Jaarverslag KLM is uit en het management schaamt zich niet.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 31/05/2003 10:00
Het jaarverslag van de KLM is uit en daar hebben wij gemengde gevoelens bij.
In het jaarverslag van 1999/2000 staat op blz. 19, dat de joint venture met Alitalia op 28 april 2000 is beeindigd. In het verslag 2000/2001 staat op blz. 13, dat de samenwerking met Alitalia verbroken is en dat er onderhandelingen zijn met British Airways. Wij van de redactie hebben toen vragen over de verbreking met Alitalia gesteld. Hoe staat het met die 100 miljoen met rente en kosten en schade claims? Het antwoord was: "volgend jaar wordt dat afgerond en claims Alitalia, daar hoeft u zich niet druk over te maken. Wij hebben vorig jaar weer vragen gesteld, maar aanleiding van blz. 52 in het verslag 2001/2002. Daar staan de wederzijdse claims van Alitalia van EUR 293 miljoen en de KLM EUR 100 miljoen met rente en kosten van de KLM.
KLM schrijft; "KLM verwacht dat de opzegging van de samenwerkingsovereenkomst en de daarmee verband houdende abitrageprocedure geen nadelige invloed van betekenis zullen hebben op de financiele positie van de vennootschap". De advokaten hebben het voor ons in handen en dan komt het wel voor elkaar, was het antwoord.
Nu wordt er op blz 13 van het verslag 2002/2003 geschreven; een buitengewone last na belastingen bedroeg EUR 230 miljoen. Deze last komt voort uit de uitspraak in de abritrage tussen KLM en Alitalia, door de beeindiging van de samenwerking van 28 april 2000. Zeg maar het saldo van claims tegenover elkaar. Men gaat gewoon verder tot de orde van de dag. Ook geeft men elkaar nog wat meer salaris en opties, iets minder dan gepland, want men had deels de verwachting gehaald. Ook wordt o.a. de Heer W.Kok voorgesteld als commissaris en de ploeg is weer compleet.

Of de heren bij de KLM niet weten hoeveel geld ze over de "balk" gegooid hebben, t.w. 506 miljoen Nederlandse guldens. Daar hadden zeker consequenties aan moeten vastzitten. Neen: zal men wel zeggen, in het boekjaar 1999/2000 hadden wij een boekwinst op Galileo Int. Inc. van NLG 898 miljoen en dan is dit weer een compensatie. En dan past de heer Kok wel in dit rijtje, want die wist de burger ook met zijn kwartje en geen dure Euro ook achter zich te houden.
Wij zullen dit "mis management" aan de kaak stellen op 25 juni 2003 te Amstelveen tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
Wij zijn ook benieuwd welke reacties er meer komen over dit management uit de andere hoeken. Dit management gaat voorbij aan.. en legt elke verantwoording naast zich neer.
Wij zullen ons advies na de AVA eventueel aanpassen, staan nu nog op kopen. Wij houden u op de hoogte.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL