AFM, betere bescherming beleggers tegen risico’s van turbo’s.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 30/06/2021 09:21
Het aanbod van turbo’s aan Nederlandse retailbeleggers wordt aan banden gelegd. Met ingang van 1 oktober komt er een hefboombeperking, een verplichte risicowaarschuwing en een verbod op handelsbonussen. Daarmee wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) particuliere beleggers beter beschermen tegen de risico’s van turbo’s. Uit eerder onderzoek bleek dat een ruime meerderheid veel geld verliest. De beperkingen gelden vanaf 1 oktober 2021.

In het kort
Hefboomlimieten verminderen het financiële risico voor retailbeleggers
Een verplichte risicowaarschuwing helpt beleggers om een beter geïnformeerde keuze te maken
Een verbod op bonussen gaat perverse prikkels tegen om beleggers aan te zetten tot meer handel in turbo’s
Beperkingen gelden alleen voor het aanbieden van turbo’s in Nederland
Hefboomlimieten verminderen financieel risico
Turbo’s zijn hefboomproducten: beleggers speculeren op een koersdaling of -stijging van een onderliggende waarde, zoals een aandeel, index of valuta. De onderliggende waarde wordt voor een groot deel gefinancierd met geleend geld. Dat verhoogt het risico en kan ertoe leiden dat beleggers hun volledige inleg verliezen. Om dat risico te verminderen, kiest de AFM ervoor om hefboomlimieten toe te passen.

Verplichte risico-waarschuwing voor een beter geïnformeerde keuze
Turbo-aanbieders moeten hun informatie voorzien van een verplichte waarschuwing, waarin zij een standaard of ondernemingsspecifiek verliespercentage opnemen. Daarmee wil de AFM tegenwicht bieden aan de neiging van aanbieders om potentiële winsten te benadrukken en potentiële verliezen onder te belichten. Beleggers kunnen zo een beter geïnformeerde keuze maken.

Verbod op bonussen tegen perverse prikkels
Aanbieders mogen geen voordelen in welke vorm dan ook geven om beleggers over te halen om (meer) te handelen in turbo’s. Dergelijke bonussen leiden de aandacht af van het risicovolle karakter van turbo’s. Ook kunnen ze particuliere beleggers aantrekken die anders niet zouden kiezen voor turbo’s.

Beperkingen gelden alleen voor het aanbieden van turbo’s in Nederland
De beperkingen gelden voor het in Nederland aanbieden van turbo’s ongeacht de lidstaat waar de aanbieder gevestigd is en gaan op 1 oktober 2021 in. Hiermee krijgen aanbieders de tijd om de noodzakelijke aanpassingen te doen. De beperkingen gelden niet voor turbo’s die vanuit Nederland in andere lidstaten worden aangeboden.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 3177 7686 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Besluit beperking aan turbo's
Feedbackstatement van consultatie besluit
ESMA over productinterventiemaatregel tegen turbo's

reactie XEA.nl
Zal er dan toch eindelijk een begin gemaakt worden en de bezem er door gaat, in producten die niet op de markt thuis horen.
Te complex en "ondoorgrondelijk"! De makers weten alleen wat de gevaren zijn en wie de verdiensten binnenhalen.
Chapeau voor dit besluit.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL