QURIUS RAPPORTEERT POSITIEVE EBIT OVER H1 2009 MAAR BLIJFT VOORZICHTIG MET BETREKKING TOT HET TWEEDE HALF JAAR

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 23/07/2009 07:42
(in EUR x 1,000) H1 2009 H1 2008 % verandering
Omzet 63.623 66.717 -5%
EBIT 1.558 3.500 -55%
Resultaat na belasting 39 1.687 -98%
Resultaat per aandeel (in EUR) 0,00 0,02 -100%
23 juli 2009 - In het eerste half jaar van 2009 daalt de omzet met EUR 3,1 miljoen naar EUR 63,6 miljoen, vergeleken met H1 2008. In H1 2009 is met betrekking tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief reorganisatiekosten een EBIT van EUR 2,2 miljoen behaald (2008: EUR 3,6 miljoen). Inclusief de reorganisatiekosten bedraagt de EBIT van de voortgezette bedrijfsactiviteiten EUR 1,6 miljoen (2008: EUR 3,5 miljoen). Het netto resultaat met betrekking tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten van H1 2009 bedraagt EUR 0,6 miljoen (2008: EUR 2,0 miljoen), het nettoresultaat inclusief de beëindigde bedrijfsactiviteiten was break even (2009: EUR 39.000 ; 2008: EUR 1,7 miljoen).

Fred Hermans, CEO: "Qurius heeft relatief goed gepresteerd in de eerste zes maanden van 2009, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. De resultaten van onze Nederlandse operaties zijn bevredigend en de omzet van onze Duitse operaties overtreffen het niveau van 2008. Echter, algemeen genomen is ons omzetniveau duidelijk negatief beïnvloed door de recessie. Ten gevolge hiervan hebben we in de gehele groep verdere maatregelen met betrekking tot kostenreductie genomen, inclusief het aanpassen van onze organisatiestructuur aan de veranderende markt omstandigheden in sommige landen. Dit heeft geresulteerd in het verlagen in de kosten van de subcontractors en waar mogelijk en praktisch haalbaar in de personeelsbezetting. Met betrekking tot de operaties in Zweden en Denemarken is besloten de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. Het volledige effect van onze reorganisatiemaatregelen zal naar verwachting zichtbaar worden in de tweede helft van het jaar 2009, daar wij een verdere reductie onze kostenstructuur verwachten. We blijven echter erg behoedzaam met betrekking tot de omzetontwikkeling in het tweede half jaar."

In het tweede kwartaal van 2009 rapporteert Qurius met betrekking tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten een licentie omzet van EUR 3,9 miljoen (2008: EUR 5,4 miljoen) en een services omzet van EUR 19,4 miljoen (2008: EUR 20,0 miljoen). De Duitse operaties continueren hun goede prestaties in het tweede kwartaal en hebben in H1 2009 10% meer omzet gegenereerd ten opzichte van H1 2008. De effecten van maatregelen tot kostenreductie in Duitsland zullen zichtbaar worden in het tweede half jaar van 2009 en verder.


De Nederlandse operaties zijn in H1 2009 in staat geweest om het omzetniveau van H1 2008 te benaderen, terwijl tevens in H1 2009 de effecten van de reorganisatiemaatregelen zichtbaar zijn geworden in de lagere personeelskosten en de hogere bezettingsgraad. In Spanje wordt het niveau van de service omzet 2008 consistent overtroffen. Echter, de licentie omzet in het tweede kwartaal 2009 is beduidend lager dan in 2008. De effecten van de reorganisatie maatregelen in Spanje zullen naar verwachting zichtbaar worden in het tweede half jaar van 2009.

Vooruitzichten
Qurius richt zich volledig op het verder verstevigen van haar winstgevendheid. De rigoureuze reorganisatiemaatregelen die in het eerste half jaar in de gehele groep zijn genomen hebben geleid tot een reductie van het actuele kostenniveau, welke naar verwachting verder zichtbaar zullen worden in het tweede half jaar van 2009. Dit zal de operaties in staat stellen om de winstgevendheid te verbeteren. Echter, Qurius verwacht geen verbetering van de marktomstandigheden in het tweede half jaar van 2009. De verkoop van nieuwe software licenties zal derhalve naar verwachting niet het gewenste niveau bereiken in 2009.

Bovendien, als gevolg van het reguliere seizoenspatroon in de service omzet, verwacht Qurius geen positieve EBIT te kunnen genereren in Q3. Afhankelijk van de marktontwikkelingen in het tweede half jaar 2009 kunnen er wellicht meer reorganisatiemaatregelen noodzakelijk worden. Te midden van het huidige economische klimaat, zal Qurius het verlagen van de kosten voortzetten. Qurius verwacht een positieve EBIT te genereren in het vierde kwartaal, maar blijft voorzichtig met betrekking tot de totale EBIT van het tweede half jaar 2009. Qurius zal de acties omtrent het verbeteren van de kasstromen via actief werkkapitaabeheer voortzetten. Bovendien zal Qurius haar concurrentiepositie verder verbeteren door het versterken van haar verticale marktsegementatie en het verhogen van het concurrentievermogen van onze oplossingen.

Multiplus (Noorwegen)
Voorts maakt Qurius bekend dat zij exclusieve onderhandelingen voert met een niet nader genoemde potentiële koper inzake een eventuele verkoop van Multiplus, de niet op Microsoft Dynamics gebaseerde dochter welke specifiek gericht is op maritieme ERP-oplossingen. Indien deze onderhandelingen resulteren in een definitieve overeenkomst, zal de afwikkeling van de transactie naar verwachting in het tweede half jaar 2009 plaats vinden.

Reactie XEA.nl
Qurius laat zien dat het erbst is en werkt aan een behouden terugkeer naar stabiele cijfers, met winst.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL