Lichtspectrum heeft invloed op plagen en biologische bestrijders

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 14/07/2021 07:13
Mijten en insecten kunnen rood en verrood licht niet goed waarnemen. Je kunt daarom het gedrag beinvloeden met een aangepast lichtspectrum van LED-belichting. Zo parasiteren sluipwespen meer bladluizen bij een wit licht dan bij licht met een rood-blauw spectrum.

Rood licht heeft een positief effect op planten omdat ze dit licht efficiƫnt kunnen gebruiken voor hun fotosynthese. Daarnaast heeft het lichtspectrum ook invloed op de weerbaarheid van planten tegen aantastingen door ziekten en plagen. Maar insecten en mijten kunnen het rode en verrode deel van het spectrum niet waarnemen. Het lichtspectrum heeft invloed op hun gedrag.

Aangepast lichtspectrum

Bij toepassing van LED-belichting kun je het lichtspectrum aanpassen. De vraag is wat het effect is van extra groen of blauw licht in het spectrum op plaaginsecten, op natuurlijke vijanden of op de weerbaarheid van planten. Die vraag stond centraal in het onderzoeksproject 'Duurzame teeltsystemen met LEDs'. Vakblad Onder Glas bericht erover in een artikel.

Artikel over lichtspectrum, plagen en bestrijders
ga naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Lichtspectrum-heeft-invloed-op-plagen-en-biologische-bestrijders.htm


Onderzoeker Marjolein Kruidhof van Wageningen University & Research had in een eerder onderzoek gezien dat de sluipwesp Aphidius ervi bij wit licht (35% rood, 35% groen, 30% blauw) twee keer zoveel bladluizen parasiteerde dan bij licht met een rood-blauw spectrum (90% rood, 5% blauw, 5% groen). In dit onderzoek herhaalde ze de proef met twee sluipwespsoorten (Aphidius ervi en Aphidius colemani) bij wit licht en een aangepast spectrum met iets meer groen licht (85% rood, 5% blauw, 10% groen).

Plantweerbaarheid

Bij dit spectrum vond ze geen verschil tussen beide spectra. Het extra - voor sluipwespen waarneembare - groene licht blijkt in dit geval net voldoende om de luizen te kunnen parasiteren. In andere proeven bleek dat Orius-roofwantsen (Orius laevigatus) - ook een natuurlijke bestrijder - ook gevoelig te zijn voor deze lichtspectra, maar dat de spectra geen invloed hadden op de roofmijt Amblyseius swirskii.

Naast een direct invloed op de insecten zelf is er ook een indirect effect: op de weerbaarheid van de planten. Rood licht heeft dan een positief effect. Bij proeven met Californische trips op chrysanten werd duidelijk dat de plantweerbaarheid in vergelijking met wit licht verbeterde bij een spectrum met 58% rood, 20% groen en 12% blauw licht.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL