Fraude teruggave dividend belasting, antwoord van de AFM. + reacties

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 20/12/2018 13:20
Met excuus voor enige vertraging mijnerzijds dank ik u voor uw onderstaande e-mail, die ik ontving in de inbox van de klachtencoordinator van de AFM.

Ter toelichting op de klachtenregeling uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldt het volgende. U kunt bij de AFM een klacht indienen over de wijze waarop de AFM of de personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de AFM zich in een bepaalde aangelegenheid jegens u of jegens een ander hebben gedragen. Algemene klachten over het beleid dan wel beleidsuitvoering in het algemeen vallen niet onder het bereik van de wettelijke regeling voor klachtrecht, nu zij geen betrekking hebben op een ‘bepaalde aangelegenheid’ als bedoeld in de wet.

Ik heb navraag gedaan bij onze afdeling consumentenvoorlichting, waar sinds 2005 behalve uw onderstaande e-mail van 19 oktober jl. vele berichten van u zijn ontvangen; er zijn tot op heden circa 80 berichten van u geregistreerd(*). Mijn collega’s zeggen dat zij ook op vele berichten van u hebben gereageerd en u hebben toegelicht wat de AFM wel, maar ook wat zij niet kan doen. Daarbij bent u bovendien gewezen op de voor toezichthouders geldende geheimhoudingsplicht, die maakt dat in de regel geen terugkoppeling kan worden gegeven over eventuele gevolgen die binnen ons toezicht zijn gegeven aan ontvangen signalen. Ik meen dat de afdeling consumentenvoorlichting hiermee zorgvuldig heeft gehandeld en kan mij voorstellen dat niet meer op elk bericht afzonderlijk wordt gereageerd als daarin niets nieuws is vermeld. Wél lijkt mij zinnig dat met u te communiceren – en dat doe ik dan bij deze.

Overigens merk ik op dat uw bezwaren zien op een wettelijke aangelegenheid. U pleit voor een herinvoering van het toebedelen van nummers aan digitale aandelen en aan coupons en dividendbewijzen. Individualiseerbaarheid van aandelen is lang verlaten in het wettelijk systeem en daaraan kan en wil de AFM niets veranderen. Het gaat hier in ieder geval niet om een jegens u verrichte gedraging van de AFM in een bepaalde aangelegenheid, waardoor over dit onderwerp niet bij de AFM kan worden geklaagd.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
C.M.I. (Céline) van A. de B.
Jurist
Juridische Zaken

Wij zullen hierop niet reageren, dat wordt dan 81. Wat is het doel om beleggers (lees particulieren vooral) te beschermen dan???
De controle zal simpel & eenvoudig zijn en zal ten goede komen van alle partijen, de particulier, de controleurs en ook de "Betrouwbaarheid van de Effectenkredietinstellingen". Het afschaffen van de fysieke aandelen en de invoering van digitale aandelen heeft dus op de EERLIJKHEID, BETROUWBAARHEID & TRANSPARANTIE een DUIDELIJK NEGATIEVE invloed.
Begrijpen wij dat niet of zouden Toezichthouders zich toch eens achter de oren moeten krabbelen?

Zien wij dit verkeerd? Laat 't ons weten.
(*)
Het aantal berichten wordt dus wel in HET SYSTEEM opgenomen en schijnbaar allen verwezen naar de "geheimhoudingplicht", wat een verschil met Canada de IIROC. DAARVAN krijgen wij WEL duidelijkheid & uitleg over de feiten die wij aankaarten!

Wat kunnen wij nog doen? Strijden? Of...!

hier ons verzoek
To: Autoriteit Financiële Markten
Cc: J.S.@minez.nl *zie onderaan

Geachte AFM 19 okt. 2018

Er is maar 1 manier om de handel (Effecten) schoner te krijgen en wel voor zeker 80%.

Dat is door herinvoering van de nummers aan digitale aandelen en ook zo aan de coupons & dividendbewijzen.

Ik (als gepensioneerd bankmedewerker) weet nog uit het “verre” verleden dat ik aan de balie aangeboden aandelen, coupons, dividendbewijzen naar de Centrale bank/Hoofdkantoor moest opsturen voor depot name e/o verzilvering, dan ging ik als volgt te werk.

Ik nam de betreffende aangeboden stukken mee achter de schrijfmachine en vulde de betreffende “juiste” formulieren in.

De naam van de aandelen/obligaties, de NUMMERS en de bijbehorende couponbladen en dividendbewijsbladen OOK met nummers werden ingevuld en de persoon die de stukken aangeboden had (Lees altijd te achterhalen wie er achter zat). Bij fraude altijd een NAAM!

Die werden aangetekend opgestuurd maar de Centrale bank (Raiffeisenbank te Utrecht) e/o Hoofdkantoor NMB(nu ING), NCB, beiden te Amsterdam

Zo konden de aandelen en andere zaken herkend worden aan de nummers en kopie stukken die er aan de verzending ten grondslag lagen.

Bij afrekening van de opgestuurde stukken, die vond later plaats, als betalend kantoor kreeg ik de obligaties en rekende dan met de Centrale bank af, t.w. debet mijn cliënt en credit de Centrale bank rekening. De verkregen obligaties checkte ik af, met de openstaande (nog ) nummers af en zo was er geen speld tussen te krijgen en mijn cliënt kreeg de debitering op diens rekening.

Waarom bent U zo tegen de herinvoering van nummers aan de digitale nummers aan aandelen/obligaties en bijbehorende coupons/dividendbewijzen met nummers!!

Geen fraude met dividendbewijzen(ook terugvordering) etc. en zeker voor 80% een schonere handel.

Met vriendelijke groet

reactie
Wordt het probleem dan serieus genomen?
Het antwoord zegt van niet, U moet niet bij ons zijn, maar wij zullen U opmerking doorsturen naar... ? Geen door verwijzing! Jammer. Dit grote probleem moet toch onder IEMANDS verantwoording liggen/vallen en dan moet daar adequaat op gereageerd worden, met verwijzing naar de oplosser(s). Het gaat toch om miljarden aan GELD!

21 dec. 2018
reactie van 1 lezer
Wat betreft de reactie van de AFM, het is duidelijk dat deze organisatie die zogenaamd 'toezicht' houdt haar verantwoordelijkheid niet neemt en het gerommel met niet-bestaande aandelen toestaat in het belang van grote partijen.

28 dec. 2018
Goedendag redactie,
Allereerst de beste wensen voor 2019 en lees uw berichten iedere dag,
Dat er geknoeid wordt is wel heel duidelijk.
Zoals u meerdere malen schreef, waarom die beurs zo lang open.
In de 5 spookminuten wordt alles toch geregeld.
Ik zie uitslagen van wel meer als 1 Euro in Corbion in die 5 minuten.
Die AFM is een wassen neus, de antwoorden die U krijgt zijn beschamend.
De aandelen een nummer geven is simpel, maar dan kan je niet knoeien.
Hieronder een screenshot Corbion, de koers terugzetten met 1 aandeel,
De schaamte is alle grenzen voorbij.


De AFM
Privacy. Volg ons op Facebook, LinkedIn, Twitter en/of via RSS

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. "En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken".

Als je DAARVOOR staat, zet je dan DAAR ook voor in! Duidelijke & eerlijke manier, maar als je ziet dat dat geblokkeerd worden door zogenaamde wettelijke dwalingen, zet je dan in om die DWALINGEN te gaan helen!!
DAARONDER VALT ook de herinvoering van nummers aan de digitale aandelen, coupons & dividendbewijzen.
DAN pas kun je spreken als Toezichthouders dat je je ervoor in zet de handel duidelijker & eerlijker te maken.
MAAR is de PASSIE er wel voor dat duidelijker & eerlijker maken van de handel?

Vraag & aanbod zorgen al jaren lang niet meer voor normaal aanzien in prijzen van aandelen. Met Nepaandelen en HFT(Systeemhandel) worden prijzen GESTUURD. De AFM verschuild zich achter een wettelijk geheel, handel in fysieke aandelen zijn schijnbaar wettelijk verboden, MAAR nummers aan digitale aandelen is niet verboden. De "AFM heeft de MACHT DAARVOOR te kunnen zorgen", maar verzaakt dat te doen.
De AFM mist de PASSIE om het vak weer schoner te maken.


*
Uw ongelezen bericht

Aan: Sluiter, drs. J.J.H. (Judith)
Onderwerp: dividend fraude
Verzonden: vrijdag 21 december 2018 09:23:51 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen

is verwijderd op dinsdag 15 januari 2019 09:43:23 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Geacht Min. van Economische Zaken d.d. 15 januari 2018

Ik wil dit onder Uw aandacht brengen als oud bankier.

Er is maar 1 manier om de handel (Effecten) schoner te krijgen en wel voor zeker 80%.
Dat is door herinvoering van de nummers aan digitale aandelen en ook zo aan de coupons & dividendbewijzen.
Ik (als gepensioneerd bankmedewerker) weet nog uit het “verre” verleden dat ik aan de balie aangeboden aandelen, coupons, dividendbewijzen naar de Centrale bank/Hoofdkantoor moest opsturen voor depotname e/o verzilvering, dan ging ik als volgt te werk.
Ik nam de betreffende aangeboden stukken mee achter de schrijfmachine en vulde de betreffende “juiste” formulieren in.
De naam van de aandelen/obligaties, de NUMMERS en de bijbehorende couponbladen en dividendbewijsbladen OOK met nummers werden ingevuld en de persoon die de stukken aangeboden had (Lees altijd te achterhalen wie er achter zat). Bij fraude altijd een NAAM!

Die werden aangetekend opgestuurd maar de Centrale bank (Raiffeisenbank te Utrecht) e/o Hoofdkantoor NMB(nu ING), NCB, beiden te Amsterdam

Zo konden de aandelen en andere zaken herkend worden aan de nummers en kopie stukken die er aan de verzending ten grondslag lagen.

Bij afrekening van de opgestuurde stukken, die vond later plaats, als betalend kantoor kreeg ik de obligaties en rekende dan met de Centrale bank af, t.w. debet mijn cliënt en credit de Centrale bank rekening. De verkregen obligaties checkte ik af, met de openstaande (nog ) nummers af en zo was er geen speld tussen te krijgen en mijn cliënt kreeg de debitering op diens rekening.

Waarom bent U(lees toezichthouders) zo tegen de herinvoering van nummers aan de digitale nummers aan aandelen/obligaties en bijbehorende coupons/dividendbewijzen met nummers!!

Geen fraude met dividendbewijzen(ook terugvordering) etc. en zeker voor 80% een schonere handel. Het gaat wel om fraude van miljarden.

Met vriendelijke groet

Ontvangen 16 januari 2019
Bericht van het Ministerie van Economische Zaken.
Uw ongelezen bericht
Aan: S., drs. J.J.H. (Judith) Economische Zaken
Onderwerp: dividend fraude
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 13:45:26 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
is verwijderd op woensdag 16 januari 2019 12:29:27 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

reactie XEA.nl
Dit begrijpen wij niet of zal 't een andere reden hebben?
Wil je fraude bestrijden en dan stoot je je neus. De belasting betalers zullen het gelag moeten betalen. DE OPLOSSING willen ze niet weten en als 't niet onder hun verantwoording valt, BIJ wie dan? Dat hadden wij bij hen graag gehoord. Jammer dat de Wijlen Mr.Drs. H. (Harrie) Langman er niet meer is, die had als goede kennis van ons, zeker voor ons in de bres gesprongen.

Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL