KLM jaarcijfers 2017 laten record resultaat zien

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 21/02/2018 07:14
De resultaten van 2017 laten zien dat we op de goede weg zijn. Dankzij de inzet van alle KLM’ers en het vertrouwen van onze klanten en partners is nog niet eerder in de KLM-geschiedenis zo’n goed operationeel resultaat bereikt. KLM heeft over 2017 een record operationeel resultaat (COI) van €910 miljoen bereikt. Zeker als we ook kijken naar de verbetering van onze operationele marge van 6,9% naar 8,8%. De verbetering van €229 miljoen wordt voor een groot deel gedreven door hogere inkomsten per eenheid, vooral veroorzaakt door een gunstige marktontwikkeling. Ook onze medewerkers profiteren mee van deze resultaatverbetering, omdat hierdoor de winstuitkering nog hoger uitvalt dan vorig jaar. De 2017 resultaten laten zien dat de uitvoering van onze, eind 2014 ingezette, KLM strategie van kosten besparen enerzijds en investeren anderzijds, werkt. Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. We zijn heel hard op de goede weg, ons huis staat, maar onze concurrenten bouwen wolkenkrabbers. Daarom is het noodzakelijk dat we blijven groeien en investeren, zodat we zélf het spel (mede) kunnen bepalen.

Pieter Elbers - President-directeur KLM

zie meer op
https://nieuws.klm.com/klm-jaarcijfers-2017-laten-record-resultaat-zien/

reactie XEA.nl
Wij zullen vandaag gaan bellen welk dividend de aandeelhouders KLM ontvangen.
Als dat ons bekent is zullen wij dit hier plaatsen.

media,
MSTELVEEN - Luchtvaartmaatschappij KLM verdeelt een recordbedrag van 170 miljoen euro voor de winstdeling met de werknemers. Het is het derde jaar op rij dat KLM'ers meedelen in de winst. lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/1698757/recordbedrag-bij-winstdeling-personeel-klm

De personen die er van weten zijn morgen aanwezig en wij worden daarover gebeld

KLM antwoord op de dividend vraag 2017
Hartelijk dank voor uw felicitaties met de door KLM en Air France behaalde resultaten over 2017.
Het KLM Annual Report 2017 en de bestemming van de winst over boekjaar 2017 worden uitgebreid besproken op de daarvoor bestemde plaats, de jaarlijkse KLM Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die plaatsvindt op donderdag 26 april 2018, te Amstelveen. Zoals gebruikelijk publiceert KLM de agenda voor die vergadering drie weken vóór die datum in NRC Handelsblad. Daarin staat ook de – u inmiddels welbekende – te volgen procedure voor aanmelding om de vergadering te kunnen bijwonen.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL