Slecht huiswerk en emoties bepaalde de stemming op AVA KLM

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 24/06/2004 05:57
Gisteren de 23e juni was de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te Amstelveen om 14.00 uur. Toen Opende de heer Prof. Drs. F.A. Maljers de AVA, die door het slechte "huiswerk" maar matig geleid werd door de voorzitter.
Hij nam de gebruikelijke stukken door en nam de gebeurtenissen na de BAVA van 19 april ook nog even in vogelvlucht door; om in termen van de KLM te blijven.
Er was 96,33% aangemeld en ter vergadering waren aanwezig 48 aandeelhouders met een totaal van 61.016-015 1/2 stemrecht.
Na 10 minuten kreeg de heer van Wijk het woord en zei dat 2003/2004 een jaar was dat slecht begon, maar tegen het eind toch nog goed eindigde. SAR's en de oorlog in Irak bepaalde het beeld, wereldwijd bij de vliegmaatschappijen. Er was een daling van het bedrijfsresultaat van 9%, voornamelijk door valutaire wisselkoersen. Daling van de kosten met 17% en ook weer, gesplitst in wisselkoersen (valuta) en structureel.
Toch kwam er een nettowinst uit van EUR 24 mijloen, waaruit alle investeeerders in de KLM, priotiteitsaandeelhouders, Aandelen A en C, krijgen een dividend, maar doordat er een negatieve cash earning, door aanschaf vliegtuigen, krijgen de gewonen aandelen geen dividend. Want de winst per aandeel was EUR 0,50, op meerdere vragen, waarom geen dividend? Kwam het antwoord, dat hebben de prioriteitsaandeelhouders besloten, maar daar zit U toch ook in? Kwamen ontwijkende antwoorden. Ook de door ons aangevoerde meevaller van de Braziliaanse Fiscus van ca. EUR 5,5 miljoen, kon bij het Bestuur niet een keer ten goede geven, om toch de gewone aandelen een dividend te geven.
De kaspositie ging van EUR 608 miljoen 31/3/2003 naar EUR 663 miljoen per 31/3/2004. De verhouding nettodragende schulden versus groepsvermogen (gearing) ging van 31/3/03 van 195% naar 209 per 31/3/04.
KLM heeft/had een sterke stand-alone positie, door o.a kostenreductieprogramma's om de dalende "yield" te compenseren, succesvolle alliantie North West, fusie met Air France en toetreding Sky Team. Dit laatste zal in het najaar van 2004 effectief worden.
Daarna kreeg onze vertegenwoordiger het woord en dat was ca. 25 min. lang, Daar werd het "slechte huiswerk van de KLM en het moeilijk leesbaar/begrijpend jaarverslag in vogelvlucht doorgenomen. Het kwam erop neer, dat je in het verslag, bepaalde aangehaalde mededelingen moest lezen, alsof deze na de datum 31/3/2004 waren gebeurd. Dan had daar boven "gebeurtenissen na balansdatum moeten staan". Ja, maar het verslag heeft een datum van 4 mei j.l en dan begrijpt U toch wel dat wij daarin alles schrijven tot die datum, zei men. NU niet voor ons of vermelding van, gebeurtenissen na balansdatum, en niet overal tussen/bij geschreven.
Nu de antwoorden werden matig tot onbevredeigend beantwoord, en wij zouden in de rondvraag daar nog ruim op terugkomen. Nu, dan ben ik benieuwd, zei de heer Maljers. Ook was de heer Maljers blij, dat KLM met die kosten post van ca. EUR 278 miljoen van de Alitalia, was afgekomen, want nu staat de Alitalia er zeer slecht voor. Dan was de heer Maljers zeker vergeten, dat de Air France in 1993 "technisch Failliet" was, aan de verliespost Alitalia hebben geen persoonlijke consequenties gezeten voor van Wijk of andere leden van het Bestuur. Verder waren er allemaal vragen over, waarom zo'n lage prijs en de aandeelhouders die nu aanwezig waren, hadden het aan zichzelf te danken. Nu dat is de "heren" achter de tafel wel verteld"!
Later werden de aanwezigen als trouwe aandeelhouders bestempeld.
Door het slechte huiswerk van de KLM, werden er door onze oppositie, 2 agenda punten teruggetrokken. Het bestuur en de Notaris probeerde nog wel uit alle macht, na wijziging tekst, hun zin door te drijven, maar het was de "nieuwe" voorzitter, de heer C. Storm, die de heren influisterde, terugtrekken want anders kan het weleens niet goed aflopen. Dat was ook gebeurd, want onze vertegenwoordiger hield vol, "hoe kan je nu een beurskoers nemen, ten tijde van de verkrijging"! Dit terwijl Uzelf, de "notering" van de KLM heeft beeindigd.
Het betrof de agenda punten 9 en 10, daar waren ook nog anders "buitenlandse investeerders", die gemachtigden hadden gestuurd, die hun steminstructies moesten afgeven. De punten waren inkoop eigenaandelen en de uitgiften van aandelen door de KLM.

Wat gaat er nu gebeuren met de "blijven zitters"?
Wij (de KLM) gaan kijken of wij deze, dezelfde aanbieding (bod Air France)nog eens kunnen doen, want de AFM staat niet toe, dat het met geld gebeurt.
De andere mogelijkheid is, volgens art 2:92 A B.W., dat Air France na 3 jaar de blijvenzitters gaat uitkopen, eventueel via de rechter.

In ons betoog in de rondvraag hebben wij om de uitleverings mogelijkheden gevraagd van K stukken. Het bestuur wist niet of die mogelijkheid er was. En zou ons dat laten weten. Na de vergadering kwamen daar vele vragen over, in de wandelgang. Want dat beperkt de kosten van bewaring en dividend is toch niet zeker, dat zou de KLM dan jaarlijks bekijken.
In ons betoog, trokken wij de vergelijking met Delft Instruments, daar was de aankondiging met alle jaarcijfers, dividend voorstel en een vergadering waar alles en ook alles, open en bloot werd uitgelegd, daarna was er de na-aanmelding en toen werd er 99,827% binnengehaald. En dat had hier bij de KLM ook moeten gebeuren, en ik denk zei onze vertegenwoordiger, dat U dan ook 99% had binnengekregen en zijn betoog werd door de aanwezigen met aplaus bedankt. Als teken dat die trouwe aandeelhouders, ook een waardig afscheid hadden gewild. Dat heeft Delft Instruments ook gedaan en daar kunt U nog wat van leren. Ja, maar wij zijn een internationaal bedrijf, nu dan had u nu niet al die narigheid gehad en ook niet de terugtrekking van de 2 agenda punten.
Vele vragen werden slecht of ontwijkend beantwoord, ook de Accountant werd nog aan de tand gevoeld.
Maar zoals een aandeelhouder zei, " 't is een grote en wij zijn maar klein" dan win je het nooit. Het waren de Fransen die bepaalde wat en hoe het gebeurde en daar had de KLM mee te handelen, vertelde het bestuur.
Toch zal er volgend jaar weer een AVA voor de blijvenzitters zijn en als de verzorging voor en na de vergadering ook weer zo goed is, dan krijgen zij toch nog een dividend in "natura".
Om circa 17.40 uur sloot de heer Maljers een vergadering die vol stond van vragen en emoties, door het slechte huiswerk! Waarom uitverkoop tegen zo'n lage prijs, maar misschien was de "rugpijn" van de heer van Wijk wel een teken daarvan was, "hoe zal deze vergadering aflopen!
Dus spanningstress kan weleens de oorzaak zijn van zijn "rugpijn".

Wij houden U op de hoogte over de verdere ontwikkelingen bij de KLM, t.w. K stukken en een eventuele uitkoop!Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL