Cosun in 2017: hoger resultaat, betere bietenprijs

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 08/02/2018 11:21
Royal Cosun realiseerde in 2017 een hogere omzet en hoger resultaat dan in 2016. Alle bedrijven in de Cosun-portfolio hebben aan het concernresultaat bijgedragen.
De toename ten opzichte van 2016 komt vooral van Suiker Unie dat kon profiteren van hogere suikerprijzen in de eerste helft van het boekjaar.
De coöperatie betaalt voor in campagne 2017 geleverde quotumbieten van gemiddelde kwaliteit een prijs van € 45,62 per ton (2016: € 44,15 per ton). De hoeveelheid bieten waarvoor deze prijs geldt, nam toe tot 6,8 miljoen (2016: 5,0 miljoen ton).

Voorlopige resultaten 2017
De geconsolideerde omzet kwam met € 2.112 miljoen hoger uit dan in 2016 (€ 1.988 miljoen), een stijging van ruim 6%. De belangrijkste factor was de hogere omzet van Suiker Unie door hogere volumes en gemiddeld hogere prijzen. De resultaten van de overige activiteiten zijn per saldo iets gestegen in vergelijking met 2016. Het bedrijfsresultaat steeg tot € 108 miljoen (2016: € 77 miljoen). Het nettoresultaat komt hoger uit op € 75 miljoen (2016: € 56 miljoen), een stijging van 34%.

Suiker Unie laat over 2017 een beter resultaat zien in vergelijking met het voorafgaande jaar. De gemiddelde suikerprijs lag op een hoger niveau en ook de afzet was hoger. In de eerste helft van 2017 kon worden geprofiteerd van hogere prijzen uit contracten die in 2016 waren afgesloten, en van gunstige exportcondities. In de laatste maanden van het jaar daalden de prijzen fors tot een historisch laag niveau onder invloed van de lage prijzen op de wereldmarkt en de grote suikerproductie in de EU. De gevolgen daarvan laten zich pas in het boekjaar 2018 voelen.
De bietenoogst 2017 is op een recordniveau uitgekomen. Nooit eerder hebben de twee Nederlandse suikerfabrieken meer dan 8 miljoen ton bieten verwerkt. De campagne zal op 10 februari worden afgerond in Nederland. Suiker Unie’s Duitse suikerfabriek heeft een uitstekende bietencampagne gedraaid die is geëindigd op 10 januari 2018. Suiker Unie werkt door aan verdere versterking van de marktpositie binnen en buiten Europa, mede met het oog op het wegvallen van de EU-suikerquotering per oktober 2017.

Aviko heeft het in 2017 opnieuw uitstekend gedaan. De onderneming heeft goed kunnen inspelen op de gunstige omstandigheden op de afzetmarkten voor bevroren aardappelproducten en kon over voldoende grondstof beschikken om aan die vraag te voldoen. Daarnaast is een betere marktpositie verworven met producten met hogere toegevoegde waarde. Het kostenbesparingsprogramma dat in 2016 in gang is gezet, werpt vruchten af waardoor de bedrijfskosten structureel lager zijn geworden.
De granulaat- en vlokkenactiviteit - Aviko Rixona - heeft een enigszins lager resultaat laten zien dan in 2016, vooral door tegenvallers in de Aziatische markt. Desondanks zien we groeimogelijkheden in deze activiteit, zowel binnen Europa als in China.
Aviko is bezig met een meerjarig programma om de productiecapaciteit uit te breiden en heeft in 2017 fors geïnvesteerd in Nederland, Duitsland, België en China.

Sensus laat een lager resultaat zien over 2017 ten opzichte van het voorgaande jaar. De productiekosten bleven relatief laag maar de verkoopprijzen stonden onder druk, vooral in de V.S. Ook liep daar de afzet terug terwijl die in de Europese markt juist is toegenomen. De cichoreicampagne 2017 is goed verlopen, met bovengemiddelde wortelopbrengsten maar een iets lager inulinegehalte dan in 2016.

SVZ boekte in 2017 een iets lager resultaat in vergelijking met 2016. De groei in het volume is teniet gedaan door de gemiddeld lagere verkoopprijzen. Vooral in Europa is sprake van een toenemende druk op de verkoopprijzen. Het operationele resultaat van SVZ USA is verbeterd ten opzichte van 2016. Klanten in het Verre Oosten vragen steeds meer om natuurlijke groente- en fruitproducten, een kans voor SVZ in deze regio.

Duynie heeft een prima jaar achter de rug en boekte een flink hoger resultaat dan in 2016. Vooral de veevoeractiviteit en het onderdeel dat ingrediënten voor huisdiervoeding maakt, presteerden goed. De zetmeelactiviteit Novidon en het onderdeel dat levert aan biovergisters – AgriBioSource – boekten een resultaat dat vergelijkbaar is met dat over het voorafgaande jaar.

Directievoorzitter Albert Markusse: “We zijn trots op het resultaat over 2017 en de bijdrage die we daarmee leveren aan de akkerbouwsector in Nederland. De suikerprijzen zijn volatiel en momenteel historisch laag. Dit zet het te verwachten resultaat over 2018 onder druk. Ondanks dit vooruitzicht zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Cosun beschikt over een robuust suikerbedrijf plus een stevige pijler in de vorm van de andere activiteiten die samen de basis vormen voor verdere groei.”

Innovatie
Cosun investeert doorlopend in het versterken van de innovatieve capaciteit binnen het concern. In de zomer van 2017 is het nieuwe Cosun innovation center in Nieuw Prinsenland vlakbij Dinteloord in gebruik genomen. De medewerkers van Cosun R&D hebben er hun intrek genomen en begin 2018 is ook het IRS naar deze locatie verhuisd. De R&D-professionals van de Cosun-bedrijven die werken aan product- en procesvernieuwing, kunnen gebruikmaken van de uitstekende faciliteiten zoals diverse laboratoria, proefkeukens en de pilothal.

Bietenprijs 2017
De bietenprijs is opgebouwd uit de Cosun basisprijs, de ledentoeslag en suikergehalte- en overige verrekeningen. Voor in campagne 2017 geleverde bieten is een prijs van € 45,62 per ton (2016: € 44,15) vastgesteld, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte.

In seizoen 2017 is in Nederland een opbrengst van 15,5 ton suiker per hectare behaald. Dat is een record. In de campagne die in Nederland zo’n 150 dagen duurde, is in totaal ruim 1,3 miljoen ton suiker uit bieten geproduceerd. De gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler is in 2017 uitgekomen op € 4.007 (2016: € 3.317).

Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun: “Niet alleen de quotumbietenprijs is hoger dan in 2016, ook de hoeveelheid bieten waarover die prijs wordt betaald, is groter. We mogen dan ook spreken van een prima bietenjaar 2017. De ontwikkelingen op de internationale suikermarkt stemmen momenteel niet heel optimistisch. We moeten leren leven met meer prijsschommelingen dan voorheen en onze kostprijs laag houden. En waar mogelijk anticiperen op de vraag naar suiker vanuit de markt. De coöperatie kan het aan.”

Onderstaande tabel geeft een raming van de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2017 in vergelijking met die over 2016* (tussen haakjes):
Bieten verwerkt [in ton] 8.043.000 (5.577.000)
Suikergehalte bieten [in %] 16,6 (17,1)
Winbaarheid [index] 90,9 (90,9)
Totale suikerproductie [in ton] 1.329.000 (934.000)

*In campagne 2016 werd daarnaast nog een kleine 200.000 ton rietsuiker verwerkt. Dit is in 2017 vervangen door eigen bietsuiker.

In april publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2017 op de website www.cosun-jaarverslag.nlBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL