Het Openbaar Ministerie opent een strafrechtelijk onderzoek tegen het christelijk onderwijs. Help mij deze vervolging in de kiem te smoren!

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 06/11/2021 18:19
Waarom neemt het OM de onderwijsvrijheid onder vuur?

De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem leert de christelijke moraal en noemt homoseksuele handelingen wat ze zijn: zonden.
Nogal wiedes, zult u zeggen.
Maar de Onderwijsinspectie slingerde de school daarvoor op rapport.

Bovendien opende de linkse krant NRC Handelsblad een journalistieke haatcampagne die nu al maanden aanhoudt.

Met als gevolg dat het OM, ondanks onze zwaarbevochten onderwijsvrijheid, nu een onderzoek opent tegen de christelijke Gomarus.
Deze school staat helemaal alleen.

Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) liet de Gomarus al in het voorjaar als een baksteen vallen.
De onderwijsvrijheid dreigt een wassen neus te worden. De machtige homolobby krijgt het steeds meer voor het zeggen.

Geachte Lezer, ik kan hier niet werkeloos bij toezien.

De Gomarus moet standhouden in deze vervolging.

In het belang van het vrije christelijke onderwijs.

Onderteken daarom de steunverklaring 'Gomarus, hou stand!' aan Chris Flikweert, bestuursvoorzitter van de school. Roep hem op zijn rug recht te houden!
Teken de steunverklaring
ga naar
https://geziningevaar.nl/petities/teken/gomarus-hou-stand/eo/?cid=1386804830&email=72qotjtwqcb03badlr9dauk3p0&utm_medium=email&utm_source=civitas&utm_campaign=newsletter-2021-11-06#main

Laten we eens kijken hoe deze campagne tegen de Gomarus Scholengemeenschap, het christelijke onderwijs in het algemeen en de onderwijsvrijheid zich dit jaar heeft ontwikkeld.
De aftrap kwam dit voorjaar van NRC Handelsblad, in het zaterdagnummer van 27 maart.

School duwt kinderen ongevraagd uit de kast, luidde de kop.
Het 'uit de kast duwen' blijkt echter de dunne aanleiding te zijn voor een totale hetze tegen de Gomarus en het christelijk onderwijs.

Want wat heeft 'onderzoeksjournaliste' Esther Rosenberg nog meer 'ontdekt'?

Dat de school óók tegen voorbehoedsmiddelen is, tegen voorhuwelijkse seksualiteit en de man hoofd van het gezin noemt.
Maar het vreselijkst van alles vindt NRC Handelsblad dat de school het waagt het "praktiseren van homoseksualiteit een zonde tegen de natuur" te noemen.
U en ik begrijpen dat de christelijke Gomarus niets anders doet dan zijn leerlingen de christelijke moraal bijbrengen.
Het zou volkomen vanzelfsprekend moeten zijn.

Maar dat is het niet, in deze doorgedraaide wereld.

De Kinderombudsvrouw Magrite Kalverboer noemt de behandeling van homoseksuele leerlingen door de Gomarus "een grove schending van hun rechten" volgens het Kinderrechtenverdrag.
Uiteraard kan zij haar mening uitgebreid kwijt in NRC Handelsblad.


Dezelfde krant vraagt zich in een hoofdredactioneel commentaar retorisch af of de staat hier niet moet ingrijpen.


De bal begint te rollen.

Den Haag gaat zich bemoeien:
Eerst: D66 vraagt direct een Kamerdebat aan.

Dan: Minister Slob laat de Gomarus Scholengemeenschap vallen door de kwestie "volkomen onaanvaardbaar" te noemen en zijn "bewondering" uit te spreken voor praktiserende homoseksuelen op de school.

Vervolgens: De Onderwijsinspectie heeft intussen een rapport opgesteld. De Gomarus ziet de bui hangen en tracht met een kort geding de publicatie te stoppen. Tevergeefs. Op 7 september wordt het inspectierapport vrijgegeven.

De bal ligt nu op de stip.

Tien dagen later gaat het Openbaar Ministerie hierop door:

Het laat weten een strafrechtelijk onderzoek tegen de school te openen.
Ook de Onderwijsraad laat het christelijk onderwijs vallen.

In een advies zegt die dat scholieren "te horen moeten krijgen dat homoseksuele handelingen breed geaccepteerd" en "toegestaan" zijn.
Let op dat moeten.

Op 30 september komt dan eindelijk het Kamerdebat over Gomarus:

D66 wil dat de Onderwijsinspectie voortaan "onaangekondigd" op christelijke scholen binnenvalt en aangifte doet: "Wat D66 betreft moet dit de standaardpraktijk worden."

De Socialistische Partij doet niet onder voor D66:
De partij beticht de Gomarus van "gesubsidieerde kindermishandeling".

SP'er Peter Kwint grijpt de affaire aan om stemming te maken tegen identiteitsverklaringen, waarin staat dat een "relatie voorbehouden is aan één man en één vrouw."

De SP wil van het toelatingsbeleid van christelijke scholen sowieso af, anders, zo dreigt Kwint "komt er een moment dat artikel 23 moet worden afgeschaft."

Daar heeft u het.

Dit willen ze: artikel 23 Grondwet dat de vrijheid van onderwijs garandeert, moet óf afgeschaft óf uitgekleed worden.

Contactgegevens:
Stichting Civitas Christiana | Campagne Gezin in Gevaar
Kruisboog 31, 3905 TE Veenendaal
info@geziningevaar.nlBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL