Verslag AVA KLM en door Alliantie blijven wij het op een kopen houden.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 26/06/2003 08:45
Gisteren waren wij bij de Algemene vergadering van aandeelhouders KLM te Amstelveen. Om 14.00 u opende de heer Prof. Drs. F.A.Maljers de vergadering van KLM.
Aanwezig waren 281 aandeelhouders met een totaal van 27.132.645 stuks.
Notaris Visser maakt het proces verbaal op en er zijn gasten en ook de pers is aanwezig.
De heer Maljers maakte op ons geen sterke indruk en dat deed de hele "ploeg" achter de tafel niet.
Het was dan ook een zeer slecht jaar geweest en de "claim" Alitalia daar draaide de hele ploeg zich in allerlei bochten en ontweek de vragen of gaf tekort antwoord erop.
Om 14.10 uur hield de heer L. van Wijk een toelichting over de voorbije periode en wat er staat te gebeuren.
Wat wij misten in de toelichting was een uitleg wat er allemaal fout ging en was gegaan in de Malpensa zaak (claim Alitalia). Daar had het management veel onvrede en vragen mee kunnen voorkomen.
De heer van Wijk zei dat de reorganisatie door het hele bedrijf wordt doorgevooerd. Drugs en beveiliging zijn eigenlijk een zaak van en voor de Overheid, maar die schuift het af op de bedrijven. Wij worden door allerlei instanties voor de rechter gehaald, maar wij zien geen aanleiding hier voorzieningen voor te treffen. Maar zoals de Alitalia claim zie je maar, zeg dat niet te vlug.
Wij van de KLM hebben het beste vlootrendement en de USA$ gevoeligheid is elke 10% hoger of lager, scheelt ons nu ca. EUR 63 miljoen. De lagere dollar is bij de brandstofrekening voor KLM voordelig.
Door de 11 september en de SARS worden niet alleen wij, maar de hele vliegindustrie getroffen. KLM is samen met Stork betrokken bij het JSF project en van het vervoer wordt 80% door de traditionele vervoerders gedaan en de rest door "low cost" vervoerders.
KLM is op dit moment in vergaande besprekingen over een soort van samengaan. Dit kwam later ook tot uiting bij de herbenoeming van de heer Maljers. Die wordt maar voor twee jaar herbenoemd. Ook zag de top van de KLM af van het variabele deel van het salaris over de periode 2002/2003. Verder kregen wij te horen dat de KLM een goede positie heeft in de onderhandelingen en dat er per 31/3/03 een kaspositie was van EUR 919 miljoen tegenover EUR 1.383 miljoen op 31/3/2002. De passage business nam met 2% toe en de cargo business steeg met4%. De capaciteit nam slechts met 1% toe en hierdoor steeg de benuttingsgraad naar 71,7%. Het bedrijfsresultaat van de Charter/Low cost Business kwam uit op EUR 2 miljoen negatief. Wij gaan over tot vervanging van de 747-300 vliegtuigen en er staan er nu 3 op non actief en met oktober a.s komt de eerste 777-200 Boeing.
Het kostenniveau moet nog lager en daarom wordt er overal op de kosten gelet en gaan er nog meer banen verloren, dan eerst begroot. Het betreft hier meer tijdelijke plaatsen, die niet worden opgevuld. Het kostenniveau vraagt om een structurele verandering. Een belangrijk deel van de ombuigingen wordt gerealiseerd door de kosten per eenheid structureel te verlagen met 10%.
Onze doelstelling is 10% marge voor de KLM Groep. De pensioenlasten, daar komen geen verrassingen vandaan, want die werden door ons altijd gewoon betaald, dus geen naheffing te verwachten. De kenmerken van de brandname KLM blijven onverminderd staan voor: betrouwbaarheid, puntualiteit en gericht op service.
Ons blik vooruit is, samenwerkingen met andere, een juiste commerciele uitwerking van de strategie met onze reeds bestaande partners en eventuele nieuwe.
Maar cijfers zijn nog moeilijk te noemen voor het nieuwe verslagjaar.
Nogmaals wij als KLM en de hele branche hebbben een moeilijk jaar achter de rug.
Daarna werden er vragen gesteld, over de claim, het personeelsbeleid en de verdere samenwerkingen. De sfeer was niet prettig en dat kwam door niet de juiste antwoorden of hele lange betogen over het een en de ander en waar het om ging werd niet juist beantwoord. Jammer, want dat gaf de aanwezigen niet het aandeelhouders gevoel. Goed dat deze voor de vergadering goed waren verzorgd, want anders was de sfeer er zeker niet beter opgeworden. Velen verlieten de zaal al vroegtijdig, ook wij waren vlak voor het einde weggegaan (17.25 u.); andere verplichtingen. Toen waren de benoemingen van Kok en van der Lede al geweest.
Een van de aanwezige bestempelde de betrouwbaarheid van de heer Kok nog eens nadrukkelijk, want zet de heer Kok niet voor het blok, want als hij niet kan liegen, dan zegt hij niets!
Wij hadden slechts een onderwerp voor vragen en wel over de claim van Alitalia, deze was op vragen van 2 andere vragenstellers niet beantwoordt en nu kon men er niet omheen: niet te antwoorden. De antwoorden waren niet bevredigend, want de advokaten waren slechts geraadpleegd en waren niet op basis van; "geen succes, no-fee" aangenomen en waren dus gewoon betaald. Wij zullen dan ook geen verhaal op de advokaten doen. Zij hebben toch een bedrijfs WA was onze vraag? Ja, dat wel, maar dan waren de condities en de uurtarieven vele malen hoger geweest en dat was hier niet het geval. Meerdere vragen waren en kwamen over dit onderwerp ,maar de echte schade stond in het jaarverslag en dat was EUR 181 miljoen. Wij denken dat die aanzienlijk hoger was.
Zoals gezegd, een vergadering om snel te vergeten en maar hopen dat een samengaan de koers van het aandeel zal doen stijgen.
Dit geeft ons reden om het aandeel op een kopen te houden.

Er wordt EUR 0,10 aan dividend betaald en morgen 27 juni gaan de aandelen ex.dividend. Betaalbaar 3 juli. a.s.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL