FrieslandCampina garantieprijs december 2017 41,50 euro

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 28/11/2017 11:10
De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk voor december 2017 bedraagt 41,50 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs daalt daarmee met 0,25 euro ten opzichte van november (41,75 euro).

Biologische garantieprijs december 2017 51,75 euro

In de garantieprijs van december is een correctie verwerkt van 0,92 euro van te laag ingeschatte melkprijzen van een aantal van de referentiebedrijven in de afgelopen maanden. De daling van de garantieprijs wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere verwachte melkprijzen van referentiebedrijven in december. De neerwaartse trend van de notering van zuivelproducten, met name kaas en boter, zet door als gevolg van een toenemend melkaanbod.

In december bedraagt de eiwitwaarde 677,44 euro, de vetwaarde 338,72 euro en de lactosewaarde 67,74 euro per 100 kilo.

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. Vanaf 2017 gelden de bedragen bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis (was in eerdere jaren 600.000 kilo). Met ingang van 2017 zijn de kwantumtoeslag en de seizoensregeling vervallen.

zie & lees verder op
https://www.frieslandcampina.com/nl/#/nieuws/garantieprijs-december-2017-4150-euro/

+


Sturen op fosfaat eenvoudiger met nieuwe FosfaatPlanner27 november 2017
.
.

CRV lanceert de FosfaatPlanner, een sturingsinstrument dat in samenwerking met FrieslandCampina is ontwikkeld. De FosfaatPlanner brengt de fosfaatsituatie van een melkveebedrijf voor de komende twaalf maanden in beeld. Daardoor kunnen melkveehouders, binnen de gestelde grenzen, de fosfaatproductie plannen.

Vanaf 1 januari 2018 heeft ieder melkveebedrijf te maken met het stelsel van fosfaatrechten. Elk melkveebedrijf staat dan voor de uitdaging om op jaarbasis de melkveestapel en de totale melkproductie per koe af te stemmen op de fosfaatproductieruimte. De FosfaatPlanner biedt melkveehouders doorlopend inzicht in de gevolgen die het stelsel van fosfaatrechten heeft voor het melkveebedrijf.

Fosfaatproductie niet constant

Melkveehouders hebben gedurende het jaar te maken met een aantal factoren die de fosfaatproductie kunnen beïnvloeden. De belangrijkste factoren zijn de omvang van de melkveestapel inclusief jongvee en de melkproductie per koe. De FosfaatPlanner houdt hier rekening mee en laat twaalf maanden vooruit zien hoe de fosfaatproductie per maand eruit gaat zien. Melkveehouders kunnen daarbij aflezen of er sprake is van een te verwachten overschrijding of onderschrijding van de jaarlijkse fosfaatproductieruimte.

FosfaatPlanner vooraf ingevuld

De FosfaatPlanner maakt onder meer gebruik van dieraantallen, melkproductie- en vruchtbaarheidsgegevens én de door de veehouder verwachte aan- en afvoer van dieren. In het nieuwe rekenmodel wordt deze informatie vooraf ingevuld en gedurende het jaar aangepast. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van rekenmodellen die al in omloop zijn, waarbij deze informatie handmatig moet worden ingevoerd.

Beschikbaarheid

Melkveehouders kunnen via www.fosfaatplanner.nl per direct toegang krijgen tot de FosfaatPlanner. Gebruikers van CRV Mineraal treffen op het dashboard van CRV Mineraal een knop aan waarmee zij toegang krijgen. Om het gebruik van het systeem te stimuleren, neemt FrieslandCampina voor het eerste jaar de kosten voor haar leden op zich, waardoor deze veehouders in 2018 de FosfaatPlanner kostenloos kunnen gebruiken.

Vóór 2018

Het gebruik van de FosfaatPlanner is op vrijwillige basis. De data is vertrouwelijk en wordt niet op individueel bedrijfsniveau gedeeld met FrieslandCampina of derden (*). FrieslandCampina en CRV zijn verheugd dat het gelukt is om de FosfaatPlanner vóór 2018 beschikbaar te krijgen voor de melkveehouders.

(*) In verband met de wet Bescherming Persoonsgegevens vindt er tussen FrieslandCampina en CRV geen uitwisseling van persoons- en/of bedrijfsgegevens plaats.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL