Ctac held Capital Markets Event and presented strategy update

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 11/06/2021 15:16
‘s-Hertogenbosch (the Netherlands), 11 June 2021 – Today, Ctac hosted its first Capital Markets Event and presented a strategy update for profitable growth acceleration in the period 2021-2025.

Highlights strategy update 2021 – 2025

With a refocused and more agile organization in place, Ctac is now ready to enter a new phase with a stronger emphasis on growth in the Benelux IT services and solutions market. The company is well-positioned to take advantage of post-Covid market momentum and the subsequent acceleration of the digital transition in its target markets, which is expected to lead to increased demand for IT specialists and sector-specific IT solutions in the years to come.

The strategy update presented today is built upon the following growth and value drivers: (1) Integration; (2) Connectivity (3) Diversification and (4) Innovation. The strategy will be further enforced by continued investments in Ctac’s positioning as an employer of choice with a well-balanced, engaged and talented workforce that continues to deliver seamless added value IT services and composed solutions to our clients.

Medium term objectives
The medium term objectives have been refined to better underline Ctac’s strategic ambition.

Financial objectives
•Revenue: high single-digit organic year-on-year growth (as of 2021) with net growth of average number of FTE’s with 10%
•Gross margin: year-on-year increase in each business line
•Revenue per FTE: year-on-year increase of revenue per FTE and productivity per direct employee
•EBIT margin: exceeding 8% as of 2023

Non-financial objectives
•Employee engagement: A Net Promotor Score (NPS) of > 10
•Talent retention: A year-on-year average retention rate above 85% of our pool of specialists
•Sustainability: Continued involvement with local communities we work in, actively supporting local social initiatives; committed to deliver emission reductions in line with EU Green Deal target for 2030

Guidance
The outlook for full year 2021 remains unchanged. Year-on-year, revenue is expected to increase at comparable gross margins (as % of revenue) and lower cost, resulting in an improved EBIT compared to full year 2020.


‘s-Hertogenbosch (Nederland), 11 juni 2021 – Vandaag heeft Ctac haar eerste Capital Markets Event georganiseerd en een strategie-update gepresenteerd voor het versnellen van winstgevende groei in de periode 2021-2025.

Hoogtepunten strategie update 2021 – 2025
Met een geheroriënteerde en meer wendbare organisatie is Ctac nu klaar om een ??nieuwe fase in te gaan met een sterkere nadruk op groei in de Benelux markt voor IT-diensten en oplossingen. Het bedrijf is goed gepositioneerd om te profiteren van het post-Covid-marktmomentum en de daaropvolgende versnelling van de digitale transitie in zijn doelmarkten, wat naar verwachting zal leiden tot een grotere vraag naar IT-specialisten en sectorspecifieke IT-oplossingen in de komende jaren .

De vandaag gepresenteerde strategie-update is gebaseerd op de volgende groei- en waardeaanjagers: (1) Integratie; (2) Connectiviteit (3) Diversificatie en (4) Innovatie. De strategie zal verder worden versterkt door te blijven investeren in de positionering van Ctac als voorkeurswerkgever met een uitgebalanceerd, betrokken en getalenteerd personeelsbestand dat naadloze IT-diensten met toegevoegde waarde en samengestelde oplossingen blijft leveren aan onze klanten.

Middellange termijn doelstellingen
De doelstellingen voor de middellange termijn zijn aangescherpt om de strategische ambitie van Ctac beter te onderstrepen.

Financiële doelstellingen

Omzet: hoge eencijferige organische groei op jaarbasis (vanaf 2021) met een nettogroei van gemiddeld aantal FTE's met 10%
Brutomarge: jaar-op-jaar stijging in elk metier
Omzet per FTE: jaar-op-jaar stijging van omzet per FTE en productiviteit per directe medewerker
EBIT-marge: meer dan 8% vanaf 2023
Niet-financiële doelstellingen

Medewerkersbetrokkenheid: een Net Promotor Score (NPS) van > 10
Retentie van talent: een jaar-op-jaar gemiddeld retentiepercentage van meer dan 85% van onze pool van specialisten
Duurzaamheid: voortdurende betrokkenheid bij de lokale gemeenschappen waarin we werken, waarbij we lokale sociale initiatieven actief ondersteunen; toegezegd om emissiereducties te realiseren in overeenstemming met de EU Green Deal-doelstelling voor 2030

De begeleiding
De vooruitzichten voor het volledige jaar 2021 blijven ongewijzigd. Jaar-op-jaar zal de omzet naar verwachting stijgen met vergelijkbare brutomarges (als % van de omzet) en lagere kosten, wat resulteert in een verbeterde EBIT in vergelijking met het volledige jaar 2020.

Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL