Qurius, TOP LINE GROEI MAAR GOODWILL IMPAIRMENTLASTEN EN EENMALIGE REORGANISATIEKOSTEN VEROORZAKEN AANZIENLIJK VERLIES

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 12/03/2009 07:42
Financiële highlights
(in EUR x 1,000) 2008 2007[i]
Omzet 143.888 114.758
EBIT (excl. reorganisatiekosten en impairmentlasten) 1.937 4.729
Eenmalige reorganisatiekosten -1.430 0
Impairmentlasten -19.004 0
EBIT -18.497 4.729

Ontwikkelingen 2008
Omzetstijging in 2008 met 25,4% naar EUR 143,9 miljoen (2007: EUR 114,8 miljoen).
Lichte daling licentieomzet met 4,4% naar EUR 18,8 miljoen (2007: EUR 19,7 miljoen).
Sterke groei in onderhoud en services naar EUR 113,8 miljoen (2007: EUR 86,7 miljoen).
Brutomarge gestegen naar EUR 98,9 miljoen (2007: EUR 81,7 miljoen).
EBIT (excl. reorganisatiekosten en impairmentlasten) over 2008 bedraagt EUR 1,9 miljoen oftewel 1,3% van de omzet (2007: EUR 4,3 miljoen of 4,3%). Dit EBIT bedrag is exclusief kosten nodig voor de reorganisatie van Duitsland, Spanje, Zweden en het hoofdkantoor, en is exclusief bijzondere waardeverminderingen zoals goodwill impairments.
Veranderende economische omstandigheden en lagere inkomsten dan verwacht hebben geresulteerd in een afschrijving op goodwill van EUR 19,0 miljoen, wegens waardevermindering van een aantal ondernemingen die in 2005, 2006 en 2007 zijn aangekocht.
Inclusief bijzondere posten en eenmalige reorganisatiekosten rapporteert Qurius een netto verlies van EUR 22,5 miljoen over 2008 (nettowinst 2007: EUR 2,9 miljoen)
De netto schuldpositie op 31 december 2008 bedraagt EUR 17,9 miljoen. Als gevolg van de EBIT ontwikkeling zijn een aantal van de op dit moment geldende financiële covenanten van de kredietfaciliteit overschreden. Qurius en NIBC werken constructief samen aan het herstructureren van de huidige faciliteit.
Ontwikkelingen vierde kwartaal 2008
In het vierde kwartaal van 2008 neemt de omzet toe met 3,9% naar EUR 37,7 miljoen (2007: EUR 36,3 miljoen).
Toegevoegde waarde bedraagt EUR 24,0 miljoen (2007: EUR 26,9 miljoen).
De operationele kosten bedragen EUR 23,6 miljoen (2007: EUR 22,7 miljoen).
EBIT (excl. reorganisatiekosten en impairmentlasten) bedraagt in Q4 EUR 0,4 miljoen (2007: EUR 3,3 miljoen)
Vooruitblik 2009
Turbulente economische omstandigheden maken het zeer moeilijk de marktontwikkelingen te voorspellen.
We zien een nog steeds aanwezige vraag naar onze ERP oplossingen gebaseerd op de Microsoft Dynamics suite. Door het kostenbesparingspotentieel van onze oplossingen inzichtelijk te maken, helpen we klanten om kosten terug te dringen in de huidige uitdagende economische omstandigheden.
De groeiende klantfocus op 'total cost of ownership', 'return on investment' en terugverdientijd past uitstekend bij onze positionering en bij ons verkoop- en leveringsmodel.
Recente nieuwe opdrachten van onder meer BDO International, Zorggroep Noord- en Midden-Limburg, IBN-Group, Chiesi (Spanje) en Istobal SA (Spanje) illustreren onze sterke marktpositie.
Onze spreiding in de markt, zowel geografisch als onze verticalisatie, matigt het effect van de terugloop in vraag, veroorzaakt door markten die aangetast zijn door de recessie.
De reorganisatiemaatregelen die in 2008 in een aantal van onze landenoperaties getroffen zijn, hebben een sterkere basis voor de toekomst gecreëerd. We zien dit met name tot verbetering leiden in de Spaanse en Duitse vestigingen.
We verwachten een positieve EBIT in het eerste kwartaal van 2009.
Fred Hermans, CEO, over de ontwikkelingen in 2008 en 2009
"In 2008 heeft Qurius de acquisities van 2006 en 2007 volledig opgenomen en zagen we onze topline omzet groeien naar EUR 144 miljoen. The integratie van de geacquireerde bedrijven vereiste aanzienlijke management aandacht. Ondanks een feitelijk nettoverlies over 2008, is de basis van onze operaties cash positief. Het netto resultaat heeft geleden onder de impairmentlasten en eenmalige reorganisatiekosten. We menen dat we in Spanje en Duitsland de juiste correctieve acties hebben genomen en dat we zo in deze landen een sterkere basis voor de toekomst hebben gelegd. In de huidige economische neergang, zullen bedrijven IT oplossingen zoeken die helpen hun efficiëntie te verbeteren waardoor ze kosten kunnen besparen. Dit is exact wat Qurius zijn klanten biedt. Daarnaast biedt onze sterke installed klantenbase ons veel kansen. Vanzelfsprekend blijft de economische verwachting onzeker voor zowel onze klanten als voor ons. Het management zal snel reageren, mochten verdere maatregelen nodig blijken."
Omzetontwikkeling vierde kwartaal 2008
In het vierde kwartaal rapporteert Qurius een omzet van EUR 37,7 miljoen (2007: EUR 36,3 miljoen). In de loop van het vierde kwartaal zagen we bij onze klanten in sommige van onze markten een toenemende aarzeling en daarmee een vertraging van de beslissingen voor IT investeringen. Dit heeft ertoe geleid dat de licentieomzet lager is dan onze oorspronkelijke verwachtingen.
Omzetsegmentatie 2008:
Per categorie 2008 2007i % Change
Licenties 18.844 19.720 -4%
Onderhoud 24.198 19.043 27%
Services 89.601 67.685 32%
Hardware 11.245 8.310 35%
143.888 114.758 25%


Per land 2008 2007i % Change
Duitsland 29.529 12.742 132%
Nederland 62.991 59.954 5%
Spanje 15.596 13.898 12%
Overig 35.772 28.164 27%
143.888 114.758 25%

De totale omzetgroei over 2008 bedraagt EUR 29,1 miljoen oftewel 25%, inclusief 7% autonome groei. De autonome groei is voornamelijk in de eerste helft van 2008 in Nederland en Spanje gerealiseerd. In Nederland, onze van oudsher sterke thuismarkt, hebben we een omzet gerealiseerd van EUR 63,0 miljoen (2007: EUR 60,0 miljoen). Na consolidatie van de recente acquisities van Wilhelm + Zeller en Cabus, heeft de Duitse operatie een omzet gerealiseerd van EUR 29,5 miljoen (2007: EUR 12,7 miljoen). De Spaanse tak groeide naar EUR 15,6 miljoen (2007: EUR 13,9).


EBIT marge (excl. reorganisatiekosten en impairmentlasten)
2008 2007i
Duitsland -240 128
Nederland 3.289 5.195
Spanje -309 -198
Overig -803 -396
1.937 4.729

Exclusief eenmalige reorganisatiekosten en impairmentlasten bedraagt de EBIT marge over 2008 EUR 1,9 miljoen (2007: EUR 4,7 miljoen). De afname in deze genormaliseerde EBIT marge is deels veroorzaakt door een lagere licentieomzet in 2008 en deels door dienstverleningsissues in een aantal operaties. We investeren in de harmonisatie van onze dienstverlening en we hebben een uniforme methodologie waarmee we onze klanten bedienen. We gaan door met het investeren in dienstverlening en verwachten het effect van onze investeringen op dit gebied terug te zien in verbeterde EBIT marges over 2009 en daarna.
Eenmalige reorganisatiekosten
Eenmalige reorganisatiekosten hebben een effect gehad op de EBIT van EUR 1,4 miljoen (2007: EUR 0 miljoen). Dergelijke kosten komen voort uit het reorganiseren van onze operaties in Duitsland, Spanje, Zweden en het hoofdkantoor. Deze kosten bestaan uit het eenmalige ontslagpremies nodig om de betreffende vestigingen naar de juiste omvang te brengen, en waar nodig het vervangen van management.
Impairmentlasten
Veranderende economische omstandigheden en lager dan verwachte inkomsten hebben geresulteerd in het opnemen van een impairmentlast van EUR 19,0 miljoen op de boekwaarde van sommige van onze vestigingen die zijn aangekocht in 2005, 2006 en 2007. De belangrijkste reden voor deze impairmentlast zijn de lagere lange termijn groeiratio's als gevolg van de algemene economische neergang.
Belastingen
Inkomsten lager dan verwacht hebben geresulteerd in een afboeking van een deel van de actieve belastinglatentie. Deze post bedraagt EUR 2,2 miljoen en is weergegeven in de regel belastingen in de winst-en-verliesrekening.
Netto schuldpositie
Op 31 december 2008 bedroeg onze netto schuldpositie EUR 17,9 miljoen. Gedurende de tweede helft van 2008, als gevolg van de EBIT ontwikkeling, heeft Qurius niet aan al zijn financiële covenant ratio's kunnen voldoen. Deze situatie is nauwgezet gevolgd door onze bank (NIBC) en Qurius. De huidige faciliteit is oorspronkelijk opgezet om de Watermark acquisitie te financieren en komt wellicht niet optimaal tegemoet aan de eisen van de huidige onderneming. Beide partijen werken op dit moment constructief samen om de faciliteit opnieuw vorm te geven waarbij de huidige operationele prestaties van Qurius worden meegenomen.
Acquisitie Bíndar, Spanje
Volgend op onze informatie van oktober 2008, is het acquisitieproces van het Spaanse Bíndar tot nader orde uitgesteld.
Werknemers
FTE per 31 december 2008 2007
Duitsland 216 223
Nederland 402 386
Spanje 160 150
Overig 296 301
1.074 1.060

Op 31 december 2008 waren er bij Qurius 1.074 FTEs (2007: 1.060 FTEs) in dienst. Het totale aantal werknemers is ongeveer gelijk gebleven gedurende 2008. Het integreren van de organisatie en het verhogen van bijvoorbeeld de verkoopeffectiviteit en operationele efficiëntie heeft tot reorganisaties geleid in Spanje, Duitsland en Zweden. In alle landen is niet alleen het behoud en de werving van hoge kwaliteit personeel een belangrijke prioriteit geweest, maar ook de juiste allocatie, een betere bezettingsgraad en de verhouding van fee earners versus overhead.
Jaarverslag, Resultaten Eerste Kwartaal en AVA
Op 3 april 2009 publiceert Qurius zijn jaarverslag over 2008 digitaal. Op 23 april zullen de resultaten over het eerste kwartaal bekend worden gemaakt. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvonden op 24 april om 10.00 uur in Grand Hotel Karel V in Utrecht. Op grond van geldende beroepsregels voor registeraccountants meldt de vennootschap dat de cijfers niet zijn gecontroleerd. Op grond van besprekingen met de accountant worden echter geen materiële correcties verwacht.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL