Verslag van de presentatie van Qurius jaarcijfers en toekomst visie

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 14/03/2008 10:51
De presentatie werd in het Hilton te Amsterdam gehouden op 13 maart .j.l.
Zoals wij al schreven, de CEO siert zich met zijn bescheidenheid, maar doet zijn bedrijf er soms wel eens tekort mee.
Jammer dan kan de latere werkelijkheid alleen maar meevallen.
Onze indruk over Qurius is, de samenvoeging van Watermark is vrijwel afgerond, maar er is een te zware staf ca. 17/8% van het totaal aan medewerkers ad ca. 1060.
Zij kunnen binnen de organisatie van Qurius meegroeien, ook op gebied van salaris en kennis, maar zij moeten zich dan wel aanpassen. Zij moeten zich ook thuis voelen binnen de organisatie van Qurius.
Dit is het/de rest probleem/zorg van Watermark. Dat zal de CEO Hermans best wel weten op te lossen, maar het vraagt tijd en wederzijds begrip.
Aan de hand van sheets liep Hermans (CEO) het jaar 2007 en de oude en nieuwe ontwikkelingen door. Ook de afwijking bij de overname door de AFM aanbevolen, was verwerkt.
Wij vonden dat de uitleg over het 4e kwartaal 2007, dat uitstekende resultaten bracht, best dieper uitgespit had mogen worden. Vooral na de negatieve ontvangst van de 3e kwartaalcijfers 2007 op de beurs. Dat 3e kwartaal is altijd een minder kwartaal en als je dan zo'n goed 4e kwartaal er overheen gooit, benut dat dan extra met uitleg en tijd.
Want na belastingen werd er EUR 1,6 miljoen verdiend (was in 2006 EUR 810.000).
De omzet ging van EUR 11.1 miljoen naar 34,4 miljoen en de EBIT van 1,2 miljoen naar 2,5 miljoen in het 4e kwartaal 2007
Het resultaat 2007 daalde van EUR 3,2 miljoen naar 2,3 miljoen. Snel wordt er vergeten dat er in 2006 EUR 960.000 in de resultatenrekening verantwoord werd als resultaat Magnus Management Consultants, t.w. EUR 384.000 als resultaat tot 30 juni 2006 en EUR 576.000 als verkoopresultaat.
Dat had best extra toegelicht kunnen worden, dan hadden de cijfers totaal gezien, misschien in een ander licht komen te staan.
Vandaar dat wij dat nu doen.
Qurius was best tevreden met het behaalde resultaat, vorderingen en doelenstellingen/strategie, die liggen voor 2010 goed op schema, t.w.
- een resultaat van 9% over de omzet.
- organische netto groei van 10%
- een omzet van EUR 250 tot 300 miljoen
Ook zullen er acquisities blijven komen en het opstarten onlangs van activiteiten in Tsjechiƫ van "near shoring" zal bijdragen aan de ontwikkeling van Qurius totaal.
Ook valt er op de loonkosten winst te behalen, door samenvoegingen 1 organisatie voor Nederland. In Nederland zal naar 1 organisatie worden gewerkt.
Qurius zal alleen acquisities doen die passen en bijdagen bij Qurius.
Het personeel zal worden getraind en bijgeschoold moeten worden. Om zo de veranderende tijd in de IT&ICT bij te kunnen benen.
Qurius houdt zich bezig met 5 verschillende zaken/diensten van Microsoft en daar zijn wij best tevreden mee. Microsoft geeft ondersteuning op allerlei gebieden en heeft veel geld. Qurius mag zich de no 1 van Europa noemen als Microsoft Dynamics partner van Microsoft.
Dit biedt een unieke uitgangspositie om te profiteren van de ontwikkelingen in de Europese markt (die Qurius ook probeert uit te breiden) voor Microsoft bedrijfsoplossingen en diensten en om een actieve rol te spelen in de consolidatie in deze markt.
Het jaar 2007 was het jaar van nieuwe opzet structuur en samenvoeging van Watermark, maar in 2008 zullen de resultaten van dit alles meer duidelijk moeten worden. Daar hebben we alle vertrouwen in. Het 4e kwartaal liet zien dat we op de goede weg zijn. Hoe loopt het 1e kw. 2008? Daar wilde ze nog niets over zeggen, maar het 4e kwartaal gaf wel aan dat we op de goede weg zijn, op 24 april a.s. zal dat duidelijk worden, dan komen we met 1e kw. 2008 en 25 april is de AVA te Utrecht NH Hotels vlak bij CS station.
Hoe staat het met de licentie verkopen?
Die blijven afhankelijk van de vraag van de klanten. In Europa zijn ca. 4.000 resellers, wij (Qurius) behoren tot de top 3 in Europa en in elk landen is een soort top 5 en daar onder zit de rest.
In Tsjechiƫ beginnen we met ingehuurde software consultants en voor de andere banen wordt een nieuwe staf gezocht. Soms vragen de klanten om een totaal service, van hardware tot software etc., dat (o.a. de hardware) leveren we dan ook. Maar het is onze bedoeling die hardware voor ons eigen te maken, we doen het er dan bij, meer niet. Daar zit een marginale marge op.
De lonen brengen hogere kosten mee, maar daar zit elk IT&ICT bedrijf mee, in 2007 stegen die kosten met ca. 4-7% en die worden meestal gelijk doorgerekend.
In Nederland en Duitsland, de 2 belangrijkste markten voor Qurius, lopen de zaken in Nederland volgens plan en verdiensten. In Duitsland maken we goede vorderingen en in de anderen landen is nog werk te doen. Aan de verkoopkant is goede ruimte voor Qurius om te groeien, er is extra ruimte in sommige landen voor groei. Ook kunnen daar kosten (o.a. Loon) worden bespaard.
Heeft U dan geen last van die kleinere resellers in de landen waar jullie zitten? Neen, niet veel, want grotere klanten kopen bij de grotere dienstverleners en daar zitten wij bij.
Het probleem van goede en deskundige mensen vinden hoopt Qurius binnen 2 tot 3 maanden van nu, te hebben opgelost.
Alles bij elkaar wordt er hard gewerkt en als er nieuwe kansen (lees overnames) zich voor doen en het past bij Qurius, zullen we niet alleen autonoom groeien maar ook door overnames. Er is geld en anders zoeken wij dat, ter financiering.
Het management van Qurius was tevreden en alleen beleggers zijn niet snel tevreden, die kijken alleen naar de "korte" prestatie(s)!
Er staan 105.432.619 aandelen uit.

reactie XEA.nl
Qurius is op de goede weg, de CEO Hermans heeft de "touwtjes" goed in handen en weet zijn plan goed naar en op zijn personeel over te brengen.
Er is veel veranderd bij Qurius, maar de weg wordt wel helder en duidelijker.
De winstgevendheid zal nog meer moeten verbeteren en daar wordt gezamenlijk hard aan gewerkt.
Het 4e goede kwartaal 2007 geeft voor ons aan, dat de ingeslagen weg van Qurius resultaat oplevert.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL