta-effecten hadden een beperkte negatieve invloed op de omzet van € 0,2 miljoen. Dit was vooral toe te schrijven aan de zwakkere Amerikaanse dollar.
Ons wereldwijde merkensegment liet een omzetverbetering van 34,8% zien, voornamelijk als gevolg van de consolidatie van Passoã. De wereldwijde merken groeiden autonoom met 1,6%. De omzet van de regionale merken daalde met 2,2% ten opzichte van het voorgaande jaar (zowel gerapporteerd als autonoom). Kijkend naar de afzonderlijke regio’s behaalde West-Europa een zeer sterke groei van 50,8%. Exclusief Passoã liet West-Europa een solide groei van 4,0% zien. De opkomende markten presteerden goed met een sterke omzetgroei van 9,8% en Noord-Amerika zette de groeitrend door (+4,8%), vooral door de VS. Azië-Pacific liet een daling van 3,3% zien als gevolg van de fasering van leveringen naar Azië, maar de onderliggende verkopen in de markt groeiden.
Brutowinst
De brutowinst over de eerste helft van het boekjaar 2017/18 steeg met 27,7% naar € 30,4 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor (H1 2016/17: € 23,8 miljoen). De gerapporteerde brutomarge bedroeg 62,2%, 190 basispunten hoger dan in de eerste helft van 2016/17 (60,3%). Deze toename is voornamelijk het gevolg van zowel de hogere brutomarge van het merk Passoã als een autonome groei van de brutomarge van de wereldwijde merken. De totale autonome brutomarge daalde licht (-40 basispunten) als gevolg van een lagere brutomarge van de portefeuille van regionale merken door een veranderde mix van leveringen.
EBIT
Het EBIT-resultaat over de eerste helft van het boekjaar 2017/18 steeg met 21,4% naar € 13,8 miljoen (H1 2016/17: € 11,3 miljoen), geheel dankzij Passoã. Er waren geen valuta-effecten op het EBIT-resultaat in de eerste helft van het boekjaar 2017/18. Lucas Bols bleef verder investeren in Advertising & Promotion (A&P) ter ondersteuning van de groei van de wereldwijde merken, de commerciële organisatie en de extra kosten in verband met Passoã. Als gevolg van de toevoeging van Passoã daalden de totale overheadkosten (als percentage van de omzet) van 16,3% naar 15,3%. Over het eerste halfjaar van 2016/17 rapporteerde Lucas Bols een eenmalige bate van € 0,7 miljoen in verband met de overname van Distilleerderij Cooymans door Avandis. Exclusief deze eenmalige bate steeg de EBIT-marge met 120 basispunten van 27,0% vorig jaar naar 28,2% in de eerste helft van het boekjaar 2017/18.
Ontwikkelingen wereldwijde merken en regionale merken
Wereldwijde merken
Onze portefeuille van wereldwijde merken omvat Bols Likeuren, Bols Genever, Bols Vodka, Damrak Gin, Passoã en de Italiaanse likeuren Galliano en Vaccari Sambuca.
(in € miljoen tenzij anders aangegeven, voor het halfjaar eindigend op)
30 september 2017 30 september 2016 % mutatie gerapporteerd % mutatie autonoom*
Omzet 37,4 27,7 34,8% 1,6%
Brutowinst % van de totale omzet 24,9 66,6% 17,7 63,8% 40,6% 280 bps 3,1%
100 bps
EBIT % van de totale omzet 16,4 44,0% 11,8 42,7% 38,9% 130 bps +0,8% -50 bps
* tegen constante wisselkoersen, exclusief eenmalige posten en Passoã
De omzet van de wereldwijde merken steeg naar € 37,4 miljoen in de eerste helft van het boekjaar 2017/18, een stijging van bijna 35% ten opzichte van € 27,7 miljoen in dezelfde periode van 2016/17. Deze groei kan voornamelijk worden toegeschreven aan de toevoeging van het merk Passoã. De wereldwijde merken groeiden autonoom met 1,6%. Valuta-effecten hadden een beperkte negatieve invloed van € 0,2 miljoen op de omzet

Het merk Passoã presteerde goed, conform verwachting. Passoã levert aanhoudend sterke prestaties in het Verenigd Koninkrijk en heeft in Amerika listings verkregen in vijf additionele staten. In het segment White spirits zetten Bols Genever en Damrak Gin de positieve groeitrend voort. De Bols Likeurenrange liet lage enkelcijferige groei zien. Na een sterk herstel in 2016/17 presteerden de Italiaanse likeuren in lijn met vorig jaar.
De omzet van de wereldwijde merken in West-Europa steeg substantieel, vooral als gevolg van de toevoeging van Passoã. De bijdrage van Passoã was het meest opvallend in de Franse markt, die inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste markten van Lucas Bols in West-Europa. Ook exclusief Passoã liet West-Europa een goede groei zien. Dit kan worden toegeschreven aan een herstel in België na de aanzienlijke accijnsverhoging in november 2015, alsmede een sterk halfjaar in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
In Azië-Pacific werd een lichte omzetdaling gerapporteerd na het herstel van het afgelopen boekjaar. De bijdrage van Passoã in deze regio werd tenietgedaan door een lagere omzet uit Japan en China door de fasering van leveringen tussen de eerste helft en de tweede helft van het boekjaar 2017/18. De verkopen in de markt in de regio Azië en in Australië/Nieuw-Zeeland laten groei zien.
In Noord-Amerika bleef de Amerikaanse markt op het ingezette groeipad, al werd deze groei ietwat gehinderd door de invloed van het orkaanseizoen. Bols Likeuren bleef marktaandeel winnen op de Amerikaanse markt, vooral door de geleidelijke uitbreiding op de retailmarkt. In Canada daalde de omzet door zware prijsconcurrentie met betrekking tot Bols Vodka.
In de opkomende markten bleef Oost-Europa (voornamelijk Rusland en Poland) sterk groeien. De nieuwe markten in deze regio, waaronder de Kaukasus, lieten ook goede groei zien. In Centraal-Amerika daalde de omzet na een doelbewuste vermindering van het aantal leveringen aan sommige klanten, net als vorig jaar, alsmede door de negatieve invloed van orkanen in het Caribisch gebied.
De brutowinst van de wereldwijde merken groeide met 40,6% aanzienlijk naar € 24,9 miljoen in het eerste halfjaar van 2017/18 (H1 2016/17: € 17,7 miljoen). De brutomarge steeg met 280 basispunten, met name als gevolg van Passoã. De brutomarge steeg ook autonoom, met 100 basispunten door gunstige veranderingen in de regionale mix en prijsverhogingen in verschillende Amerikaanse staten. Het EBIT-resultaat nam toe met 38,9%, van € 11,8 miljoen tot € 16,4 miljoen in de eerste helft van het boekjaar 2017/18, waardoor de EBIT-marge op 44,0% uitkwam (H1 2016/17: 42,7%).

lees verder op
https://www.lucasbols.nl/pers/persberichten

tijd 11.24
De Smallcap 1.022,4 +1,60 +0,16% Lucas Bols EUR 18,86 +36ct vol. 12.407
De beste klant is de Fiscus bij Bols.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL