Groothandelsgebouw. 2017: Hogere huuropbrengsten en hogere bezetting, waardestijging vastgoed

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 17/02/2018 07:48
- Huuropbrengsten van € 13,0 naar € 13,5 miljoen (3,3%)
- Bezettingsgraad van 80,3% naar 84,9%
- Direct resultaat van € 5.537.000,- naar € 5.246.000,-
- Direct resultaat per aandeel van € 3,65 naar € 3,38
- Waardestijging vastgoed: € 11,95 miljoen (7,2%)
- Dividendvoorstel € 1,75 over het boekjaar 2017

Het resultaat na belastingen bedroeg over 2017 € 12.174.000,- tegen € 7.321.000,- over 2016. Per aandeel bedraagt het resultaat na belastingen over 2017 € 7,84 (2016: € 4,82).

De stijging van de huuropbrengsten in 2017 is het gevolg van de gestegen bezettingsgraad en fractioneel hogere parkeeropbrengsten. In 2017 waren er incidentele huurbaten ad € 130.000,- (2016: € 419.000,-). Zonder deze bijzondere huurbaten was er sprake van een stijging van de huuropbrengsten met 5,7%.

Het direct exploitatieresultaat over 2017 daalde met 5,3% van € 5.537.000,- over 2016 naar € 5.246.000,-. Het direct exploitatieresultaat per aandeel over 2017 bedraagt € 3,38 (2016: € 3,65).

Het indirect exploitatieresultaat over 2017 bedroeg € 6.928.000,- tegen € 1.784.000,- over 2016. De getaxeerde waarde van het vastgoed steeg in 2017 met € 11.950.000,- (+ 7,2%). Per aandeel bedraagt het indirect resultaat over 2017 € 4,46 tegen € 1,17 over 2016.

De intrinsieke waarde per aandeel bedroeg op 31 december 2017 € 60,21 tegen € 54,05 op 31 december 2016, hetgeen een stijging betekent van 11,4%. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat het aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar is toegenomen met 34.275 stuks (+ 2,3%).

De vennootschap stelt voor over het boekjaar 2017 een dividend van € 1,75 per aandeel (2016: € 1,55) uit te keren, naar keuze volledig in contanten of volledig in aandelen ten laste van de fiscaal erkende agioreserve.

De vennootschap had in 2017 het doel om de bezettingsgraad te laten stijgen en het gebouw te herpositioneren als een nog aantrekkelijker vestigingsplaats van bedrijven. Met de gestegen bezettingsgraad naar bijna 85% en de uitbreiding van zowel Kleinhandel als CIC is de vennootschap daar in geslaagd.

Op basis van de huidige vooruitzichten kan worden verwacht - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - dat in 2018 de huuropbrengsten tenminste licht zullen stijgen en de bezetting van het gebouw eveneens verder zal groeien.

zie en lees meer op
http://ghg.nl/media/195552/180216-persbericht-jaarcijfers-2017.pdf

sommige delen zijn niet over te nemen.(excuus).Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL